Yo Soy Eduardo

Yo Soy Eduardo요약

최근 경기
1,009-995-14
기록
50.00%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
87% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
59% 미드레인
25% 세이프레인
15% 오프레인
1% 로밍
0% 정글
13%
지원 Breakdown:
38% 세이프레인
31% 오프레인
23% 로밍
8% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
293
승률 %
54.27%
KDA
4.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%46 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.83%45 미드레인
 • 2.17%1 오프레인
매치
138
승률 %
54.35%
KDA
5.20
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%15 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%9 미드레인
 • 40.00%6 세이프레인
매치
103
승률 %
50.49%
KDA
3.84
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%25 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%25 미드레인
매치
85
승률 %
65.88%
KDA
3.95
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%11 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 81.82%9 오프레인
 • 9.09%1 미드레인
 • 9.09%1 세이프레인
매치
72
승률 %
56.94%
KDA
3.23
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 83.33%5 지원
 • 16.67%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%5 오프레인
 • 16.67%1 정글
매치
71
승률 %
46.48%
KDA
2.82
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%12 미드레인
매치
42
승률 %
30.95%
KDA
2.81
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 88.89%8 핵심
 • 11.11%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.89%8 미드레인
 • 11.11%1 오프레인
매치
40
승률 %
52.50%
KDA
2.54
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 87.50%7 지원
 • 12.50%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%6 세이프레인
 • 25.00%2 오프레인
매치
39
승률 %
61.54%
KDA
2.09
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%3 세이프레인
 • 40.00%2 오프레인
매치
38
승률 %
44.74%
KDA
2.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%3 미드레인
 • 50.00%3 오프레인
최근 게임
영웅
유령 자객
성전사I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
45:36
KDA
7/11/7
영웅
태엽장이
성전사I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
35:28
KDA
3/11/18
영웅
클링츠
수호자II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:55
KDA
9/13/5
영웅
컨카
수호자II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:50
KDA
17/2/17
영웅
외계 침략자
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
04:25
KDA
0/0/0
영웅
퍼지
수호자II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:29
KDA
7/14/20
영웅
컨카
수호자I
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
58:16
KDA
16/4/17
영웅
외계 침략자
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:01:39
KDA
19/10/10
영웅
클링츠
수호자II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:18
KDA
10/5/12
영웅
외계 침략자
수호자II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:40
KDA
14/2/13
영웅
지진술사
수호자IV
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:06
KDA
4/3/14
영웅
클링츠
Rank Unavailable
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:42
KDA
11/0/13
영웅
그림자 마귀
수호자II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:09
KDA
10/3/12
영웅
클링츠
수호자II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:52
KDA
6/5/9
영웅
클링츠
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
44:22
KDA
12/4/19
3,270 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 1-1

2022-09-14

Record: 2-1

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 2-1

2022-09-18

Record: 0-1

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0

2022-09-28

Record: 0-0

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-0
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 0-0

2022-10-07

Record: 0-0

2022-10-08

Record: 0-0

2022-10-09

Record: 0-0

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 0-0

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 0-0

2022-10-18

Record: 0-0

2022-10-19

Record: 1-2

2022-10-20

Record: 0-0

2022-10-21

Record: 1-2

2022-10-22

Record: 1-4

2022-10-23

Record: 3-1

2022-10-24

Record: 3-0

2022-10-25

Record: 1-0

2022-10-26

Record: 0-5

2022-10-27

Record: 2-1

2022-10-28

Record: 2-4

2022-10-29

Record: 1-1

2022-10-30

Record: 1-2

2022-10-31

Record: 0-3
11월

2022-11-01

Record: 2-2

2022-11-02

Record: 1-2

2022-11-03

Record: 0-2

2022-11-04

Record: 1-1

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-2

2022-11-07

Record: 1-0

2022-11-08

Record: 3-1

2022-11-09

Record: 1-0

2022-11-10

Record: 1-1

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 3-3

2022-11-13

Record: 1-0

2022-11-14

Record: 1-0

2022-11-15

Record: 1-0

2022-11-16

Record: 0-0

2022-11-17

Record: 1-0

2022-11-18

Record: 0-1

2022-11-19

Record: 0-1

2022-11-20

Record: 0-1

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 0-0

2022-11-26

Record: 0-0

2022-11-27

Record: 0-1

2022-11-28

Record: 0-0

2022-11-29

Record: 0-0

2022-11-30

Record: 0-0
12월

2022-12-01

Record: 0-0

2022-12-02

Record: 1-0

2022-12-03

Record: 0-1

2022-12-04

Record: 0-0

2022-12-05

Record: 0-0

2022-12-06

Record: 0-0

2022-12-07

Record: 0-0

2022-12-08

Record: 0-2

2022-12-09

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,055
50.07%
기록되지 않은 경기12
66.67%
매치 유형매치승률
랭크 매치1,257
49.48%
일반 매치777
50.97%
게임 모드매치승률
자유 선택1,862
49.57%
그 외165
53.33%
진영매치승률
레디언트1,050
52.95%
다이어1,005
47.06%
지역매치승률
동남아시아2,040
50.05%
그 외14
57.14%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:217975564
이름마지막 사용
Yo Soy Eduardo
Bryson Fan
Long Qua Acolyte
The Councillor
The Unnamable

최근 업데이트