Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
98% 핵심
오프레인
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
42% 오프레인
38% 미드레인
18% 세이프레인
1% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
50% 오프레인
50% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
798
승률 %
64.79%
KDA
4.99
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%586 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 53.58%314 미드레인
 • 22.53%132 세이프레인
 • 12.80%75 정글
 • 8.53%50 오프레인
 • 2.56%15 로밍
매치
242
승률 %
59.92%
KDA
4.81
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 92.54%124 핵심
 • 7.46%10 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.84%111 미드레인
 • 6.72%9 오프레인
 • 5.97%8 세이프레인
 • 3.73%5 로밍
 • 0.75%1 정글
매치
233
승률 %
58.80%
KDA
3.63
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.84%85 핵심
 • 1.16%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 45.35%39 오프레인
 • 31.40%27 정글
 • 11.63%10 미드레인
 • 8.14%7 로밍
 • 3.49%3 세이프레인
매치
215
승률 %
46.05%
KDA
2.83
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%58 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 41.38%24 정글
 • 31.03%18 오프레인
 • 15.52%9 로밍
 • 8.62%5 미드레인
 • 3.45%2 세이프레인
매치
186
승률 %
59.14%
KDA
4.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%107 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 71.03%76 미드레인
 • 15.89%17 세이프레인
 • 10.28%11 오프레인
 • 2.80%3 로밍
매치
144
승률 %
67.36%
KDA
3.63
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 77.06%84 지원
 • 22.94%25 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 63.30%69 정글
 • 19.27%21 미드레인
 • 10.09%11 로밍
 • 4.59%5 세이프레인
 • 2.75%3 오프레인
매치
130
승률 %
62.31%
KDA
4.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%78 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 61.54%48 세이프레인
 • 29.49%23 미드레인
 • 5.13%4 오프레인
 • 3.85%3 로밍
매치
117
승률 %
58.97%
KDA
3.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 93.55%58 핵심
 • 6.45%4 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.97%44 오프레인
 • 14.52%9 미드레인
 • 8.06%5 로밍
 • 4.84%3 정글
 • 1.61%1 세이프레인
매치
112
승률 %
54.46%
KDA
3.16
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 92.86%65 핵심
 • 7.14%5 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 77.14%54 오프레인
 • 11.43%8 로밍
 • 8.57%6 미드레인
 • 2.86%2 세이프레인
매치
98
승률 %
54.08%
KDA
3.11
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 76.56%49 핵심
 • 23.44%15 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 37.50%24 오프레인
 • 28.13%18 미드레인
 • 18.75%12 세이프레인
 • 14.06%9 로밍
 • 1.56%1 정글
최근 게임
영웅
혈귀
신IV
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
31:55
KDA
14/1/13
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
32:33
KDA
8/5/23
영웅
혈귀
신II
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
32:32
KDA
23/4/15
영웅
혈귀
신IV
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
39:42
KDA
12/6/14
영웅
혈귀
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
25:35
KDA
4/7/3
영웅
저격수
신III
결과
승리
종류
일반 매치x5
무작위 선발
플레이
1:15:38
KDA
8/13/31
영웅
혈귀
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:51
KDA
14/3/10
영웅
혈귀
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
33:30
KDA
10/2/19
영웅
혈귀
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
32:58
KDA
11/5/4
영웅
혈귀
신IV
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
32:58
KDA
11/6/5
영웅
혈귀
불멸자
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
38:02
KDA
9/12/4
영웅
혈귀
신IV
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
46:29
KDA
17/4/12
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
39:21
KDA
22/3/16
영웅
혈귀
불멸자
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
40:29
KDA
14/4/13
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
33:27
KDA
4/6/9
4,285 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0

2022-08-15

Record: 0-0

2022-08-16

Record: 0-0

2022-08-17

Record: 0-0

2022-08-18

Record: 0-0

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 1-0

2022-08-21

Record: 0-0

2022-08-22

Record: 2-1

2022-08-23

Record: 3-6

2022-08-24

Record: 9-2

2022-08-25

Record: 6-3

2022-08-26

Record: 5-6

2022-08-27

Record: 4-2

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-1

2022-08-30

Record: 4-1

2022-08-31

Record: 1-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 3-1

2022-09-06

Record: 1-1

2022-09-07

Record: 1-0

2022-09-08

Record: 1-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-1

2022-09-16

Record: 4-3

2022-09-17

Record: 1-4

2022-09-18

Record: 7-5

2022-09-19

Record: 5-1

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 1-1

2022-09-22

Record: 2-2

2022-09-23

Record: 5-4

2022-09-24

Record: 1-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 1-1

2022-09-27

Record: 4-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기4,450
60.11%
기록되지 않은 경기127
40.16%
매치 유형매치승률
일반 매치2,274
61.61%
랭크 매치1,718
56.52%
그 외217
61.75%
게임 모드매치승률
자유 선택2,678
57.65%
그 외534
57.12%
진영매치승률
레디언트2,421
62.16%
다이어2,029
57.66%
지역매치승률
유럽 서부3,267
59.29%
미국 동부877
63.06%
그 외306
60.46%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA-
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:29728706
이름마지막 사용
Maelk
@TheMaelk
@Maelk
Gabriel Allon
Starfall

최근 업데이트