Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
87% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
56% 미드레인
30% 세이프레인
15% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
13%
지원 Breakdown:
54% 오프레인
38% 세이프레인
8% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
310
승률 %
64.84%
KDA
4.45
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.70%212 핵심
 • 2.30%5 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 77.88%169 미드레인
 • 18.89%41 오프레인
 • 1.84%4 세이프레인
 • 1.38%3 로밍
매치
254
승률 %
62.20%
KDA
3.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 52.86%74 핵심
 • 47.14%66 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 41.43%58 미드레인
 • 41.43%58 오프레인
 • 12.14%17 세이프레인
 • 4.29%6 로밍
 • 0.71%1 정글
매치
231
승률 %
61.04%
KDA
4.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 94.01%157 핵심
 • 5.99%10 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.84%135 미드레인
 • 16.17%27 오프레인
 • 2.40%4 세이프레인
 • 0.60%1 로밍
매치
226
승률 %
61.50%
KDA
4.03
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%136 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.18%124 미드레인
 • 5.88%8 세이프레인
 • 1.47%2 오프레인
 • 0.74%1 로밍
 • 0.74%1 정글
매치
215
승률 %
58.60%
KDA
3.15
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 75.60%127 핵심
 • 24.40%41 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 34.52%58 오프레인
 • 22.62%38 정글
 • 22.02%37 로밍
 • 11.31%19 세이프레인
 • 9.52%16 미드레인
매치
195
승률 %
69.23%
KDA
4.84
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.98%97 핵심
 • 1.02%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.41%69 세이프레인
 • 22.45%22 미드레인
 • 6.12%6 오프레인
 • 1.02%1 로밍
매치
193
승률 %
59.07%
KDA
4.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.26%113 핵심
 • 1.74%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 89.57%103 미드레인
 • 6.96%8 오프레인
 • 1.74%2 로밍
 • 1.74%2 세이프레인
매치
187
승률 %
72.73%
KDA
5.35
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.92%94 핵심
 • 2.08%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 68.75%66 미드레인
 • 19.79%19 세이프레인
 • 10.42%10 오프레인
 • 1.04%1 로밍
매치
183
승률 %
62.30%
KDA
4.18
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%138 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 73.19%101 미드레인
 • 15.94%22 세이프레인
 • 10.14%14 오프레인
 • 0.72%1 로밍
매치
168
승률 %
64.88%
KDA
5.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.04%97 핵심
 • 3.96%4 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.18%83 미드레인
 • 12.87%13 오프레인
 • 3.96%4 세이프레인
 • 0.99%1 로밍
최근 게임
영웅
어둠 현자
거장III
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
40:47
KDA
10/6/11
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
31:55
KDA
7/4/8
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
32:33
KDA
23/4/6
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
32:32
KDA
7/5/14
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
39:42
KDA
13/3/20
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
51:27
KDA
13/7/17
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
36:57
KDA
8/8/10
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
무작위 선발
플레이
1:15:38
KDA
17/9/23
영웅
타이니
신III
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
41:14
KDA
14/4/8
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
39:25
KDA
15/1/14
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
52:03
KDA
11/11/16
영웅
흑버들
불멸자
결과
승리
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
51:29
KDA
1/11/21
영웅
흑버들
불멸자
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
52:33
KDA
0/14/22
영웅
우르사
불멸자
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
33:30
KDA
4/7/5
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
33:00
KDA
10/3/21
7,225 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 1-0

2022-06-28

Record: 2-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 1-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-1

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 1-2

2022-07-21

Record: 0-1

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-1

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-2

2022-08-05

Record: 2-0

2022-08-06

Record: 3-3

2022-08-07

Record: 2-2

2022-08-08

Record: 2-0

2022-08-09

Record: 0-2

2022-08-10

Record: 1-1

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 2-2

2022-08-14

Record: 1-2

2022-08-15

Record: 0-0

2022-08-16

Record: 1-0

2022-08-17

Record: 0-0

2022-08-18

Record: 0-0

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 2-0

2022-08-21

Record: 0-0

2022-08-22

Record: 2-2

2022-08-23

Record: 0-0

2022-08-24

Record: 2-2

2022-08-25

Record: 0-0

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 1-1

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 2-1

2022-09-12

Record: 1-3

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 2-2

2022-09-15

Record: 1-1

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 1-5

2022-09-18

Record: 7-5

2022-09-19

Record: 5-1

2022-09-20

Record: 3-1

2022-09-21

Record: 2-4

2022-09-22

Record: 2-1

2022-09-23

Record: 3-4

2022-09-24

Record: 1-2

2022-09-25

Record: 3-3

2022-09-26

Record: 2-2

2022-09-27

Record: 4-1
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기9,427
62.30%
기록되지 않은 경기247
44.53%
매치 유형매치승률
일반 매치5,415
66.33%
랭크 매치3,471
56.41%
그 외382
58.38%
게임 모드매치승률
자유 선택6,266
61.60%
무작위 선발1,081
58.19%
그 외992
68.65%
진영매치승률
다이어4,733
61.88%
레디언트4,694
62.72%
지역매치승률
미국 동부5,376
62.30%
미국 서부2,841
64.73%
유럽 서부900
58.89%
그 외309
49.84%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:33880018
이름마지막 사용
M-Dog
Merlini
VEG.Merlini
Standin.Merlini
BFB.Merlini

최근 업데이트