Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
83% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
17%
세이프레인
핵심 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
48
승률 %
58.33%
KDA
2.59
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
32
승률 %
62.50%
KDA
3.39
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
30
승률 %
60.00%
KDA
1.93
매치
11
승률 %
18.18%
KDA
2.01
매치
11
승률 %
72.73%
KDA
2.93
매치
10
승률 %
60.00%
KDA
2.31
매치
9
승률 %
66.67%
KDA
2.38
매치
9
승률 %
44.44%
KDA
2.13
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
9
승률 %
44.44%
KDA
1.82
매치
8
승률 %
50.00%
KDA
1.50
최근 게임
영웅
레슈락
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
28:43
KDA
11th Round
영웅
레슈락
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
44:45
KDA
15th Round
영웅
레슈락
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
57:36
KDA
15th Round
영웅
레슈락
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
15:06
KDA
6th Round
영웅
레슈락
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
10:27
KDA
4th Round
영웅
레슈락
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
31:41
KDA
13th Round
영웅
레슈락
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
29:49
KDA
12th Round
영웅
불꽃령
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
16:45
KDA
6th Round
영웅
불꽃령
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
25:06
KDA
9th Round
영웅
겨울 비룡
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
07:58
KDA
3rd Round
영웅
불꽃령
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
21:24
KDA
7th Round
영웅
제우스
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
08:10
KDA
영웅
겨울 비룡
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
04:49
KDA
영웅
유령 자객
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
10:37
KDA
영웅
겨울 비룡
이벤트
결과
패배
종류
Dark Moon
Custom Game
플레이
10:20
KDA
1,110 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2021-10-19

Record: 0-0

2021-10-20

Record: 0-0

2021-10-21

Record: 0-0

2021-10-22

Record: 0-0

2021-10-23

Record: 0-0

2021-10-24

Record: 0-0

2021-10-25

Record: 0-0

2021-10-26

Record: 0-0

2021-10-27

Record: 0-0

2021-10-28

Record: 0-0

2021-10-29

Record: 0-0

2021-10-30

Record: 0-0

2021-10-31

Record: 0-0
11월

2021-11-01

Record: 0-0

2021-11-02

Record: 0-0

2021-11-03

Record: 0-0

2021-11-04

Record: 0-0

2021-11-05

Record: 0-0

2021-11-06

Record: 0-0

2021-11-07

Record: 0-0

2021-11-08

Record: 0-0

2021-11-09

Record: 0-0

2021-11-10

Record: 0-0

2021-11-11

Record: 0-0

2021-11-12

Record: 0-0

2021-11-13

Record: 0-0

2021-11-14

Record: 0-0

2021-11-15

Record: 0-0

2021-11-16

Record: 0-0

2021-11-17

Record: 0-0

2021-11-18

Record: 0-0

2021-11-19

Record: 0-0

2021-11-20

Record: 0-0

2021-11-21

Record: 0-0

2021-11-22

Record: 0-0

2021-11-23

Record: 0-0

2021-11-24

Record: 0-0

2021-11-25

Record: 0-0

2021-11-26

Record: 0-0

2021-11-27

Record: 0-0

2021-11-28

Record: 0-0

2021-11-29

Record: 0-0

2021-11-30

Record: 0-0
12월

2021-12-01

Record: 0-0

2021-12-02

Record: 0-0

2021-12-03

Record: 0-0

2021-12-04

Record: 0-0

2021-12-05

Record: 0-0

2021-12-06

Record: 0-0

2021-12-07

Record: 0-0

2021-12-08

Record: 0-0

2021-12-09

Record: 0-0

2021-12-10

Record: 0-0

2021-12-11

Record: 0-0

2021-12-12

Record: 0-0

2021-12-13

Record: 0-0

2021-12-14

Record: 0-0

2021-12-15

Record: 0-0

2021-12-16

Record: 0-0

2021-12-17

Record: 0-0

2021-12-18

Record: 0-0

2021-12-19

Record: 0-0

2021-12-20

Record: 0-0

2021-12-21

Record: 0-0

2021-12-22

Record: 0-0

2021-12-23

Record: 0-0

2021-12-24

Record: 0-0

2021-12-25

Record: 0-0

2021-12-26

Record: 0-0

2021-12-27

Record: 0-0

2021-12-28

Record: 0-0

2021-12-29

Record: 0-0

2021-12-30

Record: 0-0

2021-12-31

Record: 0-0
1월 2022

2022-01-01

Record: 0-0

2022-01-02

Record: 0-0

2022-01-03

Record: 0-0

2022-01-04

Record: 0-0

2022-01-05

Record: 0-0

2022-01-06

Record: 0-0

2022-01-07

Record: 0-0

2022-01-08

Record: 0-0

2022-01-09

Record: 0-0

2022-01-10

Record: 0-0

2022-01-11

Record: 0-0

2022-01-12

Record: 0-0

2022-01-13

Record: 0-0

2022-01-14

Record: 0-0

2022-01-15

Record: 0-0

2022-01-16

Record: 0-0

2022-01-17

Record: 0-0

2022-01-18

Record: 0-0

2022-01-19

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기352
54.26%
기록되지 않은 경기57
77.19%
매치 유형매치승률
일반 매치312
57.05%
랭크 매치40
32.50%
게임 모드매치승률
자유 선택316
56.96%
그 외31
29.03%
진영매치승률
다이어190
51.58%
레디언트162
57.41%
지역매치승률
유럽 서부341
54.55%
그 외11
45.45%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedD
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:39511900
이름마지막 사용
Antani
TheJesus

최근 업데이트