Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
89% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
89% 미드레인
10% 오프레인
1% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
11%
지원 Breakdown:
80% 세이프레인
20% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
276
승률 %
58.70%
KDA
5.32
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.16%160 핵심
 • 1.84%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%163 미드레인
매치
64
승률 %
62.50%
KDA
6.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%41 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%41 미드레인
매치
45
승률 %
55.56%
KDA
4.36
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%43 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%43 미드레인
매치
30
승률 %
43.33%
KDA
6.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%18 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%18 미드레인
매치
25
승률 %
60.00%
KDA
3.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%17 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%17 미드레인
매치
23
승률 %
47.83%
KDA
5.17
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%5 미드레인
매치
18
승률 %
61.11%
KDA
5.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%4 미드레인
매치
18
승률 %
38.89%
KDA
4.02
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%5 미드레인
 • 16.67%1 오프레인
매치
17
승률 %
52.94%
KDA
5.28
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%8 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%8 미드레인
매치
17
승률 %
58.82%
KDA
3.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%10 미드레인
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:19
KDA
12/2/10
영웅
결과
패배
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
26:33
KDA
10/6/11
영웅
결과
승리
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
29:27
KDA
14/0/10
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:33
KDA
6/0/15
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:54
KDA
6/6/12
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:55
KDA
15/8/6
영웅
루빅
신III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:40
KDA
0/7/8
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:03
KDA
12/3/5
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:44
KDA
1/8/6
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:14
KDA
26/4/11
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:43
KDA
9/3/8
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:54
KDA
9/4/4
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:39
KDA
11/5/11
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:43
KDA
9/1/12
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:11
KDA
9/2/8
2,185 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-12-30

Record: 3-3

2022-12-31

Record: 1-1
1월 2023

2023-01-01

Record: 3-2

2023-01-02

Record: 3-2

2023-01-03

Record: 2-0

2023-01-04

Record: 2-1

2023-01-05

Record: 1-1

2023-01-06

Record: 1-0

2023-01-07

Record: 1-0

2023-01-08

Record: 3-1

2023-01-09

Record: 2-2

2023-01-10

Record: 1-3

2023-01-11

Record: 0-2

2023-01-12

Record: 3-2

2023-01-13

Record: 3-0

2023-01-14

Record: 4-1

2023-01-15

Record: 5-1

2023-01-16

Record: 2-5

2023-01-17

Record: 2-2

2023-01-18

Record: 3-1

2023-01-19

Record: 3-1

2023-01-20

Record: 3-7

2023-01-21

Record: 2-2

2023-01-22

Record: 3-0

2023-01-23

Record: 3-3

2023-01-24

Record: 1-2

2023-01-25

Record: 1-2

2023-01-26

Record: 0-4

2023-01-27

Record: 0-0

2023-01-28

Record: 2-2

2023-01-29

Record: 1-2

2023-01-30

Record: 0-0

2023-01-31

Record: 0-0
2월

2023-02-01

Record: 0-0

2023-02-02

Record: 0-0

2023-02-03

Record: 0-0

2023-02-04

Record: 4-3

2023-02-05

Record: 2-2

2023-02-06

Record: 1-0

2023-02-07

Record: 2-4

2023-02-08

Record: 2-1

2023-02-09

Record: 3-4

2023-02-10

Record: 3-3

2023-02-11

Record: 2-2

2023-02-12

Record: 1-0

2023-02-13

Record: 4-3

2023-02-14

Record: 1-1

2023-02-15

Record: 1-0

2023-02-16

Record: 2-1

2023-02-17

Record: 2-0

2023-02-18

Record: 3-0

2023-02-19

Record: 3-2

2023-02-20

Record: 1-3

2023-02-21

Record: 0-0

2023-02-22

Record: 1-0

2023-02-23

Record: 0-0

2023-02-24

Record: 0-0

2023-02-25

Record: 1-0

2023-02-26

Record: 1-2

2023-02-27

Record: 2-1

2023-02-28

Record: 0-2
3월

2023-03-01

Record: 1-4

2023-03-02

Record: 2-0

2023-03-03

Record: 3-0

2023-03-04

Record: 1-9

2023-03-05

Record: 5-4

2023-03-06

Record: 1-2

2023-03-07

Record: 5-3

2023-03-08

Record: 2-2

2023-03-09

Record: 0-0

2023-03-10

Record: 1-1

2023-03-11

Record: 3-5

2023-03-12

Record: 3-4

2023-03-13

Record: 1-0

2023-03-14

Record: 1-2

2023-03-15

Record: 2-1

2023-03-16

Record: 1-0

2023-03-17

Record: 0-0

2023-03-18

Record: 0-0

2023-03-19

Record: 1-3

2023-03-20

Record: 2-0

2023-03-21

Record: 1-0

2023-03-22

Record: 2-1

2023-03-23

Record: 0-0

2023-03-24

Record: 2-3

2023-03-25

Record: 2-0

2023-03-26

Record: 0-0

2023-03-27

Record: 0-0

2023-03-28

Record: 0-0

2023-03-29

Record: 0-0

2023-03-30

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,111
53.02%
기록되지 않은 경기23
65.22%
매치 유형매치승률
랭크 매치755
54.44%
일반 매치267
50.19%
그 외61
55.74%
게임 모드매치승률
자유 선택847
53.72%
개별 선발95
52.63%
그 외77
54.55%
진영매치승률
다이어562
53.38%
레디언트549
52.64%
지역매치승률
러시아584
52.74%
유렵 동부122
56.56%
유럽 서부101
55.45%
그 외7
42.86%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:418674757
이름마지막 사용
679
fetty wap
かげ梅
deb4ik

최근 업데이트