Mski.iceiceice

Mski.iceiceice요약

최근 경기
1,074-566-22
기록
64.62%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 지원
로밍
지원 Breakdown:
100% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
175
승률 %
74.29%
KDA
4.61
매치
79
승률 %
60.76%
KDA
3.78
매치
46
승률 %
69.57%
KDA
3.52
매치
43
승률 %
69.77%
KDA
3.70
매치
42
승률 %
69.05%
KDA
3.43
매치
41
승률 %
85.37%
KDA
5.72
매치
35
승률 %
45.71%
KDA
2.34
매치
35
승률 %
62.86%
KDA
3.55
매치
34
승률 %
61.76%
KDA
3.29
매치
34
승률 %
64.71%
KDA
3.76
최근 게임
영웅
취권도사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:04
KDA
5/2/17
영웅
켄타우로스 전쟁용사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
32:14
KDA
2/4/8
영웅
켄타우로스 전쟁용사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:25
KDA
4/4/12
영웅
벌목꾼
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
45:04
KDA
10/1/9
영웅
취권도사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
29:54
KDA
1/3/18
영웅
천갑검사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
44:51
KDA
7/3/27
영웅
도끼전사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:56
KDA
11/1/18
영웅
켄타우로스 전쟁용사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
26:52
KDA
0/1/17
영웅
켄타우로스 전쟁용사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:10
KDA
3/2/14
영웅
지하군주
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
48:13
KDA
0/5/7
영웅
에니그마
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
41:55
KDA
3/4/10
영웅
취권도사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:50
KDA
6/5/24
영웅
강령사제
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
53:30
KDA
5/10/18
영웅
에니그마
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
55:28
KDA
6/6/16
영웅
파도사냥꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
40:45
KDA
3/7/6
3,560 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,605
63.94%
기록되지 않은 경기160
48.13%
매치 유형매치승률
일반 매치1,773
63.68%
토너먼트1,663
64.16%
랭크 매치1
0.00%
팀 매치42
92.86%
게임 모드매치승률
캡틴 모드1,592
64.76%
자유 선택549
65.39%
그 외3
0.00%
진영매치승률
레디언트1,841
65.40%
다이어1,764
62.41%
지역매치승률
동남아시아2,214
65.81%
중국790
65.32%
미국 서부233
52.79%
그 외364
56.87%
Data Quality
A-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:42386220
이름마지막 사용
Mski.iceiceice
Faceless.iceiceice
EHOME.iceiceice
VG.iceiceice
冰³

최근 업데이트