Marko Bulat

Marko Bulat요약

최근 경기
16-15
기록
51.61%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
63% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
60% 세이프레인
20% 로밍
20% 오프레인
0% 정글
0% 미드레인
38% 핵심
핵심 Breakdown:
33% 미드레인
33% 오프레인
33% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
2.81
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 로밍
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
2.95
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
2.55
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
0.88
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
1.40
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
2.73
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
2.64
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
0.44
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.08
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
10.33
최근 게임
영웅
대즐
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:47
KDA
3/7/20
영웅
대즐
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
55:54
KDA
8/15/25
영웅
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
36:52
KDA
1/12/11
영웅
타이니
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
40:28
KDA
7/10/7
영웅
언다잉
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
38:55
KDA
4/13/10
영웅
그림자 주술사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
31:39
KDA
1/16/6
영웅
타이니
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
25:22
KDA
8/1/14
영웅
타이니
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:06
KDA
10/10/16
영웅
예지자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
40:59
KDA
3/11/5
영웅
예지자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
43:15
KDA
4/14/10
영웅
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:57
KDA
3/13/20
영웅
원숭이 왕
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:30
KDA
17/1/6
영웅
퍼그나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:02
KDA
6/8/14
영웅
길쌈꾼
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:26
KDA
20/0/19
영웅
강령사제
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:18
KDA
19/8/22
300 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-1

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-2

2019-01-05

Record: 2-2

2019-01-06

Record: 1-3

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기121
42.98%
기록되지 않은 경기1
0.00%
매치 유형매치승률
일반 매치101
39.60%
랭크 매치20
60.00%
게임 모드매치승률
자유 선택31
51.61%
진영매치승률
레디언트64
51.56%
다이어57
33.33%
지역매치승률
유럽 서부92
45.65%
유렵 동부29
34.48%
Data Quality
B-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC+
Total Matches AnalyzedB+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:424972248
이름마지막 사용
Marko Bulat

최근 업데이트