Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
98% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
93% 오프레인
6% 세이프레인
1% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
50% 오프레인
50% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
225
승률 %
58.22%
KDA
3.64
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 91.89%34 핵심
 • 8.11%3 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 78.38%29 오프레인
 • 13.51%5 미드레인
 • 5.41%2 세이프레인
 • 2.70%1 정글
매치
199
승률 %
51.26%
KDA
3.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 91.79%123 핵심
 • 8.21%11 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 79.85%107 오프레인
 • 8.96%12 세이프레인
 • 5.97%8 로밍
 • 3.73%5 미드레인
 • 1.49%2 정글
매치
176
승률 %
56.25%
KDA
4.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%11 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 81.82%9 미드레인
 • 9.09%1 오프레인
 • 9.09%1 세이프레인
매치
157
승률 %
56.69%
KDA
3.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 95.41%104 핵심
 • 4.59%5 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 79.82%87 오프레인
 • 8.26%9 미드레인
 • 4.59%5 로밍
 • 4.59%5 세이프레인
 • 2.75%3 정글
매치
152
승률 %
54.61%
KDA
4.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.34%151 핵심
 • 0.66%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.71%147 오프레인
 • 1.97%3 세이프레인
 • 1.32%2 미드레인
매치
151
승률 %
64.90%
KDA
3.77
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%42 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%42 미드레인
매치
150
승률 %
58.67%
KDA
4.07
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%125 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.80%116 오프레인
 • 6.40%8 미드레인
 • 0.80%1 세이프레인
매치
147
승률 %
50.34%
KDA
3.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 93.15%136 핵심
 • 6.85%10 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.78%134 오프레인
 • 5.48%8 미드레인
 • 1.37%2 정글
 • 1.37%2 세이프레인
매치
133
승률 %
63.91%
KDA
4.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%35 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.57%31 미드레인
 • 11.43%4 세이프레인
매치
121
승률 %
62.81%
KDA
4.16
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.73%86 핵심
 • 2.27%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.95%73 오프레인
 • 9.09%8 미드레인
 • 4.55%4 세이프레인
 • 3.41%3 로밍
최근 게임
영웅
늑대인간
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:33
KDA
4/4/3
영웅
벌목꾼
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:53
KDA
5/7/4
영웅
겨울 비룡
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:49
KDA
19/2/20
영웅
요술사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:36
KDA
2/7/5
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:32
KDA
10/1/22
영웅
흡혈마
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:05
KDA
11/5/9
영웅
태엽장이
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
03:12
KDA
0/0/1
영웅
어둠 현자
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:34
KDA
3/7/10
영웅
벌목꾼
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
17:01
KDA
1/0/2
영웅
태엽장이
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:52
KDA
8/1/22
영웅
결과
벼려짐
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:16
KDA
6/6/10
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:02
KDA
15/6/15
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:00
KDA
9/2/28
영웅
겨울 비룡
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:17
KDA
10/3/15
영웅
늑대인간
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:21
KDA
6/6/6
5,950 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 6-3

2022-04-12

Record: 2-3

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 4-4

2022-04-15

Record: 1-4

2022-04-16

Record: 0-3

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 5-4

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 5-4

2022-04-26

Record: 5-2

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 4-4

2022-04-30

Record: 6-5
5월

2022-05-01

Record: 4-7

2022-05-02

Record: 4-5

2022-05-03

Record: 5-3

2022-05-04

Record: 4-3

2022-05-05

Record: 4-6

2022-05-06

Record: 5-5

2022-05-07

Record: 3-2

2022-05-08

Record: 4-4

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 3-3

2022-05-11

Record: 7-2

2022-05-12

Record: 1-1

2022-05-13

Record: 7-5

2022-05-14

Record: 2-4

2022-05-15

Record: 5-5

2022-05-16

Record: 5-5

2022-05-17

Record: 0-3

2022-05-18

Record: 2-5

2022-05-19

Record: 5-4

2022-05-20

Record: 7-0

2022-05-21

Record: 4-4

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 6-6

2022-05-24

Record: 6-4

2022-05-25

Record: 1-0

2022-05-26

Record: 4-5

2022-05-27

Record: 6-6

2022-05-28

Record: 4-5

2022-05-29

Record: 3-4

2022-05-30

Record: 6-7

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 4-4

2022-06-02

Record: 6-1

2022-06-03

Record: 6-3

2022-06-04

Record: 6-4

2022-06-05

Record: 1-3

2022-06-06

Record: 4-1

2022-06-07

Record: 6-4

2022-06-08

Record: 4-6

2022-06-09

Record: 5-5

2022-06-10

Record: 7-3

2022-06-11

Record: 2-4

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 5-3

2022-06-14

Record: 6-6

2022-06-15

Record: 2-5

2022-06-16

Record: 6-0

2022-06-17

Record: 1-6

2022-06-18

Record: 6-5

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 8-3

2022-06-22

Record: 6-2

2022-06-23

Record: 5-5

2022-06-24

Record: 5-6

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 7-1

2022-06-28

Record: 6-5

2022-06-29

Record: 7-4

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 6-6
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기7,915
56.54%
기록되지 않은 경기241
43.15%
매치 유형매치승률
랭크 매치3,565
54.08%
토너먼트2,374
60.32%
일반 매치1,962
56.37%
그 외4
100.00%
게임 모드매치승률
자유 선택4,429
54.98%
캡틴 모드2,321
61.01%
그 외147
59.86%
진영매치승률
다이어3,987
55.28%
레디언트3,928
57.82%
지역매치승률
유럽 서부5,120
57.11%
동남아시아645
53.80%
그 외1,459
58.33%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:43362587
이름마지막 사용
Optimist
Resolut1on
1st
FWD.Resolut1on
OG.Resolut1on

최근 업데이트