<Nova>

<Nova>요약

최근 경기
119-85-10
기록
55.61%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
67% 미드레인
33% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
21
승률 %
57.14%
KDA
3.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
14
승률 %
64.29%
KDA
2.63
매치
10
승률 %
50.00%
KDA
2.42
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
10
승률 %
60.00%
KDA
3.59
매치
9
승률 %
66.67%
KDA
2.16
매치
8
승률 %
50.00%
KDA
2.34
매치
7
승률 %
0.00%
KDA
1.13
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
2.22
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
3.68
매치
6
승률 %
33.33%
KDA
1.20
최근 게임
영웅
그림스트로크
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:53
KDA
6/3/27
영웅
그림스트로크
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:24
KDA
6/6/13
영웅
그림스트로크
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:16
KDA
12/6/30
영웅
퍼그나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
46:33
KDA
4/10/5
영웅
가면무사
알수 없음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:21
KDA
15/7/6
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:38
KDA
14/3/17
영웅
퍼그나
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:37
KDA
11/0/18
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:12
KDA
8/8/18
영웅
자이로콥터
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:55
KDA
5/8/6
영웅
유령 자객
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:04
KDA
7/8/13
영웅
자이로콥터
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:55
KDA
17/5/7
영웅
퍼그나
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:25
KDA
11/4/15
영웅
루빅
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:45
KDA
1/10/14
영웅
퍼그나
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
48:02
KDA
16/13/14
영웅
가면무사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
20:56
KDA
3/2/3
960 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-11-22

Record: 1-1

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 4-1

2018-12-03

Record: 3-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 1-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-1

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 1-0

2018-12-21

Record: 2-1

2018-12-22

Record: 0-2

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-1

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 1-0

2019-01-07

Record: 1-0

2019-01-08

Record: 0-2

2019-01-09

Record: 3-0

2019-01-10

Record: 1-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-1

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0

2019-01-22

Record: 0-0

2019-01-23

Record: 0-0

2019-01-24

Record: 0-0

2019-01-25

Record: 1-0

2019-01-26

Record: 0-0

2019-01-27

Record: 2-0

2019-01-28

Record: 0-0

2019-01-29

Record: 0-0

2019-01-30

Record: 0-1

2019-01-31

Record: 0-0
2월

2019-02-01

Record: 0-0

2019-02-02

Record: 0-0

2019-02-03

Record: 0-0

2019-02-04

Record: 0-0

2019-02-05

Record: 0-0

2019-02-06

Record: 0-0

2019-02-07

Record: 0-0

2019-02-08

Record: 1-2

2019-02-09

Record: 1-0

2019-02-10

Record: 0-0

2019-02-11

Record: 1-1

2019-02-12

Record: 0-1

2019-02-13

Record: 1-2

2019-02-14

Record: 0-1

2019-02-15

Record: 2-0

2019-02-16

Record: 1-0

2019-02-17

Record: 3-0

2019-02-18

Record: 1-0

2019-02-19

Record: 0-1

2019-02-20

Record: 1-1

2019-02-21

Record: 0-1

2019-02-22

Record: 1-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기570
55.61%
기록되지 않은 경기8
25.00%
매치 유형매치승률
일반 매치467
55.46%
랭크 매치82
54.88%
사용자 지정21
61.90%
게임 모드매치승률
자유 선택113
52.21%
개별 선발101
59.41%
1대1 중부21
61.90%
진영매치승률
다이어290
55.17%
레디언트280
56.07%
지역매치승률
동남아시아565
55.58%
그 외4
50.00%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:436756903
이름마지막 사용
<Nova>
A1026<3
ShadowNy절대로

최근 업데이트