Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
88% 핵심
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
43% 오프레인
29% 세이프레인
14% 로밍
14% 정글
0% 미드레인
13%
지원 Breakdown:
100% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
66
승률 %
65.15%
KDA
3.55
역할
핵심
    Ratio매치 역할
  • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
    Ratio매치 전선
  • 100.00%1 오프레인
매치
62
승률 %
54.84%
KDA
3.32
매치
44
승률 %
68.18%
KDA
3.39
매치
44
승률 %
63.64%
KDA
4.68
매치
37
승률 %
75.68%
KDA
4.76
매치
33
승률 %
51.52%
KDA
3.48
매치
32
승률 %
46.88%
KDA
2.73
매치
31
승률 %
58.06%
KDA
3.63
매치
30
승률 %
63.33%
KDA
3.49
매치
29
승률 %
72.41%
KDA
5.30
최근 게임
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
52:18
KDA
5/3/24
영웅
언다잉
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:33
KDA
1/5/12
영웅
루빅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
27:24
KDA
1/7/3
영웅
취권도사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
39:50
KDA
3/8/4
영웅
예지자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
37:56
KDA
1/6/15
영웅
파멸의 사도
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:27
KDA
2/7/17
영웅
닉스 암살자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
26:41
KDA
0/6/11
영웅
도끼전사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
34:00
KDA
11/7/12
영웅
취권도사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
28:03
KDA
4/4/16
영웅
도끼전사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
25:32
KDA
6/2/17
영웅
고대 티탄
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
41:18
KDA
6/4/15
영웅
자연의 예언자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
23:28
KDA
0/7/2
영웅
대지령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:58
KDA
1/9/17
영웅
고대 티탄
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
34:12
KDA
1/7/4
영웅
루빅
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:39
KDA
3/8/17
2,925 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,954
61.58%
기록되지 않은 경기127
46.46%
매치 유형매치승률
토너먼트1,322
58.17%
일반 매치1,315
63.27%
랭크 매치8
62.50%
팀 매치5
100.00%
게임 모드매치승률
캡틴 모드1,210
58.76%
자유 선택162
58.02%
진영매치승률
레디언트1,738
61.91%
다이어1,216
61.10%
지역매치승률
유럽 서부1,459
63.06%
미국 동부591
67.34%
동남아시아274
59.12%
미국 서부225
56.44%
중국199
49.25%
그 외185
54.59%
Data Quality
A-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:43691289
이름마지막 사용
EG.Misery
OpTic.MiSeRy-
MiSeRy-
ODD.MISERY
TBirds.MiSeRy

최근 업데이트