Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
98% 핵심
오프레인
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
38% 오프레인
33% 미드레인
18% 세이프레인
13% 정글
0% 로밍
지원 Breakdown:
100% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
0% 오프레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
58
승률 %
70.69%
KDA
4.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
38
승률 %
71.05%
KDA
4.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
36
승률 %
63.89%
KDA
4.17
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
36
승률 %
86.11%
KDA
3.84
매치
25
승률 %
72.00%
KDA
5.42
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
25
승률 %
60.00%
KDA
3.57
매치
25
승률 %
72.00%
KDA
4.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 오프레인
 • 33.33%1 정글
매치
23
승률 %
65.22%
KDA
3.66
매치
22
승률 %
81.82%
KDA
4.22
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 정글
매치
21
승률 %
71.43%
KDA
5.05
최근 게임
영웅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
32:55
KDA
3/4/3
영웅
군단 사령관
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
27:03
KDA
1/5/6
영웅
에니그마
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
1:01:33
KDA
3/3/8
영웅
군단 사령관
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
24:33
KDA
7/3/9
영웅
파도사냥꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:20
KDA
1/4/11
영웅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:02
KDA
4/4/9
영웅
가시멧돼지
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
41:59
KDA
5/4/23
영웅
벌목꾼
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
1:09:57
KDA
12/3/21
영웅
전능기사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
42:12
KDA
1/2/15
영웅
파도사냥꾼
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
28:38
KDA
6/0/17
영웅
전능기사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
46:40
KDA
7/1/14
영웅
에니그마
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
1:06:02
KDA
6/8/15
영웅
얼음폭군
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
32:28
KDA
1/5/5
영웅
도끼전사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:49
KDA
19/3/7
영웅
가면무사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
26:55
KDA
0/2/3
2,760 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,104
66.49%
기록되지 않은 경기101
17.82%
매치 유형매치승률
일반 매치480
67.08%
랭크 매치421
74.58%
토너먼트200
47.50%
게임 모드매치승률
자유 선택491
73.12%
캡틴 모드198
47.98%
그 외10
90.00%
진영매치승률
다이어572
66.61%
레디언트532
66.35%
지역매치승률
동남아시아930
70.00%
중국169
46.75%
그 외5
80.00%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:43697488
이름마지막 사용
WF.hyhy
SEX MACHINE
WF.hyhy.雷神
Puds.
吓死宝宝了

최근 업데이트