MISTAKE "BUSTEDCONDOM" JOHNSON

MISTAKE "BUSTEDCONDOM" JOHNSON요약

최근 경기
1,163-1,057-34
기록
51.60%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
75% 지원
오프레인
세이프레인
지원 Breakdown:
72% 오프레인
26% 세이프레인
1% 정글
0% 로밍
0% 미드레인
25% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
76% 오프레인
20% 미드레인
4% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
256
승률 %
53.91%
KDA
2.25
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 97.92%47 지원
 • 2.08%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 68.75%33 세이프레인
 • 12.50%6 오프레인
 • 10.42%5 로밍
 • 8.33%4 정글
매치
184
승률 %
59.24%
KDA
2.96
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%41 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.73%29 세이프레인
 • 21.95%9 오프레인
 • 4.88%2 미드레인
 • 2.44%1 로밍
매치
138
승률 %
44.93%
KDA
2.81
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
104
승률 %
61.54%
KDA
2.70
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%33 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.85%28 세이프레인
 • 9.09%3 오프레인
 • 6.06%2 로밍
매치
88
승률 %
46.59%
KDA
2.26
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%10 세이프레인
 • 8.33%1 로밍
 • 8.33%1 오프레인
매치
82
승률 %
56.10%
KDA
2.56
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.71%6 세이프레인
 • 14.29%1 로밍
매치
73
승률 %
58.90%
KDA
3.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.67%29 핵심
 • 3.33%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%24 미드레인
 • 13.33%4 오프레인
 • 3.33%1 로밍
 • 3.33%1 세이프레인
매치
68
승률 %
47.06%
KDA
2.36
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 80.00%4 지원
 • 20.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%4 세이프레인
 • 20.00%1 미드레인
매치
66
승률 %
54.55%
KDA
2.11
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 96.00%24 지원
 • 4.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.00%22 오프레인
 • 12.00%3 세이프레인
매치
60
승률 %
45.00%
KDA
2.52
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 79.17%19 핵심
 • 20.83%5 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 54.17%13 오프레인
 • 41.67%10 정글
 • 4.17%1 로밍
최근 게임
영웅
기술단
집정관III
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
33:48
KDA
11/7/23
영웅
기술단
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
37:43
KDA
11/7/22
영웅
컨카
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
50:04
KDA
17/14/19
영웅
기술단
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:32
KDA
11/7/20
영웅
기술단
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:33
KDA
15/10/17
영웅
기술단
집정관II
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
52:51
KDA
15/16/16
영웅
기술단
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
1:02:14
KDA
15/20/16
영웅
기술단
성전사V
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
49:01
KDA
15/9/22
영웅
기술단
성전사V
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:48
KDA
7/19/15
영웅
기술단
성전사V
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:10
KDA
13/10/35
영웅
기술단
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:42
KDA
9/13/21
영웅
수정의 여인
집정관IV
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:55
KDA
7/12/31
영웅
컨카
성전사V
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
24:33
KDA
2/2/5
영웅
기술단
성전사III
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:56
KDA
13/7/33
영웅
기술단
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:23
KDA
5/6/18
3,115 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 0-0
9월

2022-09-01

Record: 0-0

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 0-0

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-0

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 0-0

2022-09-17

Record: 0-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 0-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0

2022-09-28

Record: 0-0

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-0
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 0-0

2022-10-07

Record: 0-0

2022-10-08

Record: 0-0

2022-10-09

Record: 0-0

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 0-0

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 0-0

2022-10-18

Record: 0-0

2022-10-19

Record: 0-0

2022-10-20

Record: 0-0

2022-10-21

Record: 0-0

2022-10-22

Record: 0-0

2022-10-23

Record: 0-0

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 0-0

2022-10-27

Record: 0-0

2022-10-28

Record: 0-0

2022-10-29

Record: 2-3

2022-10-30

Record: 2-3

2022-10-31

Record: 0-2
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-0

2022-11-07

Record: 0-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 1-3

2022-11-17

Record: 0-2

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 4-2

2022-11-24

Record: 3-1

2022-11-25

Record: 5-2

2022-11-26

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,286
51.53%
기록되지 않은 경기37
56.76%
매치 유형매치승률
일반 매치1,399
51.11%
랭크 매치863
52.38%
사용자 지정20
45.00%
게임 모드매치승률
자유 선택2,124
51.46%
그 외162
52.47%
진영매치승률
다이어1,186
51.26%
레디언트1,100
51.82%
지역매치승률
유럽 서부1,852
52.32%
그 외220
48.18%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:44445885
이름마지막 사용
MISTAKE "BUSTEDCO...
AIGATA TAKESHITA
HIGHTIERHUMAN
Ain't war hell DA★ZE
Heran

최근 업데이트

We've added new privacy controls for all players! Sign in to see your stats and learn about your options on the settings page.