Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
87% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
94% 오프레인
3% 세이프레인
2% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
13%
지원 Breakdown:
54% 오프레인
31% 세이프레인
8% 로밍
8% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
598
승률 %
63.38%
KDA
4.20
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.75%404 핵심
 • 0.25%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.44%342 오프레인
 • 6.17%25 정글
 • 3.95%16 로밍
 • 3.70%15 세이프레인
 • 1.73%7 미드레인
매치
565
승률 %
58.58%
KDA
4.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%492 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.74%412 오프레인
 • 10.77%53 세이프레인
 • 3.86%19 미드레인
 • 1.42%7 로밍
 • 0.20%1 정글
매치
394
승률 %
58.63%
KDA
3.39
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.74%377 핵심
 • 0.26%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.92%321 오프레인
 • 8.73%33 정글
 • 3.17%12 세이프레인
 • 2.12%8 로밍
 • 1.06%4 미드레인
매치
393
승률 %
59.54%
KDA
4.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 92.20%260 핵심
 • 7.80%22 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.89%214 오프레인
 • 10.28%29 미드레인
 • 6.74%19 세이프레인
 • 6.03%17 로밍
 • 1.06%3 정글
매치
387
승률 %
54.78%
KDA
3.60
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.66%376 핵심
 • 2.34%9 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.51%360 오프레인
 • 3.64%14 미드레인
 • 2.34%9 세이프레인
 • 0.52%2 로밍
매치
342
승률 %
59.65%
KDA
3.84
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%317 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.43%293 오프레인
 • 2.84%9 로밍
 • 1.89%6 미드레인
 • 1.58%5 세이프레인
 • 1.26%4 정글
매치
332
승률 %
60.24%
KDA
3.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.71%305 핵심
 • 1.29%4 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.82%259 오프레인
 • 5.83%18 세이프레인
 • 5.18%16 로밍
 • 2.91%9 정글
 • 2.27%7 미드레인
매치
310
승률 %
69.35%
KDA
5.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%184 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 56.52%104 세이프레인
 • 32.61%60 미드레인
 • 9.78%18 오프레인
 • 1.09%2 로밍
매치
258
승률 %
71.32%
KDA
3.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 75.22%85 핵심
 • 24.78%28 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 52.21%59 오프레인
 • 26.55%30 미드레인
 • 15.04%17 로밍
 • 5.31%6 세이프레인
 • 0.88%1 정글
매치
257
승률 %
49.81%
KDA
3.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.49%197 핵심
 • 0.51%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.81%160 오프레인
 • 8.08%16 세이프레인
 • 6.57%13 로밍
 • 2.53%5 미드레인
 • 2.02%4 정글
최근 게임
영웅
미라나
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:27
KDA
12/4/12
영웅
천갑검사
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:38
KDA
3/6/19
영웅
천갑검사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:00:44
KDA
6/12/31
영웅
대즐
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:29
KDA
4/14/7
영웅
미라나
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:26
KDA
6/8/38
영웅
박쥐기수
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
17:36
KDA
1/0/1
영웅
에니그마
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:00
KDA
9/7/30
영웅
언다잉
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:24
KDA
10/5/21
영웅
벌목꾼
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
54:50
KDA
12/8/18
영웅
천갑검사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
51:06
KDA
2/15/11
영웅
천갑검사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:22
KDA
3/12/13
영웅
미라나
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:11
KDA
9/8/25
영웅
미라나
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:31
KDA
13/10/14
영웅
에니그마
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:27
KDA
8/5/28
영웅
미라나
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:48
KDA
5/4/5
7,210 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 1-1

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-2

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-1

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 2-8

2022-07-29

Record: 2-8

2022-07-30

Record: 6-6

2022-07-31

Record: 2-4
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 4-1

2022-08-03

Record: 5-5

2022-08-04

Record: 3-1

2022-08-05

Record: 1-2

2022-08-06

Record: 7-3

2022-08-07

Record: 1-3

2022-08-08

Record: 1-3

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-3

2022-08-11

Record: 7-4

2022-08-12

Record: 0-1

2022-08-13

Record: 1-0

2022-08-14

Record: 3-1

2022-08-15

Record: 1-1

2022-08-16

Record: 0-0

2022-08-17

Record: 0-2

2022-08-18

Record: 0-0

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 2-4

2022-08-21

Record: 0-0

2022-08-22

Record: 2-1

2022-08-23

Record: 5-4

2022-08-24

Record: 3-6

2022-08-25

Record: 11-9

2022-08-26

Record: 10-7

2022-08-27

Record: 12-7

2022-08-28

Record: 3-4

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 10-4

2022-08-31

Record: 12-9
9월

2022-09-01

Record: 8-8

2022-09-02

Record: 10-7

2022-09-03

Record: 3-1

2022-09-04

Record: 8-5

2022-09-05

Record: 7-11

2022-09-06

Record: 9-6

2022-09-07

Record: 8-8

2022-09-08

Record: 5-1

2022-09-09

Record: 7-7

2022-09-10

Record: 8-5

2022-09-11

Record: 4-6

2022-09-12

Record: 7-6

2022-09-13

Record: 6-0

2022-09-14

Record: 4-4

2022-09-15

Record: 5-1

2022-09-16

Record: 4-5

2022-09-17

Record: 4-5

2022-09-18

Record: 8-4

2022-09-19

Record: 6-2

2022-09-20

Record: 2-3

2022-09-21

Record: 5-4

2022-09-22

Record: 5-6

2022-09-23

Record: 6-3

2022-09-24

Record: 4-5

2022-09-25

Record: 3-2

2022-09-26

Record: 3-4

2022-09-27

Record: 4-4
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기14,980
60.55%
기록되지 않은 경기260
43.46%
매치 유형매치승률
랭크 매치9,361
52.79%
일반 매치3,954
79.59%
토너먼트1,400
56.14%
팀 매치158
75.95%
게임 모드매치승률
자유 선택11,102
62.76%
무작위 선발2,102
49.14%
캡틴 모드1,620
59.57%
그 외64
79.69%
진영매치승률
레디언트7,577
61.50%
다이어7,403
59.58%
지역매치승률
동남아시아5,177
55.42%
대한민국3,663
79.93%
중국2,799
50.16%
미국 동부1,432
55.24%
유럽 서부1,215
58.27%
그 외694
53.46%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:44466797
이름마지막 사용
forev
Focus on the count
Buy the news
.__.
off

최근 업데이트