Newbee.Mu

Newbee.Mu요약

최근 경기
1,000-410-10
기록
70.42%
승률
411
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
96% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
76% 미드레인
12% 오프레인
10% 세이프레인
2% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
50% 로밍
50% 세이프레인
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
52
승률 %
67.31%
KDA
4.70
매치
49
승률 %
67.35%
KDA
3.86
매치
47
승률 %
72.34%
KDA
3.44
매치
44
승률 %
70.45%
KDA
3.98
매치
43
승률 %
72.09%
KDA
4.88
매치
36
승률 %
75.00%
KDA
4.99
매치
34
승률 %
55.88%
KDA
3.25
매치
34
승률 %
61.76%
KDA
4.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%4 미드레인
 • 20.00%1 세이프레인
매치
32
승률 %
78.13%
KDA
4.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
32
승률 %
59.38%
KDA
3.93
최근 게임
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
배틀컵
캡틴 모드
플레이
25:55
KDA
4/3/1
영웅
리나
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
29:13
KDA
3/9/4
영웅
항마사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
33:51
KDA
12/3/8
영웅
레이저
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
27:31
KDA
4/5/4
영웅
퍼그나
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
45:02
KDA
13/4/24
영웅
외계 침략자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
36:11
KDA
7/4/4
영웅
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
36:05
KDA
4/5/14
영웅
스벤
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
34:29
KDA
7/4/18
영웅
컨카
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
48:50
KDA
6/6/13
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
39:38
KDA
14/1/10
영웅
외계 침략자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
27:38
KDA
0/7/3
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
36:09
KDA
14/3/6
영웅
고통의 여왕
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
26:14
KDA
6/3/0
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
54:53
KDA
20/5/15
영웅
유령 자객
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
57:32
KDA
16/5/10
3,385 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-4

2018-12-29

Record: 6-1

2018-12-30

Record: 4-6

2018-12-31

Record: 10-3
1월 2019

2019-01-01

Record: 3-1

2019-01-02

Record: 2-2

2019-01-03

Record: 3-1

2019-01-04

Record: 2-3

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,695
64.60%
기록되지 않은 경기128
52.34%
매치 유형매치승률
일반 매치1,408
69.39%
토너먼트1,124
60.23%
랭크 매치51
58.82%
팀 매치1
100.00%
게임 모드매치승률
캡틴 모드1,053
60.59%
자유 선택700
74.29%
그 외53
60.38%
진영매치승률
레디언트1,473
63.41%
다이어1,222
66.04%
지역매치승률
중국1,290
65.27%
동남아시아1,106
65.73%
그 외222
54.95%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:44578803
이름마지막 사용
Newbee.Mu
三刃封魔枪
TongFu.Mu
乔丶艾尔
54321

최근 업데이트