LFY.Super

LFY.Super요약

최근 경기
1,372-859-21
기록
60.92%
승률
129
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
95% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
78% 미드레인
13% 세이프레인
9% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
40% 오프레인
40% 세이프레인
20% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
134
승률 %
62.69%
KDA
4.42
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%21 미드레인
매치
107
승률 %
57.94%
KDA
4.38
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%17 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%17 미드레인
매치
95
승률 %
58.95%
KDA
3.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%16 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 56.25%9 정글
 • 18.75%3 미드레인
 • 12.50%2 오프레인
 • 12.50%2 세이프레인
매치
95
승률 %
63.16%
KDA
3.82
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%29 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%29 미드레인
매치
72
승률 %
56.94%
KDA
3.36
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 87.50%7 핵심
 • 12.50%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%4 미드레인
 • 50.00%4 오프레인
매치
65
승률 %
69.23%
KDA
4.84
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%30 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%30 미드레인
매치
64
승률 %
53.13%
KDA
3.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%11 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 72.73%8 미드레인
 • 18.18%2 오프레인
 • 9.09%1 세이프레인
매치
51
승률 %
62.75%
KDA
4.05
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%18 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%18 미드레인
매치
49
승률 %
59.18%
KDA
4.11
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 66.67%4 핵심
 • 33.33%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%4 미드레인
 • 33.33%2 세이프레인
매치
47
승률 %
65.96%
KDA
3.95
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%21 미드레인
최근 게임
영웅
저격수
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
37:01
KDA
11/5/8
영웅
그림자 마귀
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
19:58
KDA
7/0/8
영웅
메두사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
33:59
KDA
14/1/13
영웅
대즐
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
27:09
KDA
11/1/13
영웅
메두사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
33:29
KDA
5/6/5
영웅
퍼그나
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
38:57
KDA
5/4/13
영웅
자키로
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
56:21
KDA
5/12/24
영웅
흡혈마
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
32:03
KDA
7/4/3
영웅
메두사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
31:59
KDA
2/7/1
영웅
허스카
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
26:00
KDA
4/3/11
영웅
파도사냥꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
30:19
KDA
3/12/11
영웅
레슈락
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
46:21
KDA
6/12/19
영웅
파도사냥꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
13:35
KDA
1/3/0
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
55:57
KDA
7/9/23
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
16:57
KDA
9/1/7
4,160 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 1-1

2018-12-06

Record: 1-2

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 1-0

2018-12-10

Record: 2-1

2018-12-11

Record: 0-4

2018-12-12

Record: 4-0

2018-12-13

Record: 1-5

2018-12-14

Record: 3-0

2018-12-15

Record: 0-1

2018-12-16

Record: 1-2

2018-12-17

Record: 2-2

2018-12-18

Record: 3-2

2018-12-19

Record: 0-1

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 2-2

2018-12-22

Record: 1-1

2018-12-23

Record: 4-1

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 3-2

2018-12-26

Record: 1-3

2018-12-27

Record: 1-2

2018-12-28

Record: 2-1

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 3-3

2018-12-31

Record: 2-2
1월 2019

2019-01-01

Record: 2-3

2019-01-02

Record: 3-1

2019-01-03

Record: 1-1

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-1

2019-01-15

Record: 2-4

2019-01-16

Record: 1-2

2019-01-17

Record: 2-3

2019-01-18

Record: 1-1
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기4,252
59.36%
기록되지 않은 경기172
34.88%
매치 유형매치승률
토너먼트1,813
59.07%
일반 매치1,254
61.08%
랭크 매치1,036
60.04%
사용자 지정1
100.00%
게임 모드매치승률
캡틴 모드1,721
58.80%
자유 선택1,528
63.22%
무작위 선발194
50.00%
그 외3
66.67%
진영매치승률
레디언트2,196
61.43%
다이어2,056
57.15%
지역매치승률
중국2,751
59.76%
동남아시아1,101
59.40%
그 외342
57.31%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:45441079
이름마지막 사용
LFY.Super
CDEC.Super
VG.Super
My suger
VG.天喔.Super

최근 업데이트