Aster.BurNIng

Aster.BurNIng요약

최근 경기
3,945-2,844-20
기록
57.94%
승률
127
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
75% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
95% 세이프레인
4% 오프레인
1% 정글
0% 로밍
0% 미드레인
25% 지원
지원 Breakdown:
56% 세이프레인
24% 오프레인
12% 로밍
4% 정글
4% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
271
승률 %
53.87%
KDA
4.82
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.07%212 핵심
 • 0.93%2 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 89.25%191 세이프레인
 • 8.41%18 오프레인
 • 1.87%4 미드레인
 • 0.47%1 로밍
매치
255
승률 %
50.59%
KDA
4.75
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%178 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.13%164 세이프레인
 • 5.62%10 미드레인
 • 2.25%4 오프레인
매치
235
승률 %
57.02%
KDA
4.84
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%192 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.31%183 세이프레인
 • 4.17%8 오프레인
 • 0.52%1 미드레인
매치
211
승률 %
49.76%
KDA
4.26
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%171 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.74%162 세이프레인
 • 4.68%8 오프레인
 • 0.58%1 미드레인
매치
177
승률 %
59.89%
KDA
4.76
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%131 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.18%126 세이프레인
 • 2.29%3 오프레인
 • 0.76%1 로밍
 • 0.76%1 미드레인
매치
163
승률 %
54.60%
KDA
3.99
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%135 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.11%123 세이프레인
 • 6.67%9 오프레인
 • 1.48%2 정글
 • 0.74%1 미드레인
매치
159
승률 %
55.97%
KDA
5.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.47%129 핵심
 • 1.53%2 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.89%123 세이프레인
 • 4.58%6 오프레인
 • 0.76%1 로밍
 • 0.76%1 미드레인
매치
159
승률 %
58.49%
KDA
5.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%128 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.97%119 세이프레인
 • 4.69%6 오프레인
 • 1.56%2 미드레인
 • 0.78%1 로밍
매치
148
승률 %
54.05%
KDA
4.11
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.17%119 핵심
 • 0.83%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.67%110 세이프레인
 • 5.83%7 오프레인
 • 2.50%3 미드레인
매치
143
승률 %
72.73%
KDA
6.96
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.00%24 핵심
 • 4.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.00%22 미드레인
 • 12.00%3 세이프레인
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
23:56
KDA
0/6/1
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
34:00
KDA
7/6/7
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
26:01
KDA
3/0/6
영웅
원숭이 왕
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
28:18
KDA
10/1/4
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
47:00
KDA
3/11/18
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
21:30
KDA
1/3/2
영웅
루나
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
27:26
KDA
4/4/5
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
32:20
KDA
19/0/12
영웅
우르사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
37:51
KDA
5/5/5
영웅
길쌈꾼
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
44:19
KDA
8/2/14
영웅
모플링
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
44:28
KDA
4/5/7
영웅
흑마법사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
43:10
KDA
3/6/17
영웅
요술사
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
36:19
KDA
5/6/7
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
47:16
KDA
2/12/23
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
34:30
KDA
7/10/7
6,215 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달
4월

2022-04-01

Record: 6-3

2022-04-02

Record: 4-4

2022-04-03

Record: 5-3

2022-04-04

Record: 3-6

2022-04-05

Record: 6-5

2022-04-06

Record: 4-6

2022-04-07

Record: 3-4

2022-04-08

Record: 4-10

2022-04-09

Record: 6-9

2022-04-10

Record: 2-10

2022-04-11

Record: 9-7

2022-04-12

Record: 4-3

2022-04-13

Record: 8-5

2022-04-14

Record: 5-5

2022-04-15

Record: 2-4

2022-04-16

Record: 6-4

2022-04-17

Record: 6-1

2022-04-18

Record: 4-6

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 3-8

2022-04-22

Record: 3-6

2022-04-23

Record: 7-4

2022-04-24

Record: 1-1

2022-04-25

Record: 3-3

2022-04-26

Record: 6-4

2022-04-27

Record: 6-5

2022-04-28

Record: 1-6

2022-04-29

Record: 3-3

2022-04-30

Record: 2-4
5월

2022-05-01

Record: 4-3

2022-05-02

Record: 6-2

2022-05-03

Record: 2-4

2022-05-04

Record: 0-3

2022-05-05

Record: 5-4

2022-05-06

Record: 1-0

2022-05-07

Record: 2-1

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 4-5

2022-05-10

Record: 4-3

2022-05-11

Record: 3-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 5-4

2022-05-25

Record: 2-4

2022-05-26

Record: 2-5

2022-05-27

Record: 4-2

2022-05-28

Record: 2-2

2022-05-29

Record: 2-1

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 5-1
6월

2022-06-01

Record: 3-2

2022-06-02

Record: 3-5

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 4-2

2022-06-05

Record: 2-2

2022-06-06

Record: 4-2

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 2-0

2022-06-09

Record: 1-1

2022-06-10

Record: 0-1

2022-06-11

Record: 1-0

2022-06-12

Record: 2-2

2022-06-13

Record: 2-5

2022-06-14

Record: 1-0

2022-06-15

Record: 4-3

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 2-2

2022-06-18

Record: 4-1

2022-06-19

Record: 3-1

2022-06-20

Record: 5-1

2022-06-21

Record: 2-2

2022-06-22

Record: 5-2

2022-06-23

Record: 4-1

2022-06-24

Record: 4-1

2022-06-25

Record: 1-6

2022-06-26

Record: 4-2

2022-06-27

Record: 3-1

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 3-3

2022-06-30

Record: 2-5
7월

2022-07-01

Record: 2-3
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기8,710
58.32%
기록되지 않은 경기233
43.78%
매치 유형매치승률
랭크 매치4,823
54.70%
일반 매치2,085
65.47%
토너먼트1,585
60.69%
게임 모드매치승률
무작위 선발3,304
50.45%
자유 선택3,013
64.49%
캡틴 모드1,562
60.76%
그 외100
57.00%
진영매치승률
레디언트4,378
59.78%
다이어4,332
56.86%
지역매치승률
중국4,506
60.61%
중국2,050
51.37%
동남아시아1,388
62.46%
그 외409
59.17%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:45446367
이름마지막 사용
位号一
位号一,王分上
11
C或者辅助或者白给
大号9800,让C谢谢

최근 업데이트