Prznitel_parkov

Prznitel_parkov요약

최근 경기
4-8
기록
33.33%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
오프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
75% 오프레인
25% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
2.22
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
3.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
5.06
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.11
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.83
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.75
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
최근 게임
영웅
레이저
성전사I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
33:33
KDA
3/8/7
영웅
도끼전사
수호자I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:28
KDA
4/10/9
영웅
가시멧돼지
수호자I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:03
KDA
3/5/4
영웅
도끼전사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:24
KDA
6/7/5
영웅
가시멧돼지
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:44
KDA
4/6/4
영웅
도끼전사
수호자III
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
31:44
KDA
6/4/17
영웅
도끼전사
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
19:16
KDA
2/4/3
영웅
맹독사
성전사III
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
35:20
KDA
4/10/17
영웅
도끼전사
수호자I
결과
벼려짐
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:14
KDA
1/9/4
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
29:27
KDA
4/5/10
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:07
KDA
3/9/18
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:21
KDA
2/3/13
영웅
태엽장이
수호자V
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:26
KDA
3/3/11
영웅
레이저
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:15
KDA
8/0/20
영웅
퍼지
성전사I
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
37:01
KDA
8/6/32
155 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-12-22

Record: 0-0

2022-12-23

Record: 0-0

2022-12-24

Record: 0-0

2022-12-25

Record: 0-0

2022-12-26

Record: 0-0

2022-12-27

Record: 0-0

2022-12-28

Record: 0-0

2022-12-29

Record: 0-0

2022-12-30

Record: 0-0

2022-12-31

Record: 0-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 0-0

2023-01-02

Record: 0-0

2023-01-03

Record: 0-0

2023-01-04

Record: 0-0

2023-01-05

Record: 0-0

2023-01-06

Record: 0-0

2023-01-07

Record: 0-0

2023-01-08

Record: 0-0

2023-01-09

Record: 0-0

2023-01-10

Record: 0-0

2023-01-11

Record: 0-0

2023-01-12

Record: 0-0

2023-01-13

Record: 0-0

2023-01-14

Record: 0-0

2023-01-15

Record: 0-0

2023-01-16

Record: 0-0

2023-01-17

Record: 0-0

2023-01-18

Record: 0-0

2023-01-19

Record: 0-0

2023-01-20

Record: 0-0

2023-01-21

Record: 0-0

2023-01-22

Record: 0-0

2023-01-23

Record: 0-0

2023-01-24

Record: 0-0

2023-01-25

Record: 0-0

2023-01-26

Record: 0-0

2023-01-27

Record: 0-0

2023-01-28

Record: 0-0

2023-01-29

Record: 0-0

2023-01-30

Record: 0-0

2023-01-31

Record: 0-0
2월

2023-02-01

Record: 0-0

2023-02-02

Record: 0-0

2023-02-03

Record: 0-0

2023-02-04

Record: 0-0

2023-02-05

Record: 0-0

2023-02-06

Record: 0-0

2023-02-07

Record: 0-0

2023-02-08

Record: 0-0

2023-02-09

Record: 0-0

2023-02-10

Record: 0-0

2023-02-11

Record: 0-0

2023-02-12

Record: 0-0

2023-02-13

Record: 0-0

2023-02-14

Record: 0-0

2023-02-15

Record: 0-0

2023-02-16

Record: 0-0

2023-02-17

Record: 0-0

2023-02-18

Record: 0-0

2023-02-19

Record: 0-0

2023-02-20

Record: 0-0

2023-02-21

Record: 0-0

2023-02-22

Record: 0-0

2023-02-23

Record: 0-0

2023-02-24

Record: 0-0

2023-02-25

Record: 0-0

2023-02-26

Record: 0-0

2023-02-27

Record: 0-0

2023-02-28

Record: 0-0
3월

2023-03-01

Record: 0-0

2023-03-02

Record: 0-0

2023-03-03

Record: 0-0

2023-03-04

Record: 0-0

2023-03-05

Record: 0-0

2023-03-06

Record: 0-0

2023-03-07

Record: 0-0

2023-03-08

Record: 0-0

2023-03-09

Record: 0-0

2023-03-10

Record: 0-0

2023-03-11

Record: 0-0

2023-03-12

Record: 0-0

2023-03-13

Record: 0-0

2023-03-14

Record: 0-0

2023-03-15

Record: 0-0

2023-03-16

Record: 0-0

2023-03-17

Record: 0-0

2023-03-18

Record: 0-0

2023-03-19

Record: 0-0

2023-03-20

Record: 0-0

2023-03-21

Record: 0-0

2023-03-22

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기578
50.35%
기록되지 않은 경기6
33.33%
매치 유형매치승률
일반 매치564
50.89%
랭크 매치12
33.33%
게임 모드매치승률
자유 선택12
33.33%
그 외2
0.00%
진영매치승률
레디언트295
49.49%
다이어283
51.24%
지역매치승률
유렵 동부245
46.53%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:455709789
이름마지막 사용
Prznitel_parkov

최근 업데이트