Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
60% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
83% 세이프레인
8% 미드레인
8% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
40% 지원
지원 Breakdown:
38% 미드레인
25% 로밍
13% 정글
13% 오프레인
13% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
111
승률 %
59.46%
KDA
3.84
매치
99
승률 %
58.59%
KDA
3.86
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
92
승률 %
57.61%
KDA
2.75
매치
54
승률 %
62.96%
KDA
3.76
매치
54
승률 %
59.26%
KDA
2.98
매치
49
승률 %
59.18%
KDA
3.79
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
49
승률 %
55.10%
KDA
3.00
매치
49
승률 %
57.14%
KDA
2.44
매치
43
승률 %
72.09%
KDA
4.29
매치
41
승률 %
58.54%
KDA
2.50
최근 게임
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
50:08
KDA
8/11/28
영웅
예지자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:41
KDA
2/11/11
영웅
마그누스
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
19:46
KDA
1/1/6
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
22:05
KDA
1/0/5
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
32:07
KDA
1/12/12
영웅
리치
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
48:37
KDA
0/8/14
영웅
유령 자객
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
41:51
KDA
0/0/0
영웅
언다잉
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
28:49
KDA
0/9/8
영웅
겨울 비룡
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
35:50
KDA
4/6/9
영웅
영혼 파괴자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:07
KDA
9/10/22
영웅
대즐
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
44:35
KDA
2/11/9
영웅
빛의 수호자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:58
KDA
1/7/6
영웅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
26:15
KDA
1/5/3
영웅
루빅
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
18:00
KDA
2/0/14
영웅
예지자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:48
KDA
0/4/15
4,595 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,709
56.57%
기록되지 않은 경기158
43.67%
매치 유형매치승률
일반 매치2,104
59.03%
토너먼트1,177
52.25%
랭크 매치383
55.35%
팀 매치21
85.71%
게임 모드매치승률
자유 선택2,186
58.37%
캡틴 모드1,181
53.43%
능력 조합3
33.33%
진영매치승률
레디언트1,919
55.24%
다이어1,790
57.99%
지역매치승률
동남아시아3,538
57.32%
그 외170
40.59%
Data Quality
B+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedB-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:45827292
이름마지막 사용
XctN.Kim0
Cunillingus
Gnolat!
Pukenam!
LeumiK

최근 업데이트