Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
95% 미드레인
4% 세이프레인
1% 로밍
0% 정글
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
1,394
승률 %
58.18%
KDA
4.60
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.76%835 핵심
 • 0.24%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.09%821 미드레인
 • 0.72%6 오프레인
 • 0.60%5 로밍
 • 0.36%3 정글
 • 0.24%2 세이프레인
매치
379
승률 %
48.81%
KDA
4.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%217 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 56.68%123 세이프레인
 • 42.86%93 미드레인
 • 0.46%1 오프레인
매치
375
승률 %
52.53%
KDA
4.36
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%235 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.30%231 미드레인
 • 1.70%4 세이프레인
매치
372
승률 %
52.42%
KDA
4.86
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.73%233 핵심
 • 1.27%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.95%217 미드레인
 • 5.08%12 세이프레인
 • 2.12%5 로밍
 • 0.85%2 오프레인
매치
309
승률 %
47.90%
KDA
3.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%182 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.35%179 미드레인
 • 0.55%1 로밍
 • 0.55%1 정글
 • 0.55%1 세이프레인
매치
294
승률 %
53.06%
KDA
4.45
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.44%179 핵심
 • 0.56%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%180 미드레인
매치
291
승률 %
60.82%
KDA
4.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.52%200 핵심
 • 1.48%3 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.76%168 미드레인
 • 15.76%32 오프레인
 • 0.99%2 세이프레인
 • 0.49%1 정글
매치
283
승률 %
56.54%
KDA
4.83
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.04%207 핵심
 • 0.96%2 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.78%196 미드레인
 • 3.83%8 오프레인
 • 0.96%2 로밍
 • 0.96%2 세이프레인
 • 0.48%1 정글
매치
232
승률 %
57.76%
KDA
4.38
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%129 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 89.92%116 세이프레인
 • 7.75%10 미드레인
 • 2.33%3 오프레인
매치
225
승률 %
53.78%
KDA
4.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%155 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.06%152 미드레인
 • 1.29%2 로밍
 • 0.65%1 오프레인
최근 게임
영웅
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
51:55
KDA
11/5/12
영웅
천갑검사
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
34:43
KDA
6/3/9
영웅
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
35:27
KDA
8/2/9
영웅
불꽃령
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
44:13
KDA
27/0/23
영웅
제우스
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:17
KDA
11/5/16
영웅
원소술사
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:13
KDA
10/2/21
영웅
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
50:28
KDA
7/3/12
영웅
불멸자
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
34:54
KDA
3/4/8
영웅
폭풍령
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
21:48
KDA
6/0/10
영웅
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
30:39
KDA
11/2/7
영웅
불멸자
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
42:20
KDA
15/5/11
영웅
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
27:27
KDA
5/3/4
영웅
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
27:36
KDA
11/3/13
영웅
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
27:24
KDA
7/1/17
영웅
박쥐기수
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:16
KDA
10/4/6
6,480 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-05-14

Record: 2-2

2022-05-15

Record: 2-1

2022-05-16

Record: 4-2

2022-05-17

Record: 0-2

2022-05-18

Record: 2-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 1-0

2022-05-22

Record: 0-1

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 1-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 1-3

2022-05-28

Record: 2-2

2022-05-29

Record: 1-0

2022-05-30

Record: 1-1

2022-05-31

Record: 2-1
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 1-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 1-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 1-0

2022-06-10

Record: 1-1

2022-06-11

Record: 1-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 2-7

2022-06-14

Record: 1-1

2022-06-15

Record: 2-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 1-0

2022-06-21

Record: 1-2

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-2

2022-06-26

Record: 3-2

2022-06-27

Record: 2-3

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-4

2022-06-30

Record: 1-0
7월

2022-07-01

Record: 2-1

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 2-2

2022-07-05

Record: 1-3

2022-07-06

Record: 3-2

2022-07-07

Record: 2-3

2022-07-08

Record: 4-3

2022-07-09

Record: 2-3

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 2-3

2022-07-12

Record: 3-0

2022-07-13

Record: 1-5

2022-07-14

Record: 4-3

2022-07-15

Record: 1-2

2022-07-16

Record: 3-4

2022-07-17

Record: 2-5

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 1-1

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 1-1
8월

2022-08-01

Record: 3-2

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 7-3

2022-08-04

Record: 1-0

2022-08-05

Record: 5-4

2022-08-06

Record: 4-5

2022-08-07

Record: 3-1

2022-08-08

Record: 0-1

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기10,485
53.94%
기록되지 않은 경기102
36.27%
매치 유형매치승률
랭크 매치8,442
52.33%
일반 매치1,460
58.08%
그 외304
60.53%
게임 모드매치승률
자유 선택8,997
52.87%
그 외1,004
65.14%
진영매치승률
다이어5,279
51.54%
레디언트5,206
56.38%
지역매치승률
유럽 서부6,572
52.85%
유렵 동부1,296
59.57%
그 외368
61.96%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:46809288
이름마지막 사용
Billie Jean(COOL ...
Billie Jean
waiting for 1 nor...
dangerously explo...
.

최근 업데이트