Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
97% 미드레인
2% 로밍
1% 오프레인
0% 정글
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
938
승률 %
52.99%
KDA
3.28
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%314 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.09%308 미드레인
 • 1.59%5 세이프레인
 • 0.32%1 오프레인
매치
811
승률 %
63.01%
KDA
3.08
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.27%186 지원
 • 49.73%184 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 37.84%140 미드레인
 • 31.35%116 오프레인
 • 26.49%98 로밍
 • 2.97%11 세이프레인
 • 1.35%5 정글
매치
410
승률 %
58.29%
KDA
3.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.30%324 핵심
 • 2.70%9 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 76.28%254 미드레인
 • 16.22%54 세이프레인
 • 4.80%16 오프레인
 • 2.70%9 로밍
매치
347
승률 %
42.94%
KDA
2.65
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 84.04%79 핵심
 • 15.96%15 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.85%76 미드레인
 • 15.96%15 세이프레인
 • 3.19%3 로밍
매치
292
승률 %
60.62%
KDA
3.75
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%88 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.91%80 미드레인
 • 6.82%6 세이프레인
 • 2.27%2 로밍
매치
282
승률 %
48.23%
KDA
3.18
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%103 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.29%93 미드레인
 • 4.85%5 오프레인
 • 2.91%3 로밍
 • 1.94%2 세이프레인
매치
273
승률 %
45.79%
KDA
2.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 60.71%17 핵심
 • 39.29%11 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 53.57%15 미드레인
 • 21.43%6 세이프레인
 • 14.29%4 로밍
 • 10.71%3 오프레인
매치
232
승률 %
55.60%
KDA
3.28
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%138 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 73.19%101 미드레인
 • 16.67%23 오프레인
 • 6.52%9 로밍
 • 3.62%5 세이프레인
매치
231
승률 %
43.29%
KDA
2.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%63 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.24%60 미드레인
 • 3.17%2 정글
 • 1.59%1 세이프레인
매치
215
승률 %
51.63%
KDA
3.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 83.78%31 핵심
 • 16.22%6 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.27%26 미드레인
 • 10.81%4 로밍
 • 10.81%4 오프레인
 • 5.41%2 세이프레인
 • 2.70%1 정글
최근 게임
영웅
대지령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
19:19
KDA
2/5/2
영웅
폭풍령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:46
KDA
6/6/2
영웅
침묵술사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:19
KDA
1/7/8
영웅
저격수
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:21
KDA
16/6/14
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:10
KDA
10/2/9
영웅
대지령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:00
KDA
9/8/7
영웅
대지령
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:32
KDA
15/5/15
영웅
대지령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:38
KDA
6/13/9
영웅
가시멧돼지
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:52
KDA
13/3/15
영웅
바람순찰자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
28:05
KDA
14/3/23
영웅
루빅
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:05
KDA
7/8/9
영웅
원숭이 왕
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:11
KDA
4/8/8
영웅
얼음폭군
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:04
KDA
7/10/20
영웅
용기사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:32
KDA
11/5/8
영웅
제우스
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:30
KDA
13/5/14
6,645 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-02-24

Record: 6-9

2022-02-25

Record: 0-0

2022-02-26

Record: 1-2

2022-02-27

Record: 10-5

2022-02-28

Record: 6-7
3월

2022-03-01

Record: 0-0

2022-03-02

Record: 0-0

2022-03-03

Record: 7-4

2022-03-04

Record: 1-3

2022-03-05

Record: 4-5

2022-03-06

Record: 4-2

2022-03-07

Record: 11-2

2022-03-08

Record: 8-3

2022-03-09

Record: 11-4

2022-03-10

Record: 7-3

2022-03-11

Record: 3-3

2022-03-12

Record: 6-5

2022-03-13

Record: 1-3

2022-03-14

Record: 0-0

2022-03-15

Record: 6-6

2022-03-16

Record: 3-3

2022-03-17

Record: 0-0

2022-03-18

Record: 4-6

2022-03-19

Record: 2-5

2022-03-20

Record: 0-0

2022-03-21

Record: 4-5

2022-03-22

Record: 0-0

2022-03-23

Record: 1-6

2022-03-24

Record: 5-3

2022-03-25

Record: 7-6

2022-03-26

Record: 3-4

2022-03-27

Record: 3-4

2022-03-28

Record: 7-3

2022-03-29

Record: 3-4

2022-03-30

Record: 5-6

2022-03-31

Record: 7-6
4월

2022-04-01

Record: 2-4

2022-04-02

Record: 5-2

2022-04-03

Record: 7-5

2022-04-04

Record: 6-4

2022-04-05

Record: 5-6

2022-04-06

Record: 6-3

2022-04-07

Record: 3-0

2022-04-08

Record: 7-6

2022-04-09

Record: 7-5

2022-04-10

Record: 2-0

2022-04-11

Record: 7-5

2022-04-12

Record: 9-3

2022-04-13

Record: 5-7

2022-04-14

Record: 3-3

2022-04-15

Record: 2-5

2022-04-16

Record: 6-12

2022-04-17

Record: 9-6

2022-04-18

Record: 1-4

2022-04-19

Record: 5-9

2022-04-20

Record: 5-5

2022-04-21

Record: 5-6

2022-04-22

Record: 1-2

2022-04-23

Record: 5-8

2022-04-24

Record: 7-9

2022-04-25

Record: 6-4

2022-04-26

Record: 3-3

2022-04-27

Record: 5-6

2022-04-28

Record: 6-8

2022-04-29

Record: 5-5

2022-04-30

Record: 3-5
5월

2022-05-01

Record: 3-1

2022-05-02

Record: 2-1

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-6

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 6-3

2022-05-10

Record: 5-3

2022-05-11

Record: 2-4

2022-05-12

Record: 3-3

2022-05-13

Record: 6-2

2022-05-14

Record: 3-7

2022-05-15

Record: 7-2

2022-05-16

Record: 3-6

2022-05-17

Record: 7-2

2022-05-18

Record: 7-6

2022-05-19

Record: 8-1

2022-05-20

Record: 5-3

2022-05-21

Record: 3-5

2022-05-22

Record: 2-3

2022-05-23

Record: 3-3

2022-05-24

Record: 0-1
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기11,327
52.12%
기록되지 않은 경기295
37.29%
매치 유형매치승률
랭크 매치6,792
51.60%
일반 매치3,523
51.23%
토너먼트870
59.54%
그 외70
51.43%
게임 모드매치승률
자유 선택8,739
51.30%
캡틴 모드1,000
60.10%
그 외366
48.91%
진영매치승률
다이어5,670
50.92%
레디언트5,657
53.33%
지역매치승률
유럽 서부9,515
51.98%
그 외1,715
52.59%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA-
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:47027356
이름마지막 사용
TOPSON
noob
PRIMAL BEAST MAIN
flopson
9k

최근 업데이트