Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
94% 미드레인
4% 세이프레인
1% 로밍
1% 오프레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
673
승률 %
54.68%
KDA
4.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%273 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.90%270 미드레인
 • 0.73%2 로밍
 • 0.37%1 세이프레인
매치
582
승률 %
54.98%
KDA
4.16
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%215 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.14%211 미드레인
 • 1.86%4 세이프레인
매치
565
승률 %
56.99%
KDA
4.06
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%246 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.37%242 미드레인
 • 0.81%2 로밍
 • 0.81%2 오프레인
매치
523
승률 %
56.41%
KDA
3.95
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%201 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.51%198 미드레인
 • 1.00%2 정글
 • 0.50%1 로밍
매치
514
승률 %
51.95%
KDA
3.19
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%173 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.84%171 미드레인
 • 1.16%2 세이프레인
매치
492
승률 %
49.19%
KDA
2.94
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%168 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 98.81%166 미드레인
 • 0.60%1 로밍
 • 0.60%1 오프레인
매치
355
승률 %
58.87%
KDA
3.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.43%175 핵심
 • 0.57%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.59%170 미드레인
 • 2.84%5 오프레인
 • 0.57%1 로밍
매치
301
승률 %
50.83%
KDA
4.12
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%121 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%121 미드레인
매치
297
승률 %
51.52%
KDA
4.05
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%149 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.63%141 미드레인
 • 2.68%4 오프레인
 • 2.01%3 세이프레인
 • 0.67%1 로밍
매치
292
승률 %
47.60%
KDA
3.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%112 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.11%111 미드레인
 • 0.89%1 세이프레인
최근 게임
영웅
폭풍령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
39:47
KDA
2/2/6
영웅
타이니
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
43:53
KDA
5/3/7
영웅
공허령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
44:47
KDA
3/2/7
영웅
불꽃령
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:12
KDA
18/3/18
영웅
컨카
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
18:46
KDA
8/0/5
영웅
마르스
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:33
KDA
2/8/0
영웅
박쥐기수
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
25:43
KDA
10/5/9
영웅
천갑검사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
23:45
KDA
1/4/5
영웅
바이퍼
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:50
KDA
22/7/13
영웅
레슈락
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
21:35
KDA
1/5/2
영웅
리나
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:28
KDA
5/2/5
영웅
레이저
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:28
KDA
13/7/15
영웅
나가 세이렌
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:20
KDA
11/2/17
영웅
불꽃령
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:48
KDA
9/8/12
영웅
폭풍령
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:07
KDA
16/5/18
5,880 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-02-24

Record: 4-3

2022-02-25

Record: 6-3

2022-02-26

Record: 1-2

2022-02-27

Record: 2-1

2022-02-28

Record: 2-3
3월

2022-03-01

Record: 4-4

2022-03-02

Record: 1-1

2022-03-03

Record: 0-0

2022-03-04

Record: 5-3

2022-03-05

Record: 4-3

2022-03-06

Record: 4-1

2022-03-07

Record: 0-1

2022-03-08

Record: 0-0

2022-03-09

Record: 3-5

2022-03-10

Record: 1-3

2022-03-11

Record: 2-1

2022-03-12

Record: 3-2

2022-03-13

Record: 3-1

2022-03-14

Record: 4-3

2022-03-15

Record: 5-2

2022-03-16

Record: 3-3

2022-03-17

Record: 3-1

2022-03-18

Record: 3-3

2022-03-19

Record: 0-3

2022-03-20

Record: 0-0

2022-03-21

Record: 5-1

2022-03-22

Record: 2-2

2022-03-23

Record: 4-4

2022-03-24

Record: 3-2

2022-03-25

Record: 2-4

2022-03-26

Record: 1-1

2022-03-27

Record: 3-3

2022-03-28

Record: 1-3

2022-03-29

Record: 4-1

2022-03-30

Record: 2-3

2022-03-31

Record: 2-2
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 5-3

2022-04-03

Record: 4-2

2022-04-04

Record: 3-2

2022-04-05

Record: 2-2

2022-04-06

Record: 2-2

2022-04-07

Record: 1-2

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 5-2

2022-04-11

Record: 3-2

2022-04-12

Record: 2-2

2022-04-13

Record: 2-2

2022-04-14

Record: 3-1

2022-04-15

Record: 3-4

2022-04-16

Record: 3-2

2022-04-17

Record: 2-1

2022-04-18

Record: 6-2

2022-04-19

Record: 3-2

2022-04-20

Record: 3-1

2022-04-21

Record: 0-2

2022-04-22

Record: 2-2

2022-04-23

Record: 1-2

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 1-2

2022-04-26

Record: 1-2

2022-04-27

Record: 4-2

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 2-1

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 1-3

2022-05-03

Record: 2-1

2022-05-04

Record: 1-1

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 2-1

2022-05-07

Record: 0-2

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 3-0

2022-05-11

Record: 0-1

2022-05-12

Record: 3-0

2022-05-13

Record: 1-1

2022-05-14

Record: 0-3

2022-05-15

Record: 0-1

2022-05-16

Record: 2-2

2022-05-17

Record: 2-2

2022-05-18

Record: 2-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기11,554
51.82%
기록되지 않은 경기53
41.51%
매치 유형매치승률
랭크 매치10,106
51.06%
토너먼트1,037
55.26%
그 외365
61.10%
게임 모드매치승률
자유 선택10,256
51.14%
캡틴 모드1,087
56.21%
그 외195
63.59%
진영매치승률
레디언트5,819
53.98%
다이어5,735
49.63%
지역매치승률
동남아시아10,852
51.93%
그 외232
46.98%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA-
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:47140966
이름마지막 사용
Self Care
< blank >
March enjoyer
Low ranks enjoyer
Life is good

최근 업데이트