3-11 lina carry

3-11 lina carry요약

최근 경기
4-4
기록
50.00%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:21
KDA
9/6/14
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
18:15
KDA
3/7/3
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
19:53
KDA
8/6/7
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
18:02
KDA
2/10/8
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:21
KDA
11/7/14
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
14:10
KDA
5/2/1
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:39
KDA
6/9/6
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
35:36
KDA
13/13/8
영웅
군단 사령관
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
18:23
KDA
7/3/19
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:30
KDA
1/8/7
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
17:56
KDA
8/2/11
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:34
KDA
9/8/9
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
17:56
KDA
0/12/9
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:47
KDA
5/5/13
145 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2023-02-28

Record: 0-0
3월

2023-03-01

Record: 0-0

2023-03-02

Record: 0-0

2023-03-03

Record: 0-0

2023-03-04

Record: 0-0

2023-03-05

Record: 0-0

2023-03-06

Record: 0-0

2023-03-07

Record: 0-0

2023-03-08

Record: 0-0

2023-03-09

Record: 0-0

2023-03-10

Record: 0-0

2023-03-11

Record: 0-0

2023-03-12

Record: 0-0

2023-03-13

Record: 0-0

2023-03-14

Record: 0-0

2023-03-15

Record: 0-0

2023-03-16

Record: 0-0

2023-03-17

Record: 0-0

2023-03-18

Record: 0-0

2023-03-19

Record: 0-0

2023-03-20

Record: 0-0

2023-03-21

Record: 0-0

2023-03-22

Record: 0-0

2023-03-23

Record: 0-0

2023-03-24

Record: 0-0

2023-03-25

Record: 0-0

2023-03-26

Record: 0-0

2023-03-27

Record: 0-0

2023-03-28

Record: 0-0

2023-03-29

Record: 0-0

2023-03-30

Record: 0-0

2023-03-31

Record: 0-0
4월

2023-04-01

Record: 0-0

2023-04-02

Record: 0-0

2023-04-03

Record: 0-0

2023-04-04

Record: 0-0

2023-04-05

Record: 0-0

2023-04-06

Record: 0-0

2023-04-07

Record: 0-0

2023-04-08

Record: 0-0

2023-04-09

Record: 0-0

2023-04-10

Record: 0-0

2023-04-11

Record: 0-0

2023-04-12

Record: 0-0

2023-04-13

Record: 0-0

2023-04-14

Record: 0-0

2023-04-15

Record: 0-0

2023-04-16

Record: 0-0

2023-04-17

Record: 0-0

2023-04-18

Record: 0-0

2023-04-19

Record: 0-0

2023-04-20

Record: 0-0

2023-04-21

Record: 0-0

2023-04-22

Record: 0-1

2023-04-23

Record: 0-0

2023-04-24

Record: 0-0

2023-04-25

Record: 0-0

2023-04-26

Record: 0-0

2023-04-27

Record: 3-2

2023-04-28

Record: 0-0

2023-04-29

Record: 0-0

2023-04-30

Record: 0-0
5월

2023-05-01

Record: 0-0

2023-05-02

Record: 0-0

2023-05-03

Record: 0-0

2023-05-04

Record: 0-0

2023-05-05

Record: 0-0

2023-05-06

Record: 0-0

2023-05-07

Record: 0-0

2023-05-08

Record: 0-0

2023-05-09

Record: 0-0

2023-05-10

Record: 0-0

2023-05-11

Record: 0-0

2023-05-12

Record: 0-0

2023-05-13

Record: 0-0

2023-05-14

Record: 0-0

2023-05-15

Record: 0-0

2023-05-16

Record: 0-0

2023-05-17

Record: 0-0

2023-05-18

Record: 0-0

2023-05-19

Record: 0-0

2023-05-20

Record: 0-0

2023-05-21

Record: 0-0

2023-05-22

Record: 0-0

2023-05-23

Record: 0-0

2023-05-24

Record: 0-0

2023-05-25

Record: 0-0

2023-05-26

Record: 0-0

2023-05-27

Record: 0-0

2023-05-28

Record: 0-0

2023-05-29

Record: 0-0

2023-05-30

Record: 0-0

2023-05-31

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기168
55.95%
기록되지 않은 경기3
100.00%
매치 유형매치승률
일반 매치168
55.95%
게임 모드매치승률
자유 선택8
50.00%
진영매치승률
레디언트86
62.79%
다이어82
48.78%
지역매치승률
동남아시아53
58.49%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:474895784
이름마지막 사용
3-11 lina carry
PartTimeMilfHunter
FemBoy@
.
dotavvtxt

최근 업데이트