word life

word life요약

최근 경기
3-5-2
기록
30.00%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
80% 세이프레인
20% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
6.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
1.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
3.20
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.20
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
최근 게임
영웅
클링츠
매우 높음 스킬
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:41
KDA
0/5/1
영웅
미라나
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:21
KDA
4/6/11
영웅
클링츠
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
53:01
KDA
17/5/14
영웅
길쌈꾼
높음 스킬
결과
벼려짐
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
26:49
KDA
4/3/3
영웅
스벤
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:11
KDA
0/5/4
영웅
스벤
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:29
KDA
7/5/4
영웅
아바돈
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:48
KDA
3/5/8
영웅
결과
승리
종류
자유 선택
플레이
25:16
KDA
12/1/17
영웅
드로우 레인저
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
23:18
KDA
0/3/2
영웅
드로우 레인저
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
21:43
KDA
7/1/11
영웅
드로우 레인저
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:46
KDA
7/2/11
100 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2019-08-18

Record: 2-1

2019-08-19

Record: 0-2

2019-08-20

Record: 1-4

2019-08-21

Record: 0-0

2019-08-22

Record: 0-0

2019-08-23

Record: 0-0

2019-08-24

Record: 0-0

2019-08-25

Record: 0-0

2019-08-26

Record: 0-0

2019-08-27

Record: 0-0

2019-08-28

Record: 0-0

2019-08-29

Record: 0-0

2019-08-30

Record: 0-0

2019-08-31

Record: 0-0
9월

2019-09-01

Record: 0-0

2019-09-02

Record: 0-0

2019-09-03

Record: 0-0

2019-09-04

Record: 0-0

2019-09-05

Record: 0-0

2019-09-06

Record: 0-0

2019-09-07

Record: 0-0

2019-09-08

Record: 0-0

2019-09-09

Record: 0-0

2019-09-10

Record: 0-0

2019-09-11

Record: 0-0

2019-09-12

Record: 0-0

2019-09-13

Record: 0-0

2019-09-14

Record: 0-0

2019-09-15

Record: 0-0

2019-09-16

Record: 0-0

2019-09-17

Record: 0-0

2019-09-18

Record: 0-0

2019-09-19

Record: 0-0

2019-09-20

Record: 0-0

2019-09-21

Record: 0-0

2019-09-22

Record: 0-0

2019-09-23

Record: 0-0

2019-09-24

Record: 0-0

2019-09-25

Record: 0-0

2019-09-26

Record: 0-0

2019-09-27

Record: 0-0

2019-09-28

Record: 0-0

2019-09-29

Record: 0-0

2019-09-30

Record: 0-0
10월

2019-10-01

Record: 0-0

2019-10-02

Record: 0-0

2019-10-03

Record: 0-0

2019-10-04

Record: 0-0

2019-10-05

Record: 0-0

2019-10-06

Record: 0-0

2019-10-07

Record: 0-0

2019-10-08

Record: 0-0

2019-10-09

Record: 0-0

2019-10-10

Record: 0-0

2019-10-11

Record: 0-0

2019-10-12

Record: 0-0

2019-10-13

Record: 0-0

2019-10-14

Record: 0-0

2019-10-15

Record: 0-0

2019-10-16

Record: 0-0

2019-10-17

Record: 0-0

2019-10-18

Record: 0-0

2019-10-19

Record: 0-0

2019-10-20

Record: 0-0

2019-10-21

Record: 0-0

2019-10-22

Record: 0-0

2019-10-23

Record: 0-0

2019-10-24

Record: 0-0

2019-10-25

Record: 0-0

2019-10-26

Record: 0-0

2019-10-27

Record: 0-0

2019-10-28

Record: 0-0

2019-10-29

Record: 0-0

2019-10-30

Record: 0-0

2019-10-31

Record: 0-0
11월

2019-11-01

Record: 0-0

2019-11-02

Record: 0-0

2019-11-03

Record: 0-0

2019-11-04

Record: 0-0

2019-11-05

Record: 0-0

2019-11-06

Record: 0-0

2019-11-07

Record: 0-0

2019-11-08

Record: 0-0

2019-11-09

Record: 0-0

2019-11-10

Record: 0-0

2019-11-11

Record: 0-0

2019-11-12

Record: 0-0

2019-11-13

Record: 0-0

2019-11-14

Record: 0-0

2019-11-15

Record: 0-0

2019-11-16

Record: 0-0

2019-11-17

Record: 0-0

2019-11-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기10
30.00%
기록되지 않은 경기1
100.00%
매치 유형매치승률
일반 매치10
30.00%
게임 모드매치승률
자유 선택10
30.00%
진영매치승률
다이어7
14.29%
레디언트3
66.67%
지역매치승률
동남아시아10
30.00%
Data Quality
B-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC-
Total Matches AnalyzedA
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:512225655
이름마지막 사용
word life
road to your mom
Sexy Motherfuckaaa

최근 업데이트