Vincent.Law

Vincent.Law요약

최근 경기
3665
최근 업데이트
솔로 MMR
1,049-1,043-16
기록
49.76%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
60% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
40% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
50% 미드레인
50% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
136
승률 %
50.00%
KDA
2.28
매치
111
승률 %
48.65%
KDA
2.44
매치
100
승률 %
45.00%
KDA
2.58
매치
73
승률 %
43.84%
KDA
2.68
매치
70
승률 %
31.43%
KDA
2.13
매치
60
승률 %
65.00%
KDA
2.57
매치
57
승률 %
56.14%
KDA
2.38
매치
54
승률 %
51.85%
KDA
2.16
매치
53
승률 %
54.72%
KDA
2.58
매치
52
승률 %
55.77%
KDA
3.10
최근 게임
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
49:00
KDA
3/7/8
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
19:27
KDA
3/11/7
영웅
닉스 암살자
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
14:02
KDA
5/2/7
영웅
고대 영혼
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
35:12
KDA
8/5/16
영웅
자키로
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:23
KDA
2/6/3
영웅
리나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
20:03
KDA
1/7/7
영웅
침묵술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
19:00
KDA
4/1/10
영웅
침묵술사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
06:58
KDA
0/0/0
영웅
고통의 여왕
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
23:43
KDA
2/10/10
영웅
하늘분노 마법사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
10:40
KDA
1/0/3
영웅
리나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
33:16
KDA
4/11/7
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
44:51
KDA
9/8/21
영웅
침묵술사
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x5
무작위 선발
플레이
37:13
KDA
1/9/11
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:58
KDA
3/9/11
영웅
강령사제
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:10
KDA
0/8/3
3,240 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-05-14

Record: 0-0

2018-05-15

Record: 0-0

2018-05-16

Record: 0-0

2018-05-17

Record: 0-0

2018-05-18

Record: 0-0

2018-05-19

Record: 0-0

2018-05-20

Record: 0-0

2018-05-21

Record: 0-0

2018-05-22

Record: 0-0

2018-05-23

Record: 0-0

2018-05-24

Record: 0-0

2018-05-25

Record: 0-0

2018-05-26

Record: 0-0

2018-05-27

Record: 0-0

2018-05-28

Record: 0-0

2018-05-29

Record: 0-0

2018-05-30

Record: 0-0

2018-05-31

Record: 0-0
6월

2018-06-01

Record: 0-0

2018-06-02

Record: 0-0

2018-06-03

Record: 0-0

2018-06-04

Record: 0-0

2018-06-05

Record: 0-0

2018-06-06

Record: 0-0

2018-06-07

Record: 0-0

2018-06-08

Record: 0-0

2018-06-09

Record: 0-0

2018-06-10

Record: 0-0

2018-06-11

Record: 0-0

2018-06-12

Record: 0-0

2018-06-13

Record: 0-0

2018-06-14

Record: 0-0

2018-06-15

Record: 0-0

2018-06-16

Record: 0-0

2018-06-17

Record: 0-0

2018-06-18

Record: 0-0

2018-06-19

Record: 0-0

2018-06-20

Record: 0-0

2018-06-21

Record: 0-0

2018-06-22

Record: 0-0

2018-06-23

Record: 0-1

2018-06-24

Record: 0-0

2018-06-25

Record: 0-0

2018-06-26

Record: 0-0

2018-06-27

Record: 0-0

2018-06-28

Record: 0-0

2018-06-29

Record: 0-0

2018-06-30

Record: 0-0
7월

2018-07-01

Record: 0-0

2018-07-02

Record: 0-0

2018-07-03

Record: 0-0

2018-07-04

Record: 0-0

2018-07-05

Record: 0-0

2018-07-06

Record: 0-0

2018-07-07

Record: 0-0

2018-07-08

Record: 0-0

2018-07-09

Record: 0-0

2018-07-10

Record: 0-0

2018-07-11

Record: 0-0

2018-07-12

Record: 0-0

2018-07-13

Record: 0-0

2018-07-14

Record: 0-0

2018-07-15

Record: 0-0

2018-07-16

Record: 0-0

2018-07-17

Record: 0-0

2018-07-18

Record: 0-0

2018-07-19

Record: 0-0

2018-07-20

Record: 0-0

2018-07-21

Record: 0-0

2018-07-22

Record: 0-0

2018-07-23

Record: 0-0

2018-07-24

Record: 0-0

2018-07-25

Record: 0-0

2018-07-26

Record: 0-0

2018-07-27

Record: 0-0

2018-07-28

Record: 0-0

2018-07-29

Record: 0-0

2018-07-30

Record: 0-0

2018-07-31

Record: 0-0
8월

2018-08-01

Record: 0-0

2018-08-02

Record: 0-0

2018-08-03

Record: 0-0

2018-08-04

Record: 0-0

2018-08-05

Record: 0-0

2018-08-06

Record: 0-0

2018-08-07

Record: 0-0

2018-08-08

Record: 0-0

2018-08-09

Record: 0-0

2018-08-10

Record: 0-0

2018-08-11

Record: 0-0

2018-08-12

Record: 0-0

2018-08-13

Record: 0-0

2018-08-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,126
49.72%
기록되지 않은 경기90
76.67%
매치 유형매치승률
일반 매치1,402
50.78%
랭크 매치724
47.65%
게임 모드매치승률
자유 선택2,011
49.73%
그 외21
33.33%
진영매치승률
다이어1,195
48.45%
레디언트931
51.34%
지역매치승률
중국957
49.22%
동남아시아810
51.73%
중국242
42.56%
그 외49
46.94%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:55907439
이름마지막 사용
Vincent.Law
大JB水手
console.log
龙神天
龙傲天

최근 업데이트