Vincent.Law

Vincent.Law요약

최근 경기
3665
최근 업데이트
솔로 MMR
1,048-1,041-16
기록
49.79%
승률
68747470733a2f2f7261772e67697468756275736572636f6e74656e742e636f6d2f646f7461627566662f70616e6f72616d612f6d61737465722f70616e6f72616d612f696d616765732f72616e6b5f746965725f69636f6e732f72616e6b305f7073642e706e67
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
60% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
40% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
50% 미드레인
50% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
135
승률 %
50.37%
KDA
2.28
매치
111
승률 %
48.65%
KDA
2.44
매치
100
승률 %
45.00%
KDA
2.58
매치
72
승률 %
43.06%
KDA
2.67
매치
70
승률 %
31.43%
KDA
2.13
매치
60
승률 %
65.00%
KDA
2.57
매치
57
승률 %
56.14%
KDA
2.38
매치
54
승률 %
51.85%
KDA
2.16
매치
53
승률 %
54.72%
KDA
2.58
매치
52
승률 %
55.77%
KDA
3.10
최근 게임
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:58
KDA
3/9/11
영웅
강령사제
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:10
KDA
0/8/3
영웅
파도사냥꾼
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:43
KDA
3/8/19
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
50:22
KDA
3/11/11
영웅
자키로
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:33
KDA
1/12/14
영웅
바람순찰자
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:33
KDA
1/13/4
영웅
파멸의 사도
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
55:54
KDA
7/11/15
영웅
파멸의 사도
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:12
KDA
1/4/3
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
48:07
KDA
6/11/9
영웅
고대 영혼
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
49:02
KDA
6/6/19
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:59
KDA
7/12/15
영웅
도끼전사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
49:49
KDA
8/7/10
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:17
KDA
0/11/6
영웅
고통의 여왕
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
49:25
KDA
9/7/7
영웅
바람순찰자
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:45
KDA
5/12/4
3,240 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2017-11-25

Record: 0-0

2017-11-26

Record: 0-0

2017-11-27

Record: 0-0

2017-11-28

Record: 0-0

2017-11-29

Record: 0-0

2017-11-30

Record: 0-0
12월

2017-12-01

Record: 0-0

2017-12-02

Record: 0-0

2017-12-03

Record: 0-0

2017-12-04

Record: 0-0

2017-12-05

Record: 0-0

2017-12-06

Record: 0-0

2017-12-07

Record: 0-0

2017-12-08

Record: 0-0

2017-12-09

Record: 0-0

2017-12-10

Record: 0-0

2017-12-11

Record: 0-0

2017-12-12

Record: 0-0

2017-12-13

Record: 0-0

2017-12-14

Record: 0-0

2017-12-15

Record: 0-0

2017-12-16

Record: 0-0

2017-12-17

Record: 0-0

2017-12-18

Record: 0-0

2017-12-19

Record: 0-0

2017-12-20

Record: 0-0

2017-12-21

Record: 0-0

2017-12-22

Record: 0-0

2017-12-23

Record: 0-0

2017-12-24

Record: 0-0

2017-12-25

Record: 0-0

2017-12-26

Record: 0-0

2017-12-27

Record: 0-0

2017-12-28

Record: 0-0

2017-12-29

Record: 0-0

2017-12-30

Record: 0-0

2017-12-31

Record: 0-0
1월 2018

2018-01-01

Record: 0-0

2018-01-02

Record: 0-0

2018-01-03

Record: 0-0

2018-01-04

Record: 0-0

2018-01-05

Record: 0-0

2018-01-06

Record: 0-0

2018-01-07

Record: 0-0

2018-01-08

Record: 0-0

2018-01-09

Record: 0-0

2018-01-10

Record: 0-0

2018-01-11

Record: 0-0

2018-01-12

Record: 0-0

2018-01-13

Record: 0-0

2018-01-14

Record: 0-0

2018-01-15

Record: 0-0

2018-01-16

Record: 0-0

2018-01-17

Record: 0-0

2018-01-18

Record: 0-0

2018-01-19

Record: 0-0

2018-01-20

Record: 0-0

2018-01-21

Record: 0-0

2018-01-22

Record: 0-0

2018-01-23

Record: 0-0

2018-01-24

Record: 0-0

2018-01-25

Record: 0-0

2018-01-26

Record: 0-0

2018-01-27

Record: 0-0

2018-01-28

Record: 0-0

2018-01-29

Record: 0-0

2018-01-30

Record: 0-0

2018-01-31

Record: 0-0
2월

2018-02-01

Record: 0-0

2018-02-02

Record: 0-0

2018-02-03

Record: 0-0

2018-02-04

Record: 0-0

2018-02-05

Record: 0-0

2018-02-06

Record: 0-0

2018-02-07

Record: 0-0

2018-02-08

Record: 0-0

2018-02-09

Record: 0-0

2018-02-10

Record: 0-0

2018-02-11

Record: 0-0

2018-02-12

Record: 0-0

2018-02-13

Record: 0-0

2018-02-14

Record: 0-0

2018-02-15

Record: 0-0

2018-02-16

Record: 0-0

2018-02-17

Record: 0-0

2018-02-18

Record: 0-0

2018-02-19

Record: 0-0

2018-02-20

Record: 0-0

2018-02-21

Record: 0-0

2018-02-22

Record: 0-0

2018-02-23

Record: 0-0

2018-02-24

Record: 0-0

2018-02-25

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,113
49.79%
기록되지 않은 경기90
76.67%
매치 유형매치승률
일반 매치1,389
50.90%
랭크 매치724
47.65%
게임 모드매치승률
자유 선택2,010
49.75%
그 외19
31.58%
진영매치승률
다이어1,186
48.57%
레디언트927
51.35%
지역매치승률
중국950
49.26%
동남아시아810
51.73%
중국236
42.80%
그 외49
46.94%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:55907439
이름마지막 사용
Vincent.Law
大JB水手
console.log
龙神天
龙傲天

최근 업데이트