Vincent.Law

Vincent.Law요약

최근 경기
3665
최근 업데이트
솔로 MMR
1,049-1,042-16
기록
49.79%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
60% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
40% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
50% 미드레인
50% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
135
승률 %
50.37%
KDA
2.28
매치
111
승률 %
48.65%
KDA
2.44
매치
100
승률 %
45.00%
KDA
2.58
매치
73
승률 %
43.84%
KDA
2.68
매치
70
승률 %
31.43%
KDA
2.13
매치
60
승률 %
65.00%
KDA
2.57
매치
57
승률 %
56.14%
KDA
2.38
매치
54
승률 %
51.85%
KDA
2.16
매치
53
승률 %
54.72%
KDA
2.58
매치
52
승률 %
55.77%
KDA
3.10
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
무작위 선발
플레이
44:51
KDA
9/8/21
영웅
침묵술사
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x5
무작위 선발
플레이
37:13
KDA
1/9/11
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:58
KDA
3/9/11
영웅
강령사제
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:10
KDA
0/8/3
영웅
파도사냥꾼
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:43
KDA
3/8/19
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
무작위 선발
플레이
50:22
KDA
3/11/11
영웅
자키로
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:33
KDA
1/12/14
영웅
바람순찰자
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:33
KDA
1/13/4
영웅
파멸의 사도
높음 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
55:54
KDA
7/11/15
영웅
파멸의 사도
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:12
KDA
1/4/3
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
48:07
KDA
6/11/9
영웅
고대 영혼
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
49:02
KDA
6/6/19
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:59
KDA
7/12/15
영웅
도끼전사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
49:49
KDA
8/7/10
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:17
KDA
0/11/6
3,240 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-02-24

Record: 0-0

2018-02-25

Record: 0-0

2018-02-26

Record: 0-0

2018-02-27

Record: 0-0

2018-02-28

Record: 0-0
3월

2018-03-01

Record: 0-0

2018-03-02

Record: 0-0

2018-03-03

Record: 0-0

2018-03-04

Record: 0-0

2018-03-05

Record: 0-0

2018-03-06

Record: 0-0

2018-03-07

Record: 0-0

2018-03-08

Record: 0-0

2018-03-09

Record: 0-0

2018-03-10

Record: 0-0

2018-03-11

Record: 0-0

2018-03-12

Record: 0-0

2018-03-13

Record: 0-0

2018-03-14

Record: 0-0

2018-03-15

Record: 0-0

2018-03-16

Record: 0-0

2018-03-17

Record: 0-0

2018-03-18

Record: 0-0

2018-03-19

Record: 0-0

2018-03-20

Record: 0-0

2018-03-21

Record: 0-0

2018-03-22

Record: 0-0

2018-03-23

Record: 0-0

2018-03-24

Record: 0-0

2018-03-25

Record: 0-0

2018-03-26

Record: 0-0

2018-03-27

Record: 0-0

2018-03-28

Record: 0-0

2018-03-29

Record: 0-0

2018-03-30

Record: 0-0

2018-03-31

Record: 0-0
4월

2018-04-01

Record: 0-0

2018-04-02

Record: 0-0

2018-04-03

Record: 0-0

2018-04-04

Record: 0-0

2018-04-05

Record: 0-0

2018-04-06

Record: 0-0

2018-04-07

Record: 0-0

2018-04-08

Record: 0-0

2018-04-09

Record: 0-0

2018-04-10

Record: 0-0

2018-04-11

Record: 0-0

2018-04-12

Record: 0-0

2018-04-13

Record: 0-0

2018-04-14

Record: 0-0

2018-04-15

Record: 0-0

2018-04-16

Record: 0-0

2018-04-17

Record: 0-0

2018-04-18

Record: 0-0

2018-04-19

Record: 0-0

2018-04-20

Record: 0-0

2018-04-21

Record: 0-0

2018-04-22

Record: 0-0

2018-04-23

Record: 0-0

2018-04-24

Record: 0-0

2018-04-25

Record: 0-0

2018-04-26

Record: 0-0

2018-04-27

Record: 0-0

2018-04-28

Record: 0-0

2018-04-29

Record: 0-0

2018-04-30

Record: 0-0
5월

2018-05-01

Record: 0-0

2018-05-02

Record: 0-0

2018-05-03

Record: 0-0

2018-05-04

Record: 0-0

2018-05-05

Record: 0-0

2018-05-06

Record: 0-0

2018-05-07

Record: 0-0

2018-05-08

Record: 0-0

2018-05-09

Record: 0-0

2018-05-10

Record: 0-0

2018-05-11

Record: 0-0

2018-05-12

Record: 0-0

2018-05-13

Record: 1-1

2018-05-14

Record: 0-0

2018-05-15

Record: 0-0

2018-05-16

Record: 0-0

2018-05-17

Record: 0-0

2018-05-18

Record: 0-0

2018-05-19

Record: 0-0

2018-05-20

Record: 0-0

2018-05-21

Record: 0-0

2018-05-22

Record: 0-0

2018-05-23

Record: 0-0

2018-05-24

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,115
49.79%
기록되지 않은 경기90
76.67%
매치 유형매치승률
일반 매치1,391
50.90%
랭크 매치724
47.65%
게임 모드매치승률
자유 선택2,010
49.75%
그 외21
33.33%
진영매치승률
다이어1,186
48.57%
레디언트929
51.35%
지역매치승률
중국950
49.26%
동남아시아810
51.73%
중국238
42.86%
그 외49
46.94%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:55907439
이름마지막 사용
Vincent.Law
大JB水手
console.log
龙神天
龙傲天

최근 업데이트