Vincent.Law

Vincent.Law요약

최근 경기
3665
최근 업데이트
솔로 MMR
1,051-1,050-16
기록
49.65%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
60% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
40% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
50% 미드레인
50% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
137
승률 %
49.64%
KDA
2.27
매치
111
승률 %
48.65%
KDA
2.44
매치
100
승률 %
45.00%
KDA
2.58
매치
74
승률 %
43.24%
KDA
2.66
매치
70
승률 %
31.43%
KDA
2.13
매치
62
승률 %
64.52%
KDA
2.53
매치
57
승률 %
56.14%
KDA
2.38
매치
54
승률 %
51.85%
KDA
2.16
매치
54
승률 %
55.56%
KDA
2.58
매치
52
승률 %
55.77%
KDA
3.10
최근 게임
영웅
죽음의 예언자
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x5
무작위 선발
플레이
30:50
KDA
4/8/3
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x5
무작위 선발
플레이
23:19
KDA
3/6/7
영웅
하늘분노 마법사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x5
무작위 선발
플레이
41:08
KDA
4/10/9
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
30:31
KDA
0/6/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
14:40
KDA
0/2/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
14:45
KDA
0/2/0
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
14:15
KDA
0/2/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
11:25
KDA
0/2/0
영웅
자키로
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x5
무작위 선발
플레이
45:40
KDA
0/9/17
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x5
무작위 선발
플레이
57:31
KDA
1/16/14
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x5
무작위 선발
플레이
58:59
KDA
4/13/28
영웅
복수 혼령
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
46:58
KDA
6/9/24
영웅
리나
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:28
KDA
2/9/8
영웅
제우스
높음 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치x5
무작위 선발
플레이
47:00
KDA
5/7/21
영웅
리나
높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
49:00
KDA
3/7/8
3,240 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-1

2018-12-09

Record: 1-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 1-2

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-3

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0

2019-01-22

Record: 0-0

2019-01-23

Record: 0-0

2019-01-24

Record: 0-0

2019-01-25

Record: 0-0

2019-01-26

Record: 0-0

2019-01-27

Record: 0-0

2019-01-28

Record: 0-0

2019-01-29

Record: 0-0

2019-01-30

Record: 0-0

2019-01-31

Record: 0-0
2월

2019-02-01

Record: 0-0

2019-02-02

Record: 0-0

2019-02-03

Record: 0-0

2019-02-04

Record: 0-0

2019-02-05

Record: 0-0

2019-02-06

Record: 0-0

2019-02-07

Record: 0-0

2019-02-08

Record: 0-0

2019-02-09

Record: 0-0

2019-02-10

Record: 0-0

2019-02-11

Record: 0-0

2019-02-12

Record: 0-0

2019-02-13

Record: 0-0

2019-02-14

Record: 0-0

2019-02-15

Record: 0-0

2019-02-16

Record: 0-0

2019-02-17

Record: 0-0

2019-02-18

Record: 0-0

2019-02-19

Record: 0-0

2019-02-20

Record: 0-0

2019-02-21

Record: 0-0

2019-02-22

Record: 0-0

2019-02-23

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,135
49.60%
기록되지 않은 경기95
72.63%
매치 유형매치승률
일반 매치1,404
50.78%
랭크 매치731
47.33%
게임 모드매치승률
자유 선택2,013
49.73%
그 외28
28.57%
진영매치승률
다이어1,197
48.37%
레디언트938
51.17%
지역매치승률
중국959
49.22%
동남아시아810
51.73%
중국249
41.77%
그 외49
46.94%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:55907439
이름마지막 사용
Vincent.Law
大JB水手
console.log
龙神天
龙傲天

최근 업데이트