YAWA KAMALAS SA BROWNOUT OY PEST

YAWA KAMALAS SA BROWNOUT OY PEST요약

최근 경기
1,646-1,765-90
기록
47.02%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
81% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
68% 미드레인
17% 세이프레인
12% 오프레인
2% 로밍
0% 정글
19%
지원 Breakdown:
79% 세이프레인
11% 로밍
11% 오프레인
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
310
승률 %
51.61%
KDA
3.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%84 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.05%79 미드레인
 • 4.76%4 로밍
 • 1.19%1 오프레인
매치
232
승률 %
57.33%
KDA
3.07
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%74 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.59%70 미드레인
 • 2.70%2 오프레인
 • 1.35%1 정글
 • 1.35%1 세이프레인
매치
204
승률 %
47.55%
KDA
2.96
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 70.00%7 지원
 • 30.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 40.00%4 세이프레인
 • 20.00%2 로밍
 • 20.00%2 미드레인
 • 20.00%2 오프레인
매치
122
승률 %
63.93%
KDA
4.44
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%39 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%26 세이프레인
 • 23.08%9 미드레인
 • 10.26%4 오프레인
매치
103
승률 %
43.69%
KDA
2.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%7 미드레인
매치
94
승률 %
59.57%
KDA
3.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%32 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 53.13%17 세이프레인
 • 31.25%10 미드레인
 • 12.50%4 오프레인
 • 3.13%1 로밍
매치
91
승률 %
49.45%
KDA
2.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%6 세이프레인
매치
90
승률 %
36.67%
KDA
2.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 80.00%4 핵심
 • 20.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 40.00%2 미드레인
 • 40.00%2 오프레인
 • 20.00%1 정글
매치
89
승률 %
52.81%
KDA
3.02
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%22 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.91%20 세이프레인
 • 9.09%2 미드레인
매치
84
승률 %
39.29%
KDA
2.36
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%7 미드레인
 • 35.71%5 세이프레인
 • 14.29%2 오프레인
최근 게임
영웅
미포
집정관IV
결과
벼려짐
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:46
KDA
12/6/11
영웅
땜장이
집정관IV
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:56
KDA
15/1/14
영웅
그림자 마귀
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
06:40
KDA
0/0/0
영웅
그림자 마귀
집정관II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:49
KDA
15/2/8
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
36:10
KDA
3/12/5
영웅
미포
성전사V
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
36:29
KDA
6/12/5
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
42:56
KDA
5/10/14
영웅
마그누스
집정관I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
38:50
KDA
1/14/15
영웅
마그누스
집정관I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
1:04:08
KDA
5/11/22
영웅
마그누스
집정관IV
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:46
KDA
4/16/32
영웅
가면무사
성전사V
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
37:31
KDA
7/14/4
영웅
길쌈꾼
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
31:24
KDA
11/3/10
영웅
대즐
전설I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
51:39
KDA
3/12/32
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
28:56
KDA
3/7/4
영웅
마그누스
집정관IV
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:11
KDA
2/12/20
4,395 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-2

2022-07-14

Record: 0-1

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 3-0

2022-07-23

Record: 3-2

2022-07-24

Record: 3-7

2022-07-25

Record: 5-7

2022-07-26

Record: 5-4

2022-07-27

Record: 4-6

2022-07-28

Record: 8-8

2022-07-29

Record: 2-5

2022-07-30

Record: 1-6

2022-07-31

Record: 5-2
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 7-7

2022-08-06

Record: 1-0

2022-08-07

Record: 2-4

2022-08-08

Record: 4-2

2022-08-09

Record: 2-1

2022-08-10

Record: 6-5

2022-08-11

Record: 4-2

2022-08-12

Record: 3-10

2022-08-13

Record: 3-4

2022-08-14

Record: 1-5

2022-08-15

Record: 2-6

2022-08-16

Record: 8-6

2022-08-17

Record: 4-5

2022-08-18

Record: 0-0

2022-08-19

Record: 0-1

2022-08-20

Record: 6-5

2022-08-21

Record: 4-0

2022-08-22

Record: 2-1

2022-08-23

Record: 1-0

2022-08-24

Record: 0-0

2022-08-25

Record: 4-1

2022-08-26

Record: 4-2

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 3-2

2022-08-29

Record: 4-1

2022-08-30

Record: 4-4

2022-08-31

Record: 0-1
9월

2022-09-01

Record: 4-9

2022-09-02

Record: 5-4

2022-09-03

Record: 3-5

2022-09-04

Record: 0-0

2022-09-05

Record: 3-6

2022-09-06

Record: 0-0

2022-09-07

Record: 2-1

2022-09-08

Record: 0-1

2022-09-09

Record: 1-4

2022-09-10

Record: 8-5

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 6-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 2-2

2022-09-15

Record: 0-0

2022-09-16

Record: 6-2

2022-09-17

Record: 0-2

2022-09-18

Record: 4-0

2022-09-19

Record: 2-1

2022-09-20

Record: 3-2

2022-09-21

Record: 1-8

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 2-3

2022-09-24

Record: 0-1

2022-09-25

Record: 0-0

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기4,042
47.06%
기록되지 않은 경기102
54.90%
매치 유형매치승률
일반 매치2,265
46.27%
랭크 매치1,722
48.20%
그 외44
45.45%
게임 모드매치승률
자유 선택3,183
47.57%
능력 조합408
49.02%
그 외373
41.82%
진영매치승률
레디언트2,090
52.06%
다이어1,952
41.70%
지역매치승률
동남아시아3,817
47.26%
그 외225
43.56%
Data Quality
B-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:57200733
이름마지막 사용
YAWA KAMALAS SA B...
суперсредний
MALDING
dydy
Dydy

최근 업데이트