Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
72% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
60% 세이프레인
40% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
28% 핵심
핵심 Breakdown:
35% 오프레인
29% 미드레인
18% 세이프레인
12% 정글
6% 로밍
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
19
승률 %
63.16%
KDA
1.52
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%10 세이프레인
 • 16.67%2 오프레인
매치
7
승률 %
57.14%
KDA
1.73
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 오프레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
6
승률 %
16.67%
KDA
0.61
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 정글
 • 50.00%1 오프레인
매치
5
승률 %
80.00%
KDA
3.57
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%4 세이프레인
 • 20.00%1 오프레인
매치
4
승률 %
75.00%
KDA
1.86
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%3 세이프레인
 • 25.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
100.00%
KDA
2.48
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 오프레인
 • 50.00%1 세이프레인
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
1.63
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
2.45
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 오프레인
 • 33.33%1 세이프레인
매치
3
승률 %
33.33%
KDA
1.29
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
0.95
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 오프레인
 • 50.00%1 세이프레인
최근 게임
영웅
원소술사
선구자II
결과
벼려짐
종류
일반 매치
Turbo
플레이
39:23
KDA
9/7/7
영웅
원소술사
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
32:17
KDA
11/7/19
영웅
원소술사
선구자III
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:48
KDA
5/7/8
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:28
KDA
1/6/3
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:24
KDA
1/8/12
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:33
KDA
1/2/12
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
36:33
KDA
2/4/28
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
51:42
KDA
0/10/11
영웅
타이니
성전사I
결과
패배
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
48:28
KDA
3/14/18
영웅
슬라크
선구자IV
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
20:27
KDA
0/11/6
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
35:07
KDA
7/8/14
영웅
예지자
성전사IV
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
1:09:04
KDA
2/20/32
영웅
복수 혼령
선구자II
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
32:58
KDA
7/7/17
영웅
복수 혼령
선구자II
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
39:27
KDA
3/13/28
영웅
이오
선구자II
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
31:35
KDA
1/7/24
430 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-0

2022-11-07

Record: 0-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 1-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 1-0

2022-11-13

Record: 0-2

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-1

2022-11-16

Record: 0-1

2022-11-17

Record: 1-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-2

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 0-2

2022-11-26

Record: 1-2

2022-11-27

Record: 2-0

2022-11-28

Record: 0-0

2022-11-29

Record: 0-0

2022-11-30

Record: 0-0
12월

2022-12-01

Record: 0-0

2022-12-02

Record: 0-0

2022-12-03

Record: 0-0

2022-12-04

Record: 0-0

2022-12-05

Record: 0-0

2022-12-06

Record: 0-0

2022-12-07

Record: 0-0

2022-12-08

Record: 0-0

2022-12-09

Record: 0-0

2022-12-10

Record: 1-0

2022-12-11

Record: 2-0

2022-12-12

Record: 1-1

2022-12-13

Record: 1-0

2022-12-14

Record: 0-1

2022-12-15

Record: 0-0

2022-12-16

Record: 2-1

2022-12-17

Record: 2-1

2022-12-18

Record: 0-0

2022-12-19

Record: 2-0

2022-12-20

Record: 0-0

2022-12-21

Record: 0-0

2022-12-22

Record: 1-0

2022-12-23

Record: 1-0

2022-12-24

Record: 1-1

2022-12-25

Record: 1-1

2022-12-26

Record: 0-0

2022-12-27

Record: 0-0

2022-12-28

Record: 2-0

2022-12-29

Record: 1-1

2022-12-30

Record: 1-1

2022-12-31

Record: 0-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 1-0

2023-01-02

Record: 2-0

2023-01-03

Record: 0-0

2023-01-04

Record: 0-0

2023-01-05

Record: 3-1

2023-01-06

Record: 0-0

2023-01-07

Record: 0-0

2023-01-08

Record: 0-0

2023-01-09

Record: 0-0

2023-01-10

Record: 0-0

2023-01-11

Record: 0-1

2023-01-12

Record: 0-0

2023-01-13

Record: 0-0

2023-01-14

Record: 2-0

2023-01-15

Record: 1-0

2023-01-16

Record: 0-0

2023-01-17

Record: 0-0

2023-01-18

Record: 0-0

2023-01-19

Record: 0-0

2023-01-20

Record: 0-0

2023-01-21

Record: 1-0

2023-01-22

Record: 0-0

2023-01-23

Record: 0-0

2023-01-24

Record: 0-0

2023-01-25

Record: 0-0

2023-01-26

Record: 0-0

2023-01-27

Record: 1-0

2023-01-28

Record: 1-2

2023-01-29

Record: 0-1

2023-01-30

Record: 0-0

2023-01-31

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기282
42.91%
기록되지 않은 경기8
25.00%
매치 유형매치승률
일반 매치280
43.21%
랭크 매치2
0.00%
게임 모드매치승률
자유 선택90
51.11%
개별 선발30
43.33%
진영매치승률
다이어144
45.14%
레디언트138
40.58%
지역매치승률
러시아254
40.94%
유렵 동부11
63.64%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:582634336
이름마지막 사용
Only pos5

최근 업데이트