beebrains

beebrains요약

최근 경기
1,133-1,022-27
기록
51.92%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
80% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
83% 세이프레인
16% 오프레인
1% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
20%
핵심 Breakdown:
45% 세이프레인
40% 오프레인
15% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
144
승률 %
59.72%
KDA
2.88
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%35 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 88.57%31 세이프레인
 • 8.57%3 오프레인
 • 2.86%1 정글
매치
130
승률 %
56.15%
KDA
2.73
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 97.44%38 지원
 • 2.56%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 79.49%31 세이프레인
 • 17.95%7 오프레인
 • 2.56%1 미드레인
매치
100
승률 %
61.00%
KDA
3.61
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 96.55%28 지원
 • 3.45%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 65.52%19 세이프레인
 • 20.69%6 오프레인
 • 6.90%2 로밍
 • 6.90%2 미드레인
매치
62
승률 %
46.77%
KDA
2.18
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%14 세이프레인
매치
61
승률 %
60.66%
KDA
2.89
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%19 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 84.21%16 세이프레인
 • 10.53%2 오프레인
 • 5.26%1 미드레인
매치
59
승률 %
64.41%
KDA
2.90
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%10 세이프레인
 • 16.67%2 오프레인
매치
58
승률 %
44.83%
KDA
2.62
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 93.33%14 지원
 • 6.67%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%12 세이프레인
 • 13.33%2 오프레인
 • 6.67%1 미드레인
매치
57
승률 %
59.65%
KDA
2.08
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 94.74%18 지원
 • 5.26%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 78.95%15 세이프레인
 • 21.05%4 오프레인
매치
45
승률 %
48.89%
KDA
3.34
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 93.33%14 지원
 • 6.67%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.00%12 세이프레인
 • 13.33%2 오프레인
 • 6.67%1 정글
매치
45
승률 %
42.22%
KDA
2.47
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 53.85%7 지원
 • 46.15%6 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 69.23%9 오프레인
 • 30.77%4 세이프레인
최근 게임
영웅
수정의 여인
집정관III
결과
패배
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
38:40
KDA
6/14/23
영웅
마르스
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
19:32
KDA
1/8/8
영웅
자이로콥터
성전사I
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:06
KDA
13/7/19
영웅
디스럽터
수호자V
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:24
KDA
2/5/13
영웅
메두사
성전사II
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:20
KDA
0/13/10
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:28
KDA
9/5/8
영웅
마르시
성전사I
결과
벼려짐
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:36
KDA
9/11/7
영웅
제우스
집정관III
결과
승리
종류
일반 매치x3
Turbo
플레이
23:17
KDA
6/3/22
영웅
라이온
성전사I
결과
승리
종류
일반 매치x3
자유 선택
플레이
46:54
KDA
4/6/24
영웅
가면무사
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
20:00
KDA
4/0/14
영웅
자키로
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치x3
Turbo
플레이
23:56
KDA
5/4/11
영웅
스냅파이어
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치x2
Turbo
플레이
25:49
KDA
4/5/23
영웅
클링츠
성전사I
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
34:32
KDA
2/7/14
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
29:17
KDA
6/9/18
영웅
오거 마법사
성전사II
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:07
KDA
6/10/17
3,635 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 1-1

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-1

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-1

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-1

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 1-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 1-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 1-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-2

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-1

2022-06-08

Record: 1-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 1-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-1

2022-06-17

Record: 0-1

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,224
51.46%
기록되지 않은 경기57
38.60%
매치 유형매치승률
일반 매치2,510
51.55%
랭크 매치597
50.25%
게임 모드매치승률
자유 선택1,879
52.26%
개별 선발219
50.23%
그 외177
46.89%
진영매치승률
레디언트1,643
54.05%
다이어1,581
48.77%
지역매치승률
미국 서부2,966
51.52%
그 외258
50.78%
Data Quality
B
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedC+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:59540979
이름마지막 사용
beebrains
Dr Bee, BZZ
Dr Fart, PhD
Eye of the Beeholder
FIRE...AND ICE!

최근 업데이트