Dota_Player

Dota_Player요약

최근 경기
39-37-2
기록
50.00%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
64% 핵심
미드레인
오프레인
핵심 Breakdown:
41% 미드레인
26% 오프레인
22% 세이프레인
11% 정글
0% 로밍
36% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
60% 세이프레인
40% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
11
승률 %
63.64%
KDA
4.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%6 미드레인
매치
7
승률 %
28.57%
KDA
1.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%4 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 75.00%3 정글
 • 25.00%1 오프레인
매치
7
승률 %
42.86%
KDA
1.84
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 85.71%6 지원
 • 14.29%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%7 세이프레인
매치
5
승률 %
80.00%
KDA
4.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
5
승률 %
60.00%
KDA
4.52
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 오프레인
매치
4
승률 %
75.00%
KDA
5.08
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 오프레인
 • 33.33%1 세이프레인
매치
4
승률 %
75.00%
KDA
4.62
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 미드레인
 • 50.00%1 오프레인
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
2.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 오프레인
 • 33.33%1 미드레인
매치
3
승률 %
0.00%
KDA
0.86
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
4.00
최근 게임
영웅
오거 마법사
성전사IV
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:21
KDA
2/8/4
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
33:14
KDA
6/8/17
영웅
흑버들
성전사I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:54
KDA
21/9/20
영웅
미포
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:27
KDA
22/6/6
영웅
암살 기사
성전사I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:36
KDA
23/7/18
영웅
암살 기사
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
50:29
KDA
20/2/11
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
26:54
KDA
0/4/2
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
37:35
KDA
6/3/10
영웅
라이온
성전사I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:35
KDA
5/15/20
영웅
오거 마법사
성전사II
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:20
KDA
3/12/11
영웅
암살 기사
성전사I
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
28:27
KDA
4/9/0
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:28
KDA
6/9/8
영웅
암살 기사
성전사III
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:57
KDA
7/4/2
영웅
타이니
성전사IV
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:10
KDA
7/3/6
영웅
에니그마
성전사III
결과
승리
종류
일반 매치x2
자유 선택
플레이
32:39
KDA
2/6/11
460 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 1-1

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 1-0

2022-04-09

Record: 7-4

2022-04-10

Record: 4-4

2022-04-11

Record: 0-4

2022-04-12

Record: 2-2

2022-04-13

Record: 3-0

2022-04-14

Record: 1-1

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기78
50.00%
기록되지 않은 경기2
100.00%
매치 유형매치승률
일반 매치78
50.00%
게임 모드매치승률
자유 선택78
50.00%
진영매치승률
다이어43
39.53%
레디언트35
62.86%
지역매치승률
러시아78
50.00%
Data Quality
A
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:649193485
이름마지막 사용
Dota_Player
Борисъ Харитоновъ
zakhm

최근 업데이트