Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
70% 핵심
오프레인
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
49% 오프레인
27% 미드레인
24% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
30% 지원
지원 Breakdown:
47% 세이프레인
43% 오프레인
7% 로밍
3% 미드레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
16
승률 %
56.25%
KDA
3.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%16 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%12 미드레인
 • 12.50%2 오프레인
 • 12.50%2 세이프레인
매치
11
승률 %
72.73%
KDA
4.24
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 90.91%10 핵심
 • 9.09%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%11 미드레인
매치
11
승률 %
54.55%
KDA
1.94
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 81.82%9 지원
 • 18.18%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 90.91%10 세이프레인
 • 9.09%1 오프레인
매치
8
승률 %
75.00%
KDA
4.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%8 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 87.50%7 세이프레인
 • 12.50%1 오프레인
매치
7
승률 %
57.14%
KDA
2.55
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.71%6 오프레인
 • 14.29%1 미드레인
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
2.80
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%4 세이프레인
 • 33.33%2 오프레인
매치
6
승률 %
33.33%
KDA
2.14
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 66.67%4 지원
 • 33.33%2 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%4 세이프레인
 • 33.33%2 오프레인
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
3.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%5 세이프레인
 • 16.67%1 오프레인
매치
6
승률 %
83.33%
KDA
2.55
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%3 핵심
 • 50.00%3 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%6 오프레인
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
1.90
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%4 세이프레인
 • 16.67%1 미드레인
 • 16.67%1 오프레인
최근 게임
영웅
타이니
Rank Unavailable
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:45
KDA
3/8/7
영웅
타이니
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:50
KDA
9/10/8
영웅
항마사
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:17
KDA
8/5/13
영웅
자이로콥터
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:01
KDA
3/8/5
영웅
자이로콥터
수호자III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
47:59
KDA
13/4/19
영웅
슬라크
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:23
KDA
6/8/8
영웅
고통의 여왕
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:05
KDA
9/6/7
영웅
퍼그나
수호자IV
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:04
KDA
6/10/7
영웅
스벤
성전사I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:42
KDA
3/4/8
영웅
퍼그나
수호자III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:28
KDA
2/8/28
영웅
퍼그나
수호자III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:28
KDA
3/9/15
영웅
퍼그나
수호자III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:38
KDA
4/3/10
영웅
루빅
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:22
KDA
3/12/21
영웅
지진술사
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:07
KDA
5/11/15
영웅
라이온
수호자III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
55:53
KDA
5/12/19
680 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-0

2022-11-07

Record: 0-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 0-0

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-1

2022-11-25

Record: 1-1

2022-11-26

Record: 2-0

2022-11-27

Record: 0-2

2022-11-28

Record: 2-3

2022-11-29

Record: 0-1

2022-11-30

Record: 2-1
12월

2022-12-01

Record: 1-2

2022-12-02

Record: 0-0

2022-12-03

Record: 3-1

2022-12-04

Record: 4-1

2022-12-05

Record: 3-4

2022-12-06

Record: 3-2

2022-12-07

Record: 2-0

2022-12-08

Record: 1-5

2022-12-09

Record: 2-2

2022-12-10

Record: 1-2

2022-12-11

Record: 2-3

2022-12-12

Record: 3-3

2022-12-13

Record: 2-2

2022-12-14

Record: 0-0

2022-12-15

Record: 1-0

2022-12-16

Record: 2-1

2022-12-17

Record: 1-1

2022-12-18

Record: 2-4

2022-12-19

Record: 4-1

2022-12-20

Record: 3-1

2022-12-21

Record: 0-1

2022-12-22

Record: 1-2

2022-12-23

Record: 1-2

2022-12-24

Record: 1-2

2022-12-25

Record: 4-2

2022-12-26

Record: 2-2

2022-12-27

Record: 0-3

2022-12-28

Record: 0-2

2022-12-29

Record: 1-1

2022-12-30

Record: 2-2

2022-12-31

Record: 2-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 3-3

2023-01-02

Record: 2-1

2023-01-03

Record: 1-1

2023-01-04

Record: 4-2

2023-01-05

Record: 1-4

2023-01-06

Record: 0-4

2023-01-07

Record: 0-1

2023-01-08

Record: 0-0

2023-01-09

Record: 0-0

2023-01-10

Record: 1-2

2023-01-11

Record: 4-0

2023-01-12

Record: 0-4

2023-01-13

Record: 1-0

2023-01-14

Record: 1-0

2023-01-15

Record: 2-0

2023-01-16

Record: 0-2

2023-01-17

Record: 1-2

2023-01-18

Record: 0-1

2023-01-19

Record: 0-2

2023-01-20

Record: 0-0

2023-01-21

Record: 0-0

2023-01-22

Record: 0-0

2023-01-23

Record: 0-0

2023-01-24

Record: 0-0

2023-01-25

Record: 0-0

2023-01-26

Record: 0-0

2023-01-27

Record: 0-0

2023-01-28

Record: 0-0

2023-01-29

Record: 0-0

2023-01-30

Record: 0-0

2023-01-31

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기174
47.13%
기록되지 않은 경기12
58.33%
매치 유형매치승률
일반 매치140
50.71%
랭크 매치34
32.35%
게임 모드매치승률
자유 선택174
47.13%
진영매치승률
다이어90
46.67%
레디언트84
47.62%
지역매치승률
동남아시아174
47.13%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:738986976
이름마지막 사용
Shuu
37savage
BuuullseGGeen
sssb

최근 업데이트