Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
91% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
75% 미드레인
15% 세이프레인
10% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
100% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
5
승률 %
80.00%
KDA
6.79
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%5 미드레인
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
7.67
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
16.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
8.67
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 오프레인
매치
2
승률 %
0.00%
KDA
1.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.27
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
9.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
0.92
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
2.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
1
승률 %
100.00%
KDA
7.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
최근 게임
영웅
저격수
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
58:27
KDA
5/12/10
영웅
저격수
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
41:05
KDA
12/3/16
영웅
레이저
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:24
KDA
4/13/8
영웅
땜장이
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:22
KDA
2/11/7
영웅
저격수
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
33:48
KDA
20/1/10
영웅
대즐
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:55
KDA
4/2/21
영웅
대즐
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
34:41
KDA
1/4/26
영웅
트롤 전쟁군주
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:17
KDA
7/11/7
영웅
퍼지
선구자II
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
52:38
KDA
27/6/15
영웅
드로우 레인저
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:39
KDA
19/3/21
영웅
항마사
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
45:06
KDA
4/8/5
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
42:15
KDA
3/8/11
영웅
죽음의 예언자
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:44
KDA
11/7/5
영웅
외계 침략자
Rank Unavailable
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
47:52
KDA
9/6/7
영웅
저격수
Rank Unavailable
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
58:00
KDA
18/3/15
265 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-0

2022-11-07

Record: 0-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 0-0

2022-11-15

Record: 0-0

2022-11-16

Record: 0-0

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 0-0

2022-11-26

Record: 0-0

2022-11-27

Record: 0-0

2022-11-28

Record: 0-0

2022-11-29

Record: 0-0

2022-11-30

Record: 0-0
12월

2022-12-01

Record: 0-0

2022-12-02

Record: 0-0

2022-12-03

Record: 0-0

2022-12-04

Record: 0-0

2022-12-05

Record: 0-0

2022-12-06

Record: 0-0

2022-12-07

Record: 0-0

2022-12-08

Record: 0-0

2022-12-09

Record: 0-0

2022-12-10

Record: 0-0

2022-12-11

Record: 0-0

2022-12-12

Record: 0-0

2022-12-13

Record: 0-0

2022-12-14

Record: 0-0

2022-12-15

Record: 0-0

2022-12-16

Record: 0-0

2022-12-17

Record: 0-0

2022-12-18

Record: 0-0

2022-12-19

Record: 0-0

2022-12-20

Record: 0-0

2022-12-21

Record: 0-0

2022-12-22

Record: 0-0

2022-12-23

Record: 0-0

2022-12-24

Record: 0-0

2022-12-25

Record: 0-0

2022-12-26

Record: 0-0

2022-12-27

Record: 0-0

2022-12-28

Record: 0-0

2022-12-29

Record: 0-0

2022-12-30

Record: 0-0

2022-12-31

Record: 0-0
1월 2023

2023-01-01

Record: 0-0

2023-01-02

Record: 0-0

2023-01-03

Record: 0-0

2023-01-04

Record: 0-0

2023-01-05

Record: 0-0

2023-01-06

Record: 0-0

2023-01-07

Record: 0-0

2023-01-08

Record: 0-0

2023-01-09

Record: 0-0

2023-01-10

Record: 0-0

2023-01-11

Record: 0-0

2023-01-12

Record: 0-0

2023-01-13

Record: 0-0

2023-01-14

Record: 0-0

2023-01-15

Record: 2-0

2023-01-16

Record: 2-2

2023-01-17

Record: 1-1

2023-01-18

Record: 2-0

2023-01-19

Record: 0-2

2023-01-20

Record: 3-2

2023-01-21

Record: 3-1

2023-01-22

Record: 1-2

2023-01-23

Record: 0-0

2023-01-24

Record: 0-0

2023-01-25

Record: 0-0

2023-01-26

Record: 0-0

2023-01-27

Record: 0-0

2023-01-28

Record: 0-0

2023-01-29

Record: 0-0

2023-01-30

Record: 0-0

2023-01-31

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기24
58.33%
매치 유형매치승률
일반 매치24
58.33%
게임 모드매치승률
자유 선택24
58.33%
진영매치승률
레디언트14
71.43%
다이어10
40.00%
지역매치승률
동남아시아24
58.33%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:755363160
이름마지막 사용
KillerBee
bee473367

최근 업데이트