Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
65% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
29% 미드레인
23% 정글
21% 오프레인
17% 세이프레인
11% 로밍
35% 지원
지원 Breakdown:
37% 세이프레인
29% 로밍
26% 오프레인
6% 정글
3% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
397
승률 %
54.66%
KDA
2.77
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%31 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 64.52%20 정글
 • 32.26%10 미드레인
 • 3.23%1 세이프레인
매치
48
승률 %
41.67%
KDA
1.50
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 75.00%6 지원
 • 25.00%2 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 62.50%5 로밍
 • 12.50%1 미드레인
 • 12.50%1 오프레인
 • 12.50%1 세이프레인
매치
30
승률 %
33.33%
KDA
1.73
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
30
승률 %
46.67%
KDA
2.24
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%6 오프레인
매치
27
승률 %
51.85%
KDA
2.07
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
27
승률 %
29.63%
KDA
1.63
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 75.00%3 지원
 • 25.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 50.00%2 세이프레인
 • 25.00%1 미드레인
 • 25.00%1 오프레인
매치
25
승률 %
56.00%
KDA
2.08
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 로밍
 • 50.00%1 세이프레인
매치
24
승률 %
50.00%
KDA
1.26
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%1 핵심
 • 50.00%1 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 로밍
 • 50.00%1 미드레인
매치
23
승률 %
47.83%
KDA
2.22
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 로밍
매치
21
승률 %
47.62%
KDA
2.47
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
최근 게임
영웅
도끼전사
거장III
결과
패배
종류
일반 매치x2
개별 선발
플레이
49:20
KDA
10/14/12
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
43:20
KDA
10/6/17
영웅
리나
전설III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:55
KDA
7/8/1
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
54:24
KDA
8/6/10
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:09
KDA
3/1/6
영웅
슬라다
거장V
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
56:20
KDA
5/13/29
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
40:36
KDA
8/15/40
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:16
KDA
3/15/5
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
56:23
KDA
11/9/12
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:09:00
KDA
10/15/22
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
38:39
KDA
8/12/11
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
58:48
KDA
5/11/9
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:55
KDA
1/9/4
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:48
KDA
1/10/8
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
35:57
KDA
4/4/14
2,245 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-03-29

Record: 0-0

2022-03-30

Record: 0-0

2022-03-31

Record: 0-0
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,225
48.08%
기록되지 않은 경기26
46.15%
매치 유형매치승률
랭크 매치950
48.21%
일반 매치256
48.44%
사용자 지정19
36.84%
게임 모드매치승률
자유 선택1,090
50.00%
그 외135
32.59%
진영매치승률
레디언트616
50.16%
다이어609
45.98%
지역매치승률
유럽 서부957
47.96%
유렵 동부180
46.67%
러시아88
52.27%
Data Quality
C-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC+
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:86554933
이름마지막 사용
321
Commended
Аутист
RaiN
Side Dash

최근 업데이트