*FarizTampan88

*FarizTampan88요약

최근 경기
24-16
기록
60.00%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 핵심
미드레인
정글
핵심 Breakdown:
43% 미드레인
29% 정글
14% 로밍
14% 오프레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
7
승률 %
28.57%
KDA
2.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
7
승률 %
85.71%
KDA
5.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 로밍
 • 50.00%1 정글
매치
5
승률 %
40.00%
KDA
9.17
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 정글
매치
4
승률 %
50.00%
KDA
4.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 오프레인
매치
3
승률 %
66.67%
KDA
4.00
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
4.10
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
13.75
매치
2
승률 %
50.00%
KDA
13.00
매치
2
승률 %
100.00%
KDA
7.25
매치
1
승률 %
0.00%
KDA
1.20
최근 게임
영웅
고독한 드루이드
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
21:26
KDA
0/1/5
영웅
고독한 드루이드
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
24:05
KDA
0/0/2
영웅
흡혈마
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
27:02
KDA
4/4/8
영웅
그림자 악마
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
18:05
KDA
2/1/7
영웅
흡혈마
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x3
Turbo
플레이
22:28
KDA
4/1/2
영웅
환영 창기사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x3
Turbo
플레이
16:39
KDA
5/2/4
영웅
강령사제
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x3
Turbo
플레이
22:39
KDA
5/1/11
영웅
바이퍼
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x3
Turbo
플레이
22:02
KDA
7/9/3
영웅
리키
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:42
KDA
11/6/10
영웅
하늘분노 마법사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
31:45
KDA
12/4/12
영웅
현상금 사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
17:35
KDA
6/1/11
영웅
현상금 사냥꾼
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
24:53
KDA
6/9/14
영웅
가시멧돼지
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
29:57
KDA
13/2/23
영웅
레슈락
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:42
KDA
1/1/11
영웅
루나
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
27:31
KDA
4/3/12
360 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-02-24

Record: 0-0

2022-02-25

Record: 0-0

2022-02-26

Record: 0-0

2022-02-27

Record: 0-0

2022-02-28

Record: 0-0
3월

2022-03-01

Record: 0-0

2022-03-02

Record: 0-0

2022-03-03

Record: 0-0

2022-03-04

Record: 0-0

2022-03-05

Record: 0-0

2022-03-06

Record: 0-0

2022-03-07

Record: 0-0

2022-03-08

Record: 0-0

2022-03-09

Record: 0-0

2022-03-10

Record: 0-0

2022-03-11

Record: 0-0

2022-03-12

Record: 0-0

2022-03-13

Record: 0-0

2022-03-14

Record: 0-0

2022-03-15

Record: 0-0

2022-03-16

Record: 0-0

2022-03-17

Record: 0-0

2022-03-18

Record: 0-0

2022-03-19

Record: 0-0

2022-03-20

Record: 0-0

2022-03-21

Record: 0-0

2022-03-22

Record: 0-0

2022-03-23

Record: 0-0

2022-03-24

Record: 0-0

2022-03-25

Record: 0-0

2022-03-26

Record: 0-0

2022-03-27

Record: 0-0

2022-03-28

Record: 0-0

2022-03-29

Record: 0-0

2022-03-30

Record: 0-0

2022-03-31

Record: 0-0
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-0

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 0-0

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 0-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 0-0

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 0-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기154
59.74%
기록되지 않은 경기3
0.00%
매치 유형매치승률
일반 매치154
59.74%
게임 모드매치승률
자유 선택32
62.50%
개별 선발8
50.00%
진영매치승률
레디언트79
62.03%
다이어75
57.33%
지역매치승률
동남아시아154
59.74%
Data Quality
C-
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedC
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:118208361
이름마지막 사용
*FarizTampan88
*Fariz13th (MUTE ...
*FarizTampan 13th

최근 업데이트