Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
100% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
99% 미드레인
1% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
373
승률 %
54.96%
KDA
6.47
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%234 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.57%233 미드레인
 • 0.43%1 로밍
매치
228
승률 %
60.53%
KDA
5.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%122 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.54%119 미드레인
 • 2.46%3 세이프레인
매치
219
승률 %
52.97%
KDA
6.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%141 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%141 미드레인
매치
218
승률 %
45.87%
KDA
5.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%125 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.20%124 미드레인
 • 0.80%1 오프레인
매치
208
승률 %
51.92%
KDA
5.39
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%129 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.22%128 미드레인
 • 0.78%1 로밍
매치
188
승률 %
54.79%
KDA
5.43
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%95 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%95 미드레인
매치
188
승률 %
58.51%
KDA
5.52
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%105 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.05%104 미드레인
 • 0.95%1 로밍
매치
180
승률 %
53.33%
KDA
5.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%89 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.63%86 미드레인
 • 3.37%3 오프레인
매치
178
승률 %
50.56%
KDA
5.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%127 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.85%123 미드레인
 • 1.57%2 로밍
 • 1.57%2 오프레인
매치
173
승률 %
50.87%
KDA
5.25
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%125 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 99.20%124 미드레인
 • 0.80%1 로밍
최근 게임
영웅
Pangolier
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:30
KDA
4/5/16
영웅
Pangolier
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:43
KDA
10/2/10
영웅
Leshrac
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:32
KDA
10/4/7
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:11
KDA
9/6/13
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:27
KDA
16/1/11
영웅
Puck
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:35
KDA
9/6/5
영웅
Void Spirit
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:14
KDA
11/5/20
영웅
Puck
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
00:00
KDA
0/0/0
영웅
Windranger
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
03:18
KDA
0/0/0
영웅
Puck
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:22
KDA
10/1/14
영웅
Zeus
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:02:28
KDA
17/2/22
영웅
Pangolier
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
40:41
KDA
7/1/26
영웅
Pangolier
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
32:03
KDA
13/1/17
영웅
Puck
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
19:58
KDA
1/7/1
영웅
Ember Spirit
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:22
KDA
19/5/25
3,055 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2024-01-14

Record: 3-0

2024-01-15

Record: 0-0

2024-01-16

Record: 0-1

2024-01-17

Record: 0-0

2024-01-18

Record: 2-2

2024-01-19

Record: 1-1

2024-01-20

Record: 4-1

2024-01-21

Record: 2-1

2024-01-22

Record: 0-2

2024-01-23

Record: 1-2

2024-01-24

Record: 4-1

2024-01-25

Record: 0-1

2024-01-26

Record: 0-0

2024-01-27

Record: 1-0

2024-01-28

Record: 0-0

2024-01-29

Record: 0-0

2024-01-30

Record: 0-0

2024-01-31

Record: 0-0
2월

2024-02-01

Record: 1-1

2024-02-02

Record: 0-0

2024-02-03

Record: 0-0

2024-02-04

Record: 0-0

2024-02-05

Record: 3-1

2024-02-06

Record: 0-3

2024-02-07

Record: 1-0

2024-02-08

Record: 0-1

2024-02-09

Record: 2-4

2024-02-10

Record: 0-0

2024-02-11

Record: 0-3

2024-02-12

Record: 2-1

2024-02-13

Record: 0-1

2024-02-14

Record: 2-2

2024-02-15

Record: 0-3

2024-02-16

Record: 0-0

2024-02-17

Record: 2-2

2024-02-18

Record: 0-0

2024-02-19

Record: 1-2

2024-02-20

Record: 0-0

2024-02-21

Record: 0-0

2024-02-22

Record: 4-3

2024-02-23

Record: 1-2

2024-02-24

Record: 0-0

2024-02-25

Record: 0-0

2024-02-26

Record: 6-0

2024-02-27

Record: 3-2

2024-02-28

Record: 0-0

2024-02-29

Record: 0-0
3월

2024-03-01

Record: 0-0

2024-03-02

Record: 2-2

2024-03-03

Record: 1-3

2024-03-04

Record: 4-2

2024-03-05

Record: 0-2

2024-03-06

Record: 2-0

2024-03-07

Record: 3-1

2024-03-08

Record: 1-2

2024-03-09

Record: 1-0

2024-03-10

Record: 1-0

2024-03-11

Record: 3-3

2024-03-12

Record: 3-2

2024-03-13

Record: 1-0

2024-03-14

Record: 3-2

2024-03-15

Record: 0-0

2024-03-16

Record: 1-0

2024-03-17

Record: 0-2

2024-03-18

Record: 2-0

2024-03-19

Record: 0-0

2024-03-20

Record: 1-1

2024-03-21

Record: 0-2

2024-03-22

Record: 0-0

2024-03-23

Record: 2-0

2024-03-24

Record: 1-1

2024-03-25

Record: 0-0

2024-03-26

Record: 0-0

2024-03-27

Record: 0-0

2024-03-28

Record: 2-2

2024-03-29

Record: 0-0

2024-03-30

Record: 0-0

2024-03-31

Record: 1-2
4월

2024-04-01

Record: 1-0

2024-04-02

Record: 0-0

2024-04-03

Record: 3-4

2024-04-04

Record: 0-0

2024-04-05

Record: 4-1

2024-04-06

Record: 0-0

2024-04-07

Record: 0-0

2024-04-08

Record: 0-0

2024-04-09

Record: 2-0

2024-04-10

Record: 0-0

2024-04-11

Record: 1-1

2024-04-12

Record: 2-0

2024-04-13

Record: 1-2

2024-04-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기4,709
54.00%
기록되지 않은 경기79
40.51%
매치 유형매치승률
랭크 매치3,351
51.21%
토너먼트1,307
61.51%
일반 매치5
20.00%
게임 모드매치승률
자유 선택3,369
51.20%
캡틴 모드1,302
61.60%
1대1 중부1
100.00%
진영매치승률
다이어2,410
55.31%
레디언트2,299
52.63%
지역매치승률
동남아시아4,138
54.66%
그 외250
49.60%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:150875063
이름마지막 사용
TLN.Mikoto
Katana
My Desired Prison
Karolina Protsenko
Nightmare

최근 업데이트