TNC.Kuku

TNC.Kuku요약

최근 경기
7077
최근 업데이트
솔로 MMR
232-177-4
기록
56.17%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
96% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
78% 미드레인
7% 오프레인
7% 세이프레인
4% 로밍
4% 정글
지원 Breakdown:
100% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
0% 오프레인
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
59
승률 %
71.19%
KDA
5.28
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%8 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%8 미드레인
매치
20
승률 %
65.00%
KDA
2.96
매치
17
승률 %
70.59%
KDA
4.00
매치
16
승률 %
62.50%
KDA
3.63
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 미드레인
매치
15
승률 %
53.33%
KDA
2.75
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
15
승률 %
46.67%
KDA
2.82
매치
13
승률 %
46.15%
KDA
2.98
매치
13
승률 %
53.85%
KDA
1.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
12
승률 %
58.33%
KDA
3.67
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 미드레인
매치
12
승률 %
58.33%
KDA
3.11
최근 게임
영웅
모래 제왕
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
42:00
KDA
7/3/14
영웅
취권도사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
42:01
KDA
4/7/16
영웅
지진술사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
1:04:32
KDA
4/9/14
영웅
켄타우로스 전쟁용사
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
33:04
KDA
3/6/7
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
32:14
KDA
2/2/13
영웅
모래 제왕
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
38:25
KDA
4/7/11
영웅
오거 마법사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
36:53
KDA
9/3/16
영웅
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
39:38
KDA
6/1/17
영웅
모래 제왕
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
18:35
KDA
4/2/7
영웅
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
27:54
KDA
8/3/11
영웅
대즐
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
27:20
KDA
6/0/11
영웅
도끼전사
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
대회
캡틴 모드
플레이
54:52
KDA
16/8/24
영웅
마그누스
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
54:23
KDA
6/7/17
영웅
야수지배자
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
35:39
KDA
0/10/4
영웅
길쌈꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
대회
캡틴 모드
플레이
39:03
KDA
3/9/2
1,410 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-18

Record: 0-0

2018-10-19

Record: 0-0

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-0

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 0-0

2018-11-22

Record: 0-0

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,381
58.00%
기록되지 않은 경기16
56.25%
매치 유형매치승률
토너먼트967
58.84%
랭크 매치390
56.15%
그 외24
54.17%
게임 모드매치승률
캡틴 모드936
58.87%
자유 선택431
56.15%
1대1 중부1
0.00%
진영매치승률
레디언트702
59.40%
다이어679
56.55%
지역매치승률
동남아시아1,145
59.65%
중국123
53.66%
그 외113
46.02%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:92475172
이름마지막 사용
TNC.Kuku
Mski.Kuku
Kuku
Despair :)
Unligames

최근 업데이트