Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
77% 핵심
오프레인
미드레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
47% 오프레인
29% 미드레인
23% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
23% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
74% 세이프레인
26% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
50
승률 %
50.00%
KDA
3.45
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%30 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.33%28 세이프레인
 • 6.67%2 미드레인
매치
50
승률 %
62.00%
KDA
3.30
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%4 미드레인
 • 16.67%1 로밍
 • 16.67%1 오프레인
매치
45
승률 %
51.11%
KDA
2.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 78.57%11 미드레인
 • 21.43%3 오프레인
매치
45
승률 %
51.11%
KDA
2.94
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%14 세이프레인
매치
43
승률 %
55.81%
KDA
2.03
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 96.30%26 지원
 • 3.70%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 77.78%21 세이프레인
 • 14.81%4 오프레인
 • 3.70%1 로밍
 • 3.70%1 정글
매치
42
승률 %
52.38%
KDA
3.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.71%18 세이프레인
 • 9.52%2 오프레인
 • 4.76%1 미드레인
매치
40
승률 %
55.00%
KDA
3.32
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%17 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%17 세이프레인
매치
38
승률 %
60.53%
KDA
2.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 94.12%16 핵심
 • 5.88%1 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 76.47%13 미드레인
 • 11.76%2 오프레인
 • 11.76%2 세이프레인
매치
38
승률 %
47.37%
KDA
3.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%16 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%16 세이프레인
매치
37
승률 %
64.86%
KDA
4.78
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%25 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%25 미드레인
최근 게임
영웅
Shadow Fiend
거장II
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
20:24
KDA
5/8/8
영웅
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
36:19
KDA
9/13/12
영웅
Monkey King
전설III
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
22:04
KDA
13/5/15
영웅
Monkey King
거장II
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
25:56
KDA
6/7/3
영웅
Monkey King
기록되지 않은 경기
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
12:54
KDA
5/2/4
영웅
Riki
거장I
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
26:42
KDA
13/7/17
영웅
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:22
KDA
7/7/18
영웅
Io
거장III
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
14:26
KDA
0/5/2
영웅
Spectre
거장I
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
18:01
KDA
10/1/10
영웅
Windranger
전설I
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
18:31
KDA
6/5/12
영웅
Oracle
거장II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:28
KDA
2/8/16
영웅
Oracle
거장II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:21
KDA
9/12/25
영웅
Clinkz
거장II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:14
KDA
7/6/7
영웅
Clinkz
거장II
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:42
KDA
13/7/7
영웅
Clinkz
거장III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:58
KDA
9/4/21
4,245 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2024-01-20

Record: 5-0

2024-01-21

Record: 4-5

2024-01-22

Record: 2-1

2024-01-23

Record: 0-0

2024-01-24

Record: 0-0

2024-01-25

Record: 2-2

2024-01-26

Record: 8-3

2024-01-27

Record: 3-1

2024-01-28

Record: 0-0

2024-01-29

Record: 0-0

2024-01-30

Record: 0-0

2024-01-31

Record: 2-0
2월

2024-02-01

Record: 3-1

2024-02-02

Record: 3-2

2024-02-03

Record: 0-0

2024-02-04

Record: 0-0

2024-02-05

Record: 1-3

2024-02-06

Record: 3-0

2024-02-07

Record: 2-2

2024-02-08

Record: 2-0

2024-02-09

Record: 0-0

2024-02-10

Record: 2-2

2024-02-11

Record: 0-0

2024-02-12

Record: 0-0

2024-02-13

Record: 0-0

2024-02-14

Record: 0-0

2024-02-15

Record: 1-1

2024-02-16

Record: 0-0

2024-02-17

Record: 0-0

2024-02-18

Record: 0-0

2024-02-19

Record: 0-0

2024-02-20

Record: 0-0

2024-02-21

Record: 0-0

2024-02-22

Record: 0-0

2024-02-23

Record: 0-0

2024-02-24

Record: 2-6

2024-02-25

Record: 5-1

2024-02-26

Record: 1-1

2024-02-27

Record: 2-1

2024-02-28

Record: 0-0

2024-02-29

Record: 0-0
3월

2024-03-01

Record: 0-0

2024-03-02

Record: 1-4

2024-03-03

Record: 5-0

2024-03-04

Record: 1-1

2024-03-05

Record: 2-2

2024-03-06

Record: 0-0

2024-03-07

Record: 0-0

2024-03-08

Record: 0-0

2024-03-09

Record: 0-0

2024-03-10

Record: 3-0

2024-03-11

Record: 1-3

2024-03-12

Record: 1-2

2024-03-13

Record: 0-0

2024-03-14

Record: 2-0

2024-03-15

Record: 0-2

2024-03-16

Record: 1-2

2024-03-17

Record: 4-4

2024-03-18

Record: 3-2

2024-03-19

Record: 2-0

2024-03-20

Record: 0-0

2024-03-21

Record: 0-0

2024-03-22

Record: 0-0

2024-03-23

Record: 0-0

2024-03-24

Record: 3-7

2024-03-25

Record: 2-3

2024-03-26

Record: 1-2

2024-03-27

Record: 1-2

2024-03-28

Record: 1-0

2024-03-29

Record: 0-0

2024-03-30

Record: 0-0

2024-03-31

Record: 0-0
4월

2024-04-01

Record: 0-0

2024-04-02

Record: 0-0

2024-04-03

Record: 0-0

2024-04-04

Record: 0-0

2024-04-05

Record: 0-0

2024-04-06

Record: 0-0

2024-04-07

Record: 4-3

2024-04-08

Record: 3-2

2024-04-09

Record: 1-1

2024-04-10

Record: 0-3

2024-04-11

Record: 3-0

2024-04-12

Record: 0-4

2024-04-13

Record: 4-4

2024-04-14

Record: 4-2

2024-04-15

Record: 0-0

2024-04-16

Record: 3-0

2024-04-17

Record: 3-3

2024-04-18

Record: 0-0

2024-04-19

Record: 0-0

2024-04-20

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,024
52.94%
기록되지 않은 경기195
15.38%
매치 유형매치승률
일반 매치1,831
52.48%
랭크 매치1,105
52.67%
게임 모드매치승률
자유 선택1,899
53.19%
그 외123
48.78%
진영매치승률
다이어1,513
50.43%
레디언트1,511
55.46%
지역매치승률
러시아1,633
51.44%
유렵 동부455
58.24%
유럽 서부439
51.48%
페루2
50.00%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:170453598
이름마지막 사용
Lior
Saruman
Skitarii
skitarii
перелётный петух

최근 업데이트