Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
97% 지원
세이프레인
오프레인
지원 Breakdown:
51% 세이프레인
49% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
핵심 Breakdown:
67% 세이프레인
33% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
859
승률 %
53.55%
KDA
1.97
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 99.08%537 지원
 • 0.92%5 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.61%464 세이프레인
 • 7.93%43 오프레인
 • 4.43%24 정글
 • 1.29%7 미드레인
 • 0.74%4 로밍
매치
832
승률 %
47.60%
KDA
2.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 77.99%574 핵심
 • 22.01%162 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.26%679 오프레인
 • 6.11%45 세이프레인
 • 1.09%8 미드레인
 • 0.41%3 로밍
 • 0.14%1 정글
매치
791
승률 %
49.56%
KDA
2.92
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 56.11%317 지원
 • 43.89%248 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 87.26%493 오프레인
 • 7.61%43 세이프레인
 • 3.19%18 로밍
 • 1.95%11 미드레인
매치
693
승률 %
48.05%
KDA
1.98
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 98.41%558 지원
 • 1.59%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.42%456 세이프레인
 • 17.99%102 오프레인
 • 0.71%4 정글
 • 0.53%3 미드레인
 • 0.35%2 로밍
매치
573
승률 %
55.85%
KDA
2.65
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 99.47%564 지원
 • 0.53%3 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.49%428 오프레인
 • 23.63%134 세이프레인
 • 0.53%3 로밍
 • 0.18%1 정글
 • 0.18%1 미드레인
매치
572
승률 %
43.88%
KDA
1.84
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 97.28%322 지원
 • 2.72%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 51.36%170 세이프레인
 • 46.22%153 오프레인
 • 1.21%4 미드레인
 • 0.60%2 로밍
 • 0.60%2 정글
매치
556
승률 %
52.88%
KDA
2.25
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 83.33%160 지원
 • 16.67%32 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 56.25%108 오프레인
 • 41.15%79 세이프레인
 • 1.04%2 로밍
 • 1.04%2 정글
 • 0.52%1 미드레인
매치
477
승률 %
55.77%
KDA
1.92
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 98.95%282 지원
 • 1.05%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 80.35%229 세이프레인
 • 18.25%52 오프레인
 • 0.70%2 미드레인
 • 0.35%1 로밍
 • 0.35%1 정글
매치
413
승률 %
55.45%
KDA
2.11
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 98.71%384 지원
 • 1.29%5 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 86.12%335 세이프레인
 • 11.05%43 오프레인
 • 1.03%4 로밍
 • 1.03%4 정글
 • 0.77%3 미드레인
매치
378
승률 %
52.12%
KDA
2.26
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 97.30%288 지원
 • 2.70%8 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 78.04%231 세이프레인
 • 18.92%56 오프레인
 • 1.35%4 로밍
 • 1.01%3 미드레인
 • 0.68%2 정글
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x2
개별 선발
플레이
51:27
KDA
0/10/8
영웅
저주술사
집정관III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:14
KDA
13/13/13
영웅
수정의 여인
집정관III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:13
KDA
1/10/16
영웅
흑버들
집정관III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
30:27
KDA
5/4/19
영웅
바람순찰자
집정관III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
26:18
KDA
3/4/7
영웅
수정의 여인
집정관II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:04
KDA
3/5/21
영웅
수정의 여인
집정관III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
52:53
KDA
6/16/19
영웅
저주술사
집정관III
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:25
KDA
8/6/15
영웅
저주술사
집정관II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:12
KDA
6/7/18
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
42:54
KDA
2/12/6
영웅
저주술사
집정관III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
41:22
KDA
7/16/7
영웅
수정의 여인
집정관III
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:34
KDA
5/9/15
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
50:57
KDA
4/13/24
영웅
수정의 여인
집정관II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:15
KDA
10/4/17
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
40:37
KDA
4/7/13
5,655 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달
4월

2022-04-01

Record: 2-2

2022-04-02

Record: 0-0

2022-04-03

Record: 0-3

2022-04-04

Record: 3-3

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 3-4

2022-04-08

Record: 2-4

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 2-2

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 0-0

2022-04-13

Record: 0-0

2022-04-14

Record: 1-0

2022-04-15

Record: 0-0

2022-04-16

Record: 0-0

2022-04-17

Record: 3-2

2022-04-18

Record: 0-1

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-4

2022-04-23

Record: 1-5

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 1-4

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 2-3

2022-04-28

Record: 2-2

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-3
5월

2022-05-01

Record: 4-5

2022-05-02

Record: 3-3

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 1-3

2022-05-05

Record: 0-1

2022-05-06

Record: 2-0

2022-05-07

Record: 0-4

2022-05-08

Record: 3-1

2022-05-09

Record: 3-2

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 1-2

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 1-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 2-4

2022-05-25

Record: 1-3

2022-05-26

Record: 3-1

2022-05-27

Record: 4-2

2022-05-28

Record: 3-2

2022-05-29

Record: 7-4

2022-05-30

Record: 2-2

2022-05-31

Record: 1-4
6월

2022-06-01

Record: 3-5

2022-06-02

Record: 1-3

2022-06-03

Record: 2-0

2022-06-04

Record: 3-3

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 5-4

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 2-4

2022-06-13

Record: 0-1

2022-06-14

Record: 0-1

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 7-6

2022-06-17

Record: 2-2

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 4-4

2022-06-20

Record: 2-1

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 1-2

2022-06-23

Record: 5-4

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 5-3

2022-06-27

Record: 0-1

2022-06-28

Record: 0-1

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 4-5
7월

2022-07-01

Record: 0-1
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기11,951
49.58%
기록되지 않은 경기335
30.75%
매치 유형매치승률
랭크 매치6,215
49.73%
일반 매치5,621
49.28%
그 외5
60.00%
게임 모드매치승률
자유 선택9,267
49.67%
그 외992
52.72%
진영매치승률
다이어6,308
47.35%
레디언트5,643
52.06%
지역매치승률
유럽 서부8,696
49.72%
러시아963
49.53%
그 외1,354
48.38%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:18573501
이름마지막 사용
Positive Attitude...
S
s
Sheever
Babysitter

최근 업데이트