fb.gg/dydyplays

fb.gg/dydyplays요약

최근 경기
444-401-16
기록
51.57%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
77% 핵심
미드레인
핵심 Breakdown:
82% 미드레인
9% 오프레인
5% 세이프레인
4% 로밍
0% 정글
23% 지원
지원 Breakdown:
57% 오프레인
30% 세이프레인
9% 로밍
4% 미드레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
250
승률 %
62.80%
KDA
4.45
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%131 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.18%126 미드레인
 • 3.05%4 로밍
 • 0.76%1 세이프레인
매치
136
승률 %
46.32%
KDA
2.39
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 92.86%13 미드레인
 • 7.14%1 오프레인
매치
50
승률 %
28.00%
KDA
2.00
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 85.71%6 지원
 • 14.29%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 57.14%4 오프레인
 • 28.57%2 세이프레인
 • 14.29%1 미드레인
매치
42
승률 %
52.38%
KDA
2.58
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%7 미드레인
매치
36
승률 %
47.22%
KDA
2.50
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 66.67%2 핵심
 • 33.33%1 지원
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 33.33%1 로밍
 • 33.33%1 미드레인
 • 33.33%1 오프레인
매치
30
승률 %
66.67%
KDA
4.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 57.14%4 미드레인
 • 42.86%3 오프레인
매치
19
승률 %
52.63%
KDA
2.46
매치
15
승률 %
66.67%
KDA
3.34
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%4 세이프레인
 • 33.33%2 오프레인
매치
15
승률 %
53.33%
KDA
2.13
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 60.00%3 핵심
 • 40.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%3 오프레인
 • 20.00%1 미드레인
 • 20.00%1 세이프레인
매치
15
승률 %
33.33%
KDA
1.96
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%2 핵심
 • 50.00%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%3 오프레인
 • 25.00%1 로밍
최근 게임
영웅
Bristleback
집정관III
결과
패배
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
40:38
KDA
20/9/6
영웅
Alchemist
집정관V
결과
승리
종류
일반 매치
개별 선발
플레이
36:24
KDA
20/2/14
영웅
Viper
기록되지 않은 경기
결과
벼려짐
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
00:06
KDA
0/0/0
영웅
Legion Commander
집정관II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:12
KDA
20/9/14
영웅
Razor
거장I
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
32:04
KDA
11/1/14
영웅
Timbersaw
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
43:42
KDA
25/6/20
영웅
Puck
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
46:01
KDA
11/5/15
영웅
Mars
전설I
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
31:26
KDA
3/8/12
영웅
Huskar
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
48:03
KDA
7/6/15
영웅
Mirana
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
49:10
KDA
7/8/30
영웅
Leshrac
전설I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
42:31
KDA
8/7/17
영웅
Pangolier
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
37:46
KDA
7/6/14
영웅
Windranger
전설I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
32:13
KDA
4/7/2
영웅
Invoker
집정관III
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
39:53
KDA
12/1/16
영웅
Pangolier
집정관I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
51:59
KDA
13/5/12
1,790 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2024-01-14

Record: 0-0

2024-01-15

Record: 0-0

2024-01-16

Record: 0-0

2024-01-17

Record: 0-0

2024-01-18

Record: 0-0

2024-01-19

Record: 0-0

2024-01-20

Record: 0-0

2024-01-21

Record: 0-0

2024-01-22

Record: 0-0

2024-01-23

Record: 0-0

2024-01-24

Record: 0-0

2024-01-25

Record: 0-0

2024-01-26

Record: 2-1

2024-01-27

Record: 0-0

2024-01-28

Record: 0-0

2024-01-29

Record: 0-0

2024-01-30

Record: 0-0

2024-01-31

Record: 0-0
2월

2024-02-01

Record: 0-0

2024-02-02

Record: 0-0

2024-02-03

Record: 0-0

2024-02-04

Record: 0-0

2024-02-05

Record: 0-0

2024-02-06

Record: 0-0

2024-02-07

Record: 0-0

2024-02-08

Record: 0-0

2024-02-09

Record: 0-0

2024-02-10

Record: 0-0

2024-02-11

Record: 0-0

2024-02-12

Record: 2-1

2024-02-13

Record: 0-1

2024-02-14

Record: 0-0

2024-02-15

Record: 0-0

2024-02-16

Record: 0-0

2024-02-17

Record: 0-0

2024-02-18

Record: 0-0

2024-02-19

Record: 0-0

2024-02-20

Record: 0-0

2024-02-21

Record: 0-0

2024-02-22

Record: 0-0

2024-02-23

Record: 1-1

2024-02-24

Record: 0-0

2024-02-25

Record: 0-0

2024-02-26

Record: 0-0

2024-02-27

Record: 0-0

2024-02-28

Record: 0-1

2024-02-29

Record: 0-0
3월

2024-03-01

Record: 1-0

2024-03-02

Record: 0-0

2024-03-03

Record: 0-1

2024-03-04

Record: 0-1

2024-03-05

Record: 0-1

2024-03-06

Record: 0-1

2024-03-07

Record: 1-0

2024-03-08

Record: 0-0

2024-03-09

Record: 0-0

2024-03-10

Record: 0-0

2024-03-11

Record: 0-0

2024-03-12

Record: 0-0

2024-03-13

Record: 4-0

2024-03-14

Record: 2-2

2024-03-15

Record: 3-1

2024-03-16

Record: 6-1

2024-03-17

Record: 4-2

2024-03-18

Record: 5-3

2024-03-19

Record: 5-2

2024-03-20

Record: 0-0

2024-03-21

Record: 0-0

2024-03-22

Record: 3-2

2024-03-23

Record: 4-2

2024-03-24

Record: 6-5

2024-03-25

Record: 2-0

2024-03-26

Record: 1-0

2024-03-27

Record: 6-1

2024-03-28

Record: 3-0

2024-03-29

Record: 3-3

2024-03-30

Record: 2-3

2024-03-31

Record: 3-3
4월

2024-04-01

Record: 2-2

2024-04-02

Record: 2-2

2024-04-03

Record: 0-0

2024-04-04

Record: 0-0

2024-04-05

Record: 0-0

2024-04-06

Record: 2-1

2024-04-07

Record: 1-1

2024-04-08

Record: 0-0

2024-04-09

Record: 3-1

2024-04-10

Record: 3-0

2024-04-11

Record: 1-1

2024-04-12

Record: 0-0

2024-04-13

Record: 0-0

2024-04-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기905
51.27%
기록되지 않은 경기24
62.50%
매치 유형매치승률
랭크 매치706
52.69%
일반 매치168
48.81%
게임 모드매치승률
자유 선택837
51.73%
개별 선발24
45.83%
진영매치승률
레디언트453
51.43%
다이어452
51.11%
지역매치승률
동남아시아715
51.33%
대한민국189
51.32%
호주1
0.00%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:0:186409402
이름마지막 사용
fb.gg/dydyplays
dy
DYsanity
tinker spam idc lose
007

최근 업데이트