[*]Pain

[*]Pain요약

최근 경기
78-50-1
기록
60.47%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
At least 10 TrueSight analyzed matches are required to show this.
100% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
100% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
14
승률 %
78.57%
KDA
7.85
매치
13
승률 %
53.85%
KDA
2.64
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%1 세이프레인
매치
12
승률 %
41.67%
KDA
2.90
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%2 세이프레인
매치
11
승률 %
54.55%
KDA
3.46
매치
9
승률 %
66.67%
KDA
4.59
매치
8
승률 %
37.50%
KDA
3.35
매치
6
승률 %
83.33%
KDA
4.92
매치
6
승률 %
66.67%
KDA
5.68
매치
6
승률 %
50.00%
KDA
4.79
매치
5
승률 %
80.00%
KDA
2.92
최근 게임
영웅
수정의 여인
높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
57:50
KDA
2/9/26
영웅
리치
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
43:48
KDA
7/10/20
영웅
레슈락
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:38
KDA
13/8/14
영웅
흑버들
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
29:27
KDA
4/6/10
영웅
오거 마법사
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
30:54
KDA
4/2/24
영웅
리치
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
39:32
KDA
15/5/19
영웅
침묵술사
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
32:01
KDA
0/9/5
영웅
리치
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:30
KDA
4/10/11
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
37:11
KDA
2/6/16
영웅
흑버들
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
37:03
KDA
12/8/22
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:48
KDA
3/10/11
영웅
흑버들
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:52
KDA
5/1/24
영웅
라이온
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:19
KDA
5/5/28
영웅
흑버들
일반 매치 스킬
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
29:45
KDA
2/3/19
영웅
흑버들
일반 매치 스킬
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
39:21
KDA
4/5/27
585 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-10-20

Record: 0-0

2018-10-21

Record: 0-0

2018-10-22

Record: 0-0

2018-10-23

Record: 0-0

2018-10-24

Record: 0-0

2018-10-25

Record: 0-0

2018-10-26

Record: 0-0

2018-10-27

Record: 0-0

2018-10-28

Record: 0-0

2018-10-29

Record: 0-0

2018-10-30

Record: 0-0

2018-10-31

Record: 0-0
11월

2018-11-01

Record: 0-0

2018-11-02

Record: 0-0

2018-11-03

Record: 0-0

2018-11-04

Record: 0-0

2018-11-05

Record: 0-0

2018-11-06

Record: 0-0

2018-11-07

Record: 0-0

2018-11-08

Record: 0-0

2018-11-09

Record: 0-0

2018-11-10

Record: 0-0

2018-11-11

Record: 0-0

2018-11-12

Record: 0-0

2018-11-13

Record: 0-0

2018-11-14

Record: 0-0

2018-11-15

Record: 0-0

2018-11-16

Record: 0-0

2018-11-17

Record: 0-0

2018-11-18

Record: 0-0

2018-11-19

Record: 0-1

2018-11-20

Record: 0-0

2018-11-21

Record: 3-1

2018-11-22

Record: 2-1

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 1-3

2018-11-29

Record: 1-2

2018-11-30

Record: 2-3
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 1-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 2-2

2018-12-05

Record: 0-1

2018-12-06

Record: 5-0

2018-12-07

Record: 2-2

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 4-2

2018-12-14

Record: 2-2

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 4-2

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 2-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 2-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 1-1

2019-01-07

Record: 1-1

2019-01-08

Record: 5-2

2019-01-09

Record: 1-2

2019-01-10

Record: 4-1

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기129
60.47%
기록되지 않은 경기7
14.29%
매치 유형매치승률
일반 매치118
61.02%
랭크 매치11
54.55%
게임 모드매치승률
자유 선택127
60.63%
개별 선발2
50.00%
진영매치승률
다이어74
54.05%
레디언트55
69.09%
지역매치승률
동남아시아112
61.61%
대한민국17
52.94%
Data Quality
F
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedF
Total Matches AnalyzedF
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:188534485
이름마지막 사용
[*]Pain
In God I Believe

최근 업데이트