Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
98% 핵심
세이프레인
미드레인
핵심 Breakdown:
65% 세이프레인
29% 미드레인
6% 오프레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
50% 오프레인
50% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
143
승률 %
51.75%
KDA
1.83
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 93.33%14 지원
 • 6.67%1 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%10 세이프레인
 • 13.33%2 오프레인
 • 6.67%1 로밍
 • 6.67%1 정글
 • 6.67%1 미드레인
매치
120
승률 %
57.50%
KDA
2.95
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%21 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.24%20 세이프레인
 • 4.76%1 오프레인
매치
81
승률 %
49.38%
KDA
3.15
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 44.44%4 세이프레인
 • 33.33%3 미드레인
 • 22.22%2 오프레인
매치
74
승률 %
58.11%
KDA
2.41
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 세이프레인
매치
71
승률 %
42.25%
KDA
1.92
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%9 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 44.44%4 오프레인
 • 44.44%4 세이프레인
 • 11.11%1 정글
매치
70
승률 %
51.43%
KDA
2.60
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%8 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 75.00%6 오프레인
 • 12.50%1 미드레인
 • 12.50%1 세이프레인
매치
69
승률 %
63.77%
KDA
2.95
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 64.29%9 세이프레인
 • 35.71%5 오프레인
매치
59
승률 %
40.68%
KDA
1.79
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%2 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 50.00%1 정글
 • 50.00%1 오프레인
매치
55
승률 %
58.18%
KDA
3.91
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%14 미드레인
매치
51
승률 %
58.82%
KDA
3.43
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%7 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%7 세이프레인
최근 게임
결과
승리
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
48:31
KDA
9/7/20
영웅
불꽃령
거장V
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
49:24
KDA
17/8/13
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
28:05
KDA
12/4/9
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
46:07
KDA
9/10/12
영웅
스벤
거장I
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
52:15
KDA
9/13/8
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
35:55
KDA
16/2/12
영웅
레슈락
거장I
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
59:17
KDA
20/12/21
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:02
KDA
13/5/5
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
31:30
KDA
10/2/2
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:23
KDA
16/6/12
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
49:27
KDA
14/7/15
영웅
테러블레이드
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
랭크 매치x5
자유 선택
플레이
52:02
KDA
14/10/11
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
24:39
KDA
7/2/9
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치x3
자유 선택
플레이
32:05
KDA
5/7/3
영웅
땜장이
거장I
결과
패배
종류
랭크 매치x2
자유 선택
플레이
46:00
KDA
6/11/13
3,445 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-09-07

Record: 0-0

2022-09-08

Record: 0-0

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 0-1

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 1-1

2022-09-13

Record: 1-3

2022-09-14

Record: 0-0

2022-09-15

Record: 1-0

2022-09-16

Record: 0-1

2022-09-17

Record: 1-0

2022-09-18

Record: 0-0

2022-09-19

Record: 0-0

2022-09-20

Record: 1-0

2022-09-21

Record: 0-0

2022-09-22

Record: 0-0

2022-09-23

Record: 0-0

2022-09-24

Record: 0-0

2022-09-25

Record: 1-2

2022-09-26

Record: 0-0

2022-09-27

Record: 0-0

2022-09-28

Record: 0-0

2022-09-29

Record: 0-0

2022-09-30

Record: 0-0
10월

2022-10-01

Record: 0-0

2022-10-02

Record: 0-0

2022-10-03

Record: 0-0

2022-10-04

Record: 0-0

2022-10-05

Record: 0-0

2022-10-06

Record: 0-0

2022-10-07

Record: 0-0

2022-10-08

Record: 0-0

2022-10-09

Record: 0-0

2022-10-10

Record: 0-0

2022-10-11

Record: 0-0

2022-10-12

Record: 0-0

2022-10-13

Record: 0-0

2022-10-14

Record: 0-0

2022-10-15

Record: 0-0

2022-10-16

Record: 0-0

2022-10-17

Record: 0-0

2022-10-18

Record: 0-0

2022-10-19

Record: 0-0

2022-10-20

Record: 0-0

2022-10-21

Record: 0-0

2022-10-22

Record: 0-0

2022-10-23

Record: 0-0

2022-10-24

Record: 0-0

2022-10-25

Record: 0-0

2022-10-26

Record: 1-1

2022-10-27

Record: 0-0

2022-10-28

Record: 0-0

2022-10-29

Record: 0-0

2022-10-30

Record: 1-0

2022-10-31

Record: 0-0
11월

2022-11-01

Record: 0-0

2022-11-02

Record: 0-0

2022-11-03

Record: 0-0

2022-11-04

Record: 0-0

2022-11-05

Record: 0-0

2022-11-06

Record: 0-0

2022-11-07

Record: 0-0

2022-11-08

Record: 0-0

2022-11-09

Record: 0-0

2022-11-10

Record: 0-0

2022-11-11

Record: 0-0

2022-11-12

Record: 0-0

2022-11-13

Record: 0-0

2022-11-14

Record: 1-0

2022-11-15

Record: 0-2

2022-11-16

Record: 2-3

2022-11-17

Record: 0-0

2022-11-18

Record: 0-0

2022-11-19

Record: 0-0

2022-11-20

Record: 0-0

2022-11-21

Record: 0-0

2022-11-22

Record: 0-0

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-1

2022-11-25

Record: 1-0

2022-11-26

Record: 0-0

2022-11-27

Record: 0-0

2022-11-28

Record: 0-0

2022-11-29

Record: 0-0

2022-11-30

Record: 0-0
12월

2022-12-01

Record: 0-0

2022-12-02

Record: 0-0

2022-12-03

Record: 0-0

2022-12-04

Record: 0-0

2022-12-05

Record: 0-0

2022-12-06

Record: 0-0

2022-12-07

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기2,061
52.21%
기록되지 않은 경기99
36.36%
매치 유형매치승률
랭크 매치1,482
53.37%
일반 매치558
48.75%
사용자 지정1
0.00%
게임 모드매치승률
자유 선택1,832
52.46%
그 외126
46.03%
진영매치승률
레디언트1,051
55.95%
다이어1,010
48.32%
지역매치승률
동남아시아1,282
53.90%
대한민국304
53.62%
미국 서부301
45.18%
미국 동부156
48.72%
그 외16
56.25%
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:199187124
이름마지막 사용
reze
Lmemore
Waweng
WAWENG
Hatred

최근 업데이트