Brünk Hüll

Brünk Hüll요약

최근 경기
1,310-1,436-50
기록
46.85%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
90% 핵심
오프레인
세이프레인
핵심 Breakdown:
55% 오프레인
34% 세이프레인
11% 미드레인
0% 로밍
0% 정글
지원 Breakdown:
70% 오프레인
30% 세이프레인
0% 로밍
0% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
266
승률 %
48.50%
KDA
2.40
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%38 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 63.16%24 오프레인
 • 31.58%12 미드레인
 • 5.26%2 세이프레인
매치
233
승률 %
48.50%
KDA
3.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%75 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 52.00%39 세이프레인
 • 44.00%33 오프레인
 • 4.00%3 미드레인
매치
161
승률 %
53.42%
KDA
2.40
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%44 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 86.36%38 세이프레인
 • 13.64%6 미드레인
매치
158
승률 %
53.16%
KDA
2.41
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 94.59%35 핵심
 • 5.41%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 97.30%36 오프레인
 • 2.70%1 세이프레인
매치
133
승률 %
54.89%
KDA
2.86
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 96.30%52 핵심
 • 3.70%2 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 70.37%38 오프레인
 • 25.93%14 미드레인
 • 3.70%2 세이프레인
매치
109
승률 %
46.79%
KDA
2.60
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 97.37%37 핵심
 • 2.63%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 73.68%28 오프레인
 • 21.05%8 미드레인
 • 5.26%2 세이프레인
매치
87
승률 %
42.53%
KDA
1.53
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 50.00%3 정글
 • 33.33%2 오프레인
 • 16.67%1 미드레인
매치
86
승률 %
47.67%
KDA
2.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%26 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.15%25 세이프레인
 • 3.85%1 오프레인
매치
82
승률 %
40.24%
KDA
2.07
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
78
승률 %
38.46%
KDA
2.43
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%17 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.12%16 세이프레인
 • 5.88%1 미드레인
최근 게임
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
43:38
KDA
4/6/30
영웅
Tidehunter
집정관V
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
17:43
KDA
0/4/17
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
20:35
KDA
9/3/22
영웅
Death Prophet
집정관IV
결과
승리
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
35:27
KDA
6/6/23
영웅
Death Prophet
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치x5
Turbo
플레이
19:59
KDA
2/6/5
영웅
Jakiro
집정관IV
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
30:52
KDA
4/8/25
영웅
Death Prophet
집정관II
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
23:57
KDA
2/6/5
영웅
Death Prophet
집정관I
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
24:15
KDA
5/10/11
영웅
Witch Doctor
성전사V
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
46:11
KDA
5/16/9
영웅
Sniper
성전사IV
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
38:49
KDA
0/13/8
영웅
Death Prophet
성전사III
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
56:23
KDA
14/5/16
영웅
Medusa
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
48:03
KDA
9/4/19
영웅
Death Prophet
집정관II
결과
패배
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
40:55
KDA
9/13/11
영웅
Death Prophet
집정관III
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
59:06
KDA
10/5/19
영웅
Death Prophet
집정관I
결과
승리
종류
일반 매치
자유 선택
플레이
36:41
KDA
1/7/13
3,280 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2024-01-14

Record: 0-0

2024-01-15

Record: 0-0

2024-01-16

Record: 0-0

2024-01-17

Record: 0-0

2024-01-18

Record: 0-0

2024-01-19

Record: 0-0

2024-01-20

Record: 0-0

2024-01-21

Record: 0-0

2024-01-22

Record: 0-0

2024-01-23

Record: 0-0

2024-01-24

Record: 0-0

2024-01-25

Record: 0-0

2024-01-26

Record: 0-0

2024-01-27

Record: 0-0

2024-01-28

Record: 0-0

2024-01-29

Record: 1-0

2024-01-30

Record: 0-0

2024-01-31

Record: 0-0
2월

2024-02-01

Record: 1-0

2024-02-02

Record: 2-0

2024-02-03

Record: 2-1

2024-02-04

Record: 0-0

2024-02-05

Record: 1-0

2024-02-06

Record: 1-1

2024-02-07

Record: 1-1

2024-02-08

Record: 0-2

2024-02-09

Record: 2-0

2024-02-10

Record: 1-0

2024-02-11

Record: 1-1

2024-02-12

Record: 0-2

2024-02-13

Record: 0-0

2024-02-14

Record: 0-1

2024-02-15

Record: 1-0

2024-02-16

Record: 1-0

2024-02-17

Record: 0-0

2024-02-18

Record: 0-0

2024-02-19

Record: 0-0

2024-02-20

Record: 0-0

2024-02-21

Record: 0-0

2024-02-22

Record: 0-0

2024-02-23

Record: 0-0

2024-02-24

Record: 0-0

2024-02-25

Record: 0-0

2024-02-26

Record: 0-0

2024-02-27

Record: 1-1

2024-02-28

Record: 1-1

2024-02-29

Record: 0-0
3월

2024-03-01

Record: 0-0

2024-03-02

Record: 0-0

2024-03-03

Record: 0-0

2024-03-04

Record: 0-0

2024-03-05

Record: 0-0

2024-03-06

Record: 0-0

2024-03-07

Record: 0-2

2024-03-08

Record: 0-0

2024-03-09

Record: 0-0

2024-03-10

Record: 0-0

2024-03-11

Record: 0-0

2024-03-12

Record: 0-0

2024-03-13

Record: 0-0

2024-03-14

Record: 0-0

2024-03-15

Record: 0-0

2024-03-16

Record: 0-0

2024-03-17

Record: 0-0

2024-03-18

Record: 0-0

2024-03-19

Record: 0-0

2024-03-20

Record: 0-0

2024-03-21

Record: 0-0

2024-03-22

Record: 0-0

2024-03-23

Record: 0-0

2024-03-24

Record: 0-0

2024-03-25

Record: 0-0

2024-03-26

Record: 0-0

2024-03-27

Record: 0-0

2024-03-28

Record: 0-0

2024-03-29

Record: 0-0

2024-03-30

Record: 0-0

2024-03-31

Record: 0-0
4월

2024-04-01

Record: 0-0

2024-04-02

Record: 0-0

2024-04-03

Record: 0-0

2024-04-04

Record: 0-0

2024-04-05

Record: 0-0

2024-04-06

Record: 0-0

2024-04-07

Record: 0-0

2024-04-08

Record: 0-0

2024-04-09

Record: 0-0

2024-04-10

Record: 0-0

2024-04-11

Record: 0-0

2024-04-12

Record: 0-0

2024-04-13

Record: 0-0

2024-04-14

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기3,952
48.99%
기록되지 않은 경기182
58.24%
매치 유형매치승률
일반 매치3,341
49.42%
랭크 매치479
38.62%
게임 모드매치승률
자유 선택2,418
47.35%
그 외332
44.28%
진영매치승률
다이어2,026
48.42%
레디언트1,926
49.58%
지역매치승률
미국 동부2,654
48.49%
미국 서부1,298
50.00%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:20261373
이름마지막 사용
Brünk Hüll
MM.Ugh Brock Hall
MM.Ugh Broke Hall
MM.Airsick Lowlander
MM.Brock Hall

최근 업데이트