Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
98% 핵심
세이프레인
핵심 Breakdown:
98% 세이프레인
1% 로밍
1% 미드레인
0% 정글
0% 오프레인
지원 Breakdown:
50% 로밍
50% 세이프레인
0% 정글
0% 미드레인
0% 오프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
348
승률 %
58.62%
KDA
4.05
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%34 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%34 미드레인
매치
344
승률 %
55.52%
KDA
3.69
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%90 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.44%85 세이프레인
 • 2.22%2 미드레인
 • 1.11%1 로밍
 • 1.11%1 정글
 • 1.11%1 오프레인
매치
331
승률 %
50.76%
KDA
3.88
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%119 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 89.08%106 세이프레인
 • 9.24%11 미드레인
 • 1.68%2 오프레인
매치
326
승률 %
57.67%
KDA
3.31
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.16%237 핵심
 • 0.84%2 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.40%228 세이프레인
 • 2.09%5 미드레인
 • 2.09%5 오프레인
 • 0.42%1 로밍
매치
326
승률 %
48.16%
KDA
4.04
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.61%256 핵심
 • 0.39%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 94.94%244 세이프레인
 • 2.33%6 오프레인
 • 1.95%5 미드레인
 • 0.78%2 로밍
매치
305
승률 %
58.69%
KDA
5.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%192 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.83%184 세이프레인
 • 2.08%4 로밍
 • 2.08%4 오프레인
매치
299
승률 %
60.20%
KDA
4.29
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 미드레인
매치
297
승률 %
63.64%
KDA
4.45
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%113 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 73.45%83 세이프레인
 • 24.78%28 미드레인
 • 0.88%1 로밍
 • 0.88%1 정글
매치
241
승률 %
51.45%
KDA
3.08
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%29 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 93.10%27 미드레인
 • 6.90%2 세이프레인
매치
221
승률 %
54.75%
KDA
3.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 92.71%178 핵심
 • 7.29%14 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.67%176 세이프레인
 • 3.13%6 로밍
 • 3.13%6 오프레인
 • 2.08%4 미드레인
최근 게임
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
45:42
KDA
18/5/16
영웅
원숭이 왕
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:50
KDA
2/3/12
영웅
레이저
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:00:22
KDA
20/7/17
영웅
리나
불멸자
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
46:13
KDA
2/13/14
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:05
KDA
2/5/4
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:28
KDA
8/1/9
영웅
모플링
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
19:11
KDA
5/0/2
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
42:31
KDA
18/2/14
영웅
원숭이 왕
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:52
KDA
14/0/17
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
43:34
KDA
7/2/13
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
35:46
KDA
10/7/12
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
53:09
KDA
24/5/30
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
21:17
KDA
2/4/7
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
18:19
KDA
1/7/3
영웅
리나
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
22:14
KDA
7/0/0
5,350 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-10-31

Record: 7-10
11월

2022-11-01

Record: 10-3

2022-11-02

Record: 8-5

2022-11-03

Record: 8-5

2022-11-04

Record: 3-3

2022-11-05

Record: 2-5

2022-11-06

Record: 4-4

2022-11-07

Record: 6-11

2022-11-08

Record: 9-9

2022-11-09

Record: 10-2

2022-11-10

Record: 7-7

2022-11-11

Record: 5-11

2022-11-12

Record: 7-8

2022-11-13

Record: 8-12

2022-11-14

Record: 3-8

2022-11-15

Record: 5-4

2022-11-16

Record: 4-5

2022-11-17

Record: 7-4

2022-11-18

Record: 5-7

2022-11-19

Record: 6-5

2022-11-20

Record: 5-9

2022-11-21

Record: 6-5

2022-11-22

Record: 8-3

2022-11-23

Record: 0-0

2022-11-24

Record: 0-0

2022-11-25

Record: 0-0

2022-11-26

Record: 0-0

2022-11-27

Record: 0-0

2022-11-28

Record: 0-0

2022-11-29

Record: 0-0

2022-11-30

Record: 0-0
12월

2022-12-01

Record: 0-0

2022-12-02

Record: 0-0

2022-12-03

Record: 0-0

2022-12-04

Record: 0-0

2022-12-05

Record: 0-0

2022-12-06

Record: 0-0

2022-12-07

Record: 0-0

2022-12-08

Record: 0-0

2022-12-09

Record: 0-0

2022-12-10

Record: 0-0

2022-12-11

Record: 0-0

2022-12-12

Record: 0-0

2022-12-13

Record: 0-0

2022-12-14

Record: 0-0

2022-12-15

Record: 5-4

2022-12-16

Record: 1-0

2022-12-17

Record: 3-1

2022-12-18

Record: 7-4

2022-12-19

Record: 5-5

2022-12-20

Record: 6-6

2022-12-21

Record: 3-2

2022-12-22

Record: 4-6

2022-12-23

Record: 0-0

2022-12-24

Record: 8-2

2022-12-25

Record: 5-5

2022-12-26

Record: 2-2

2022-12-27

Record: 4-8

2022-12-28

Record: 12-8

2022-12-29

Record: 10-6

2022-12-30

Record: 2-5

2022-12-31

Record: 4-2
1월 2023

2023-01-01

Record: 7-3

2023-01-02

Record: 9-4

2023-01-03

Record: 12-3

2023-01-04

Record: 9-8

2023-01-05

Record: 4-10

2023-01-06

Record: 8-7

2023-01-07

Record: 9-10

2023-01-08

Record: 0-2

2023-01-09

Record: 3-7

2023-01-10

Record: 6-12

2023-01-11

Record: 9-6

2023-01-12

Record: 5-6

2023-01-13

Record: 6-10

2023-01-14

Record: 8-8

2023-01-15

Record: 10-7

2023-01-16

Record: 4-1

2023-01-17

Record: 3-2

2023-01-18

Record: 6-12

2023-01-19

Record: 10-7

2023-01-20

Record: 7-8

2023-01-21

Record: 7-9

2023-01-22

Record: 6-11

2023-01-23

Record: 9-1

2023-01-24

Record: 6-3

2023-01-25

Record: 6-7

2023-01-26

Record: 7-5

2023-01-27

Record: 7-10

2023-01-28

Record: 2-10

2023-01-29

Record: 8-4

2023-01-30

Record: 8-3

2023-01-31

Record: 2-3
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기10,019
55.11%
기록되지 않은 경기494
45.14%
매치 유형매치승률
랭크 매치4,535
52.11%
일반 매치3,190
58.37%
토너먼트2,170
56.13%
팀 매치8
100.00%
게임 모드매치승률
자유 선택5,991
54.10%
캡틴 모드2,130
56.15%
그 외154
48.70%
진영매치승률
레디언트5,599
56.51%
다이어4,420
53.33%
지역매치승률
미국 동부4,700
56.57%
유럽 서부3,394
53.68%
미국 서부894
57.05%
중국514
48.64%
그 외419
56.56%
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:21638109
이름마지막 사용
EE bell feb 1
EE bell feb 1 mini
EE bell feb 1 flux
EE 3000 10k bell ...
EE 3000 10k bell

최근 업데이트