DotaCapitalist

DotaCapitalist요약

최근 경기
6,288-5,745-30
기록
52.13%
승률
463
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
53% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
81% 오프레인
9% 미드레인
6% 세이프레인
2% 로밍
2% 정글
47% 지원
세이프레인
지원 Breakdown:
57% 세이프레인
32% 오프레인
9% 로밍
2% 정글
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
637
승률 %
54.00%
KDA
2.81
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 64.86%382 핵심
 • 35.14%207 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 74.70%440 오프레인
 • 14.26%84 로밍
 • 6.11%36 세이프레인
 • 2.55%15 정글
 • 2.38%14 미드레인
매치
574
승률 %
49.65%
KDA
2.98
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 92.32%529 핵심
 • 7.68%44 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 91.45%524 오프레인
 • 2.97%17 미드레인
 • 2.79%16 세이프레인
 • 2.44%14 로밍
 • 0.35%2 정글
매치
539
승률 %
53.43%
KDA
2.60
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 69.95%277 핵심
 • 30.05%119 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 68.94%273 오프레인
 • 18.94%75 로밍
 • 6.31%25 세이프레인
 • 3.03%12 미드레인
 • 2.78%11 정글
매치
399
승률 %
48.87%
KDA
2.21
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 96.00%216 지원
 • 4.00%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 52.44%118 세이프레인
 • 23.56%53 로밍
 • 12.44%28 오프레인
 • 6.67%15 미드레인
 • 4.89%11 정글
매치
303
승률 %
57.43%
KDA
3.80
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 66.79%187 핵심
 • 33.21%93 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 45.00%126 미드레인
 • 44.29%124 오프레인
 • 6.43%18 로밍
 • 3.93%11 세이프레인
 • 0.36%1 정글
매치
280
승률 %
56.79%
KDA
3.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 84.68%210 핵심
 • 15.32%38 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 86.29%214 오프레인
 • 8.06%20 세이프레인
 • 4.84%12 로밍
 • 0.81%2 정글
매치
275
승률 %
50.55%
KDA
2.78
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 83.92%214 핵심
 • 16.08%41 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 89.41%228 오프레인
 • 6.67%17 로밍
 • 1.96%5 세이프레인
 • 1.57%4 미드레인
 • 0.39%1 정글
매치
274
승률 %
55.84%
KDA
2.63
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 99.19%123 핵심
 • 0.81%1 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 86.29%107 오프레인
 • 8.06%10 세이프레인
 • 3.23%4 로밍
 • 2.42%3 미드레인
매치
262
승률 %
48.85%
KDA
2.57
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 92.72%191 핵심
 • 7.28%15 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 85.44%176 오프레인
 • 5.83%12 로밍
 • 3.40%7 세이프레인
 • 2.91%6 미드레인
 • 2.43%5 정글
매치
252
승률 %
51.19%
KDA
2.68
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 63.51%134 지원
 • 36.49%77 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 52.13%110 오프레인
 • 27.01%57 로밍
 • 10.90%23 세이프레인
 • 8.06%17 미드레인
 • 1.90%4 정글
최근 게임
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
44:08
KDA
2/14/10
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
39:50
KDA
5/8/11
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
36:49
KDA
4/5/27
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
30:32
KDA
2/9/8
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
39:25
KDA
6/4/23
영웅
컨카
신V
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
52:03
KDA
2/13/15
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x4
자유 선택
플레이
51:29
KDA
7/4/30
영웅
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
52:33
KDA
2/11/16
영웅
마그누스
불멸자
결과
패배
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
33:30
KDA
2/14/15
영웅
결과
승리
종류
일반 매치x5
자유 선택
플레이
33:00
KDA
13/1/16
영웅
불사조
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:42
KDA
12/8/28
영웅
언다잉
불멸자
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:01:22
KDA
12/10/23
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
24:03
KDA
7/2/9
영웅
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
27:14
KDA
5/4/11
영웅
결과
패배
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
34:44
KDA
6/11/16
6,225 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-06-27

Record: 6-1

2022-06-28

Record: 6-1

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 4-4

2022-07-03

Record: 4-4

2022-07-04

Record: 1-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-1

2022-07-07

Record: 2-4

2022-07-08

Record: 3-9

2022-07-09

Record: 2-5

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 3-3

2022-07-12

Record: 10-6

2022-07-13

Record: 0-5

2022-07-14

Record: 3-1

2022-07-15

Record: 3-2

2022-07-16

Record: 5-5

2022-07-17

Record: 0-2

2022-07-18

Record: 2-1

2022-07-19

Record: 4-8

2022-07-20

Record: 2-4

2022-07-21

Record: 1-3

2022-07-22

Record: 2-4

2022-07-23

Record: 2-2

2022-07-24

Record: 2-1

2022-07-25

Record: 2-1

2022-07-26

Record: 6-6

2022-07-27

Record: 1-2

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 1-2

2022-08-08

Record: 2-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0

2022-08-13

Record: 0-0

2022-08-14

Record: 0-0

2022-08-15

Record: 0-0

2022-08-16

Record: 0-0

2022-08-17

Record: 0-0

2022-08-18

Record: 1-3

2022-08-19

Record: 0-0

2022-08-20

Record: 0-0

2022-08-21

Record: 0-0

2022-08-22

Record: 0-0

2022-08-23

Record: 0-0

2022-08-24

Record: 0-0

2022-08-25

Record: 0-0

2022-08-26

Record: 0-0

2022-08-27

Record: 0-0

2022-08-28

Record: 0-0

2022-08-29

Record: 0-0

2022-08-30

Record: 0-0

2022-08-31

Record: 5-4
9월

2022-09-01

Record: 6-5

2022-09-02

Record: 0-0

2022-09-03

Record: 0-0

2022-09-04

Record: 1-1

2022-09-05

Record: 3-2

2022-09-06

Record: 4-0

2022-09-07

Record: 4-3

2022-09-08

Record: 1-1

2022-09-09

Record: 0-0

2022-09-10

Record: 1-1

2022-09-11

Record: 0-0

2022-09-12

Record: 0-0

2022-09-13

Record: 0-0

2022-09-14

Record: 2-4

2022-09-15

Record: 0-2

2022-09-16

Record: 1-3

2022-09-17

Record: 1-10

2022-09-18

Record: 4-4

2022-09-19

Record: 8-5

2022-09-20

Record: 4-4

2022-09-21

Record: 2-4

2022-09-22

Record: 2-1

2022-09-23

Record: 5-5

2022-09-24

Record: 3-0

2022-09-25

Record: 4-4

2022-09-26

Record: 1-2

2022-09-27

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기12,691
52.42%
기록되지 않은 경기368
27.99%
매치 유형매치승률
랭크 매치8,907
51.15%
일반 매치3,252
54.92%
그 외181
59.67%
게임 모드매치승률
자유 선택10,319
51.81%
그 외928
54.53%
진영매치승률
다이어6,453
51.39%
레디언트6,238
53.48%
지역매치승률
미국 동부7,640
51.82%
유럽 서부3,056
52.26%
미국 서부1,436
58.50%
그 외221
48.42%
Data Quality
A+
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA+
Total Matches AnalyzedA+
Plus Subscriber
친구이번 주
닉네임STEAM_0:1:29190067
이름마지막 사용
989
Manager
98
Jeff Hill Fan
Spaceman Spiff

최근 업데이트