Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
75% 핵심
세이프레인
오프레인
핵심 Breakdown:
74% 세이프레인
24% 오프레인
1% 정글
1% 미드레인
0% 로밍
25% 지원
지원 Breakdown:
52% 오프레인
40% 세이프레인
8% 정글
0% 로밍
0% 미드레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
435
승률 %
50.11%
KDA
2.68
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%49 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 79.59%39 세이프레인
 • 12.24%6 미드레인
 • 8.16%4 오프레인
매치
290
승률 %
50.34%
KDA
2.42
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%33 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 87.88%29 세이프레인
 • 9.09%3 오프레인
 • 3.03%1 미드레인
매치
244
승률 %
61.48%
KDA
4.09
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%29 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.55%28 세이프레인
 • 3.45%1 오프레인
매치
237
승률 %
57.81%
KDA
2.59
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%50 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 96.00%48 세이프레인
 • 2.00%1 정글
 • 2.00%1 오프레인
매치
225
승률 %
49.78%
KDA
2.46
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%34 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 67.65%23 세이프레인
 • 32.35%11 오프레인
매치
224
승률 %
58.48%
KDA
3.40
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 50.00%18 핵심
 • 50.00%18 지원
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 44.44%16 오프레인
 • 27.78%10 로밍
 • 25.00%9 세이프레인
 • 2.78%1 미드레인
매치
178
승률 %
47.75%
KDA
2.38
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%18 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%18 세이프레인
매치
153
승률 %
49.02%
KDA
1.91
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%14 핵심
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 57.14%8 정글
 • 35.71%5 오프레인
 • 7.14%1 로밍
매치
141
승률 %
53.90%
KDA
2.46
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 92.86%13 지원
 • 7.14%1 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 71.43%10 오프레인
 • 14.29%2 정글
 • 7.14%1 로밍
 • 7.14%1 세이프레인
매치
129
승률 %
53.49%
KDA
2.35
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%22 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 81.82%18 세이프레인
 • 18.18%4 미드레인
최근 게임
영웅
클링츠
전설II
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
33:48
KDA
6/5/12
영웅
길쌈꾼
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
04:34
KDA
0/0/0
영웅
저격수
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
21:23
KDA
0/7/0
영웅
고통의 여왕
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
15:23
KDA
0/4/0
영웅
길쌈꾼
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
1:01:07
KDA
4/17/18
영웅
클링츠
전설I
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
36:31
KDA
9/6/10
영웅
클링츠
전설V
결과
승리
종류
랭크 매치
자유 선택
플레이
44:17
KDA
14/6/10
영웅
저격수
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
06:42
KDA
0/4/0
영웅
저격수
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
05:31
KDA
0/4/0
영웅
저격수
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
24:58
KDA
0/6/1
영웅
저격수
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
10:21
KDA
0/4/0
영웅
저격수
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
06:21
KDA
0/4/0
영웅
저격수
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
14:40
KDA
0/4/0
영웅
저격수
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
01:18
KDA
0/0/0
영웅
길쌈꾼
기록되지 않은 경기
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
06:52
KDA
0/4/0
5,615 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 0-0

2022-05-15

Record: 0-0

2022-05-16

Record: 0-0

2022-05-17

Record: 0-0

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 0-0

2022-05-20

Record: 0-0

2022-05-21

Record: 0-0

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 0-0

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 0-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 0-0

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 0-0

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 0-0

2022-06-10

Record: 0-0

2022-06-11

Record: 0-0

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 0-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 0-0

2022-06-19

Record: 0-0

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 0-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 0-0

2022-06-26

Record: 0-0

2022-06-27

Record: 0-0

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0

2022-07-02

Record: 0-0

2022-07-03

Record: 0-0

2022-07-04

Record: 0-0

2022-07-05

Record: 0-0

2022-07-06

Record: 0-0

2022-07-07

Record: 0-0

2022-07-08

Record: 0-0

2022-07-09

Record: 0-0

2022-07-10

Record: 0-0

2022-07-11

Record: 0-0

2022-07-12

Record: 0-0

2022-07-13

Record: 0-0

2022-07-14

Record: 0-0

2022-07-15

Record: 0-0

2022-07-16

Record: 0-0

2022-07-17

Record: 0-0

2022-07-18

Record: 0-0

2022-07-19

Record: 0-0

2022-07-20

Record: 0-0

2022-07-21

Record: 0-0

2022-07-22

Record: 0-0

2022-07-23

Record: 0-0

2022-07-24

Record: 0-0

2022-07-25

Record: 0-0

2022-07-26

Record: 0-0

2022-07-27

Record: 0-0

2022-07-28

Record: 0-0

2022-07-29

Record: 0-0

2022-07-30

Record: 0-0

2022-07-31

Record: 0-0
8월

2022-08-01

Record: 0-0

2022-08-02

Record: 0-0

2022-08-03

Record: 0-0

2022-08-04

Record: 0-0

2022-08-05

Record: 0-0

2022-08-06

Record: 0-0

2022-08-07

Record: 0-0

2022-08-08

Record: 0-0

2022-08-09

Record: 0-0

2022-08-10

Record: 0-0

2022-08-11

Record: 0-0

2022-08-12

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기6,176
50.13%
기록되지 않은 경기280
26.79%
매치 유형매치승률
랭크 매치3,823
50.59%
일반 매치2,165
48.36%
그 외39
33.33%
게임 모드매치승률
자유 선택5,103
50.01%
그 외826
49.39%
진영매치승률
다이어3,195
49.14%
레디언트2,981
51.19%
지역매치승률
러시아4,282
50.28%
유럽 서부1,488
50.13%
그 외394
48.98%
Data Quality
D
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedD
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:66233730
이름마지막 사용
Kotto
Леви
Morty
the trooper
Marselin

최근 업데이트