Tu tayta

Tu tayta요약

최근 경기
654-319-5
기록
66.87%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
69% 지원
세이프레인
로밍
지원 Breakdown:
46% 세이프레인
29% 로밍
13% 정글
9% 오프레인
4% 미드레인
31% 핵심
오프레인
핵심 Breakdown:
61% 오프레인
32% 세이프레인
3% 로밍
3% 미드레인
0% 정글
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
60
승률 %
76.67%
KDA
9.02
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 77.50%31 지원
 • 22.50%9 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 47.50%19 세이프레인
 • 20.00%8 오프레인
 • 17.50%7 로밍
 • 10.00%4 정글
 • 5.00%2 미드레인
매치
47
승률 %
78.72%
KDA
8.32
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%6 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%4 오프레인
 • 16.67%1 미드레인
 • 16.67%1 세이프레인
매치
33
승률 %
72.73%
KDA
6.29
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%5 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%3 세이프레인
 • 20.00%1 미드레인
 • 20.00%1 오프레인
매치
33
승률 %
87.88%
KDA
6.40
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 90.00%9 지원
 • 10.00%1 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 80.00%8 로밍
 • 10.00%1 오프레인
 • 10.00%1 세이프레인
매치
32
승률 %
68.75%
KDA
5.20
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%13 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 61.54%8 세이프레인
 • 15.38%2 로밍
 • 15.38%2 정글
 • 7.69%1 오프레인
매치
26
승률 %
76.92%
KDA
9.02
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 57.14%4 지원
 • 42.86%3 핵심
레인
Off Lane
  Ratio매치 전선
 • 42.86%3 오프레인
 • 42.86%3 세이프레인
 • 14.29%1 미드레인
매치
25
승률 %
68.00%
KDA
4.20
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%12 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%8 세이프레인
 • 16.67%2 로밍
 • 16.67%2 미드레인
매치
22
승률 %
77.27%
KDA
4.76
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 66.67%2 핵심
 • 33.33%1 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.67%2 세이프레인
 • 33.33%1 정글
매치
22
승률 %
72.73%
KDA
9.71
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%3 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 100.00%3 세이프레인
매치
22
승률 %
77.27%
KDA
5.38
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 지원
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%6 세이프레인
 • 20.00%2 미드레인
 • 10.00%1 로밍
 • 10.00%1 오프레인
최근 게임
영웅
지하군주
매우 높음 스킬
결과
승리
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
15:40
KDA
2/1/14
영웅
길쌈꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
23:58
KDA
8/5/8
영웅
길쌈꾼
매우 높음 스킬
결과
패배
종류
일반 매치x4
Turbo
플레이
26:11
KDA
4/4/10
영웅
전능기사
봇 매치
결과
승리
종류
Custom Game
플레이
47:08
KDA
0/0/1
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
45:12
KDA
0/3/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
44:08
KDA
0/1/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
33:26
KDA
0/1/0
영웅
허스카
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
14:53
KDA
0/4/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
35:28
KDA
0/2/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
10:10
KDA
0/3/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
34:45
KDA
0/1/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
42:37
KDA
0/5/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
32:01
KDA
0/4/0
영웅
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
23:29
KDA
0/2/0
영웅
허스카
봇 매치
결과
패배
종류
Custom Game
플레이
30:04
KDA
0/4/0
2,905 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달

2018-11-23

Record: 0-0

2018-11-24

Record: 0-0

2018-11-25

Record: 0-0

2018-11-26

Record: 0-0

2018-11-27

Record: 0-0

2018-11-28

Record: 0-0

2018-11-29

Record: 0-0

2018-11-30

Record: 0-0
12월

2018-12-01

Record: 0-0

2018-12-02

Record: 0-0

2018-12-03

Record: 0-0

2018-12-04

Record: 0-0

2018-12-05

Record: 0-0

2018-12-06

Record: 0-0

2018-12-07

Record: 0-0

2018-12-08

Record: 0-0

2018-12-09

Record: 0-0

2018-12-10

Record: 0-0

2018-12-11

Record: 0-0

2018-12-12

Record: 0-0

2018-12-13

Record: 0-0

2018-12-14

Record: 0-0

2018-12-15

Record: 0-0

2018-12-16

Record: 0-0

2018-12-17

Record: 0-0

2018-12-18

Record: 0-0

2018-12-19

Record: 0-0

2018-12-20

Record: 0-0

2018-12-21

Record: 0-0

2018-12-22

Record: 0-0

2018-12-23

Record: 0-0

2018-12-24

Record: 0-0

2018-12-25

Record: 0-0

2018-12-26

Record: 0-0

2018-12-27

Record: 0-0

2018-12-28

Record: 0-0

2018-12-29

Record: 0-0

2018-12-30

Record: 0-0

2018-12-31

Record: 0-0
1월 2019

2019-01-01

Record: 0-0

2019-01-02

Record: 0-0

2019-01-03

Record: 0-0

2019-01-04

Record: 0-0

2019-01-05

Record: 0-0

2019-01-06

Record: 0-0

2019-01-07

Record: 0-0

2019-01-08

Record: 0-0

2019-01-09

Record: 0-0

2019-01-10

Record: 0-0

2019-01-11

Record: 0-0

2019-01-12

Record: 0-0

2019-01-13

Record: 0-0

2019-01-14

Record: 0-0

2019-01-15

Record: 0-0

2019-01-16

Record: 0-0

2019-01-17

Record: 0-0

2019-01-18

Record: 0-0

2019-01-19

Record: 0-0

2019-01-20

Record: 0-0

2019-01-21

Record: 0-0

2019-01-22

Record: 0-0

2019-01-23

Record: 0-0

2019-01-24

Record: 0-0

2019-01-25

Record: 0-0

2019-01-26

Record: 0-0

2019-01-27

Record: 0-0

2019-01-28

Record: 0-0

2019-01-29

Record: 0-0

2019-01-30

Record: 0-0

2019-01-31

Record: 0-0
2월

2019-02-01

Record: 0-0

2019-02-02

Record: 0-0

2019-02-03

Record: 0-0

2019-02-04

Record: 0-0

2019-02-05

Record: 0-0

2019-02-06

Record: 0-0

2019-02-07

Record: 0-0

2019-02-08

Record: 0-0

2019-02-09

Record: 0-0

2019-02-10

Record: 0-0

2019-02-11

Record: 0-0

2019-02-12

Record: 0-0

2019-02-13

Record: 0-0

2019-02-14

Record: 0-0

2019-02-15

Record: 0-0

2019-02-16

Record: 0-0

2019-02-17

Record: 0-0

2019-02-18

Record: 0-0

2019-02-19

Record: 0-0

2019-02-20

Record: 0-0

2019-02-21

Record: 0-0

2019-02-22

Record: 0-0

2019-02-23

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기1,694
63.99%
기록되지 않은 경기77
55.84%
매치 유형매치승률
일반 매치1,652
63.98%
랭크 매치38
63.16%
게임 모드매치승률
자유 선택695
71.51%
능력 조합246
50.81%
개별 선발171
60.82%
전체 무작위111
47.75%
전체 무작위88
56.82%
무작위 선발1
0.00%
진영매치승률
다이어867
62.86%
레디언트827
65.18%
지역매치승률
페루1,103
70.17%
미국 동부297
51.85%
브라질292
53.42%
그 외2
0.00%
Data Quality
B
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedA
Total Matches AnalyzedB
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:0:88600765
이름마지막 사용
Tu tayta
Sombrero

최근 업데이트