Willow's OldAcc

Willow's OldAcc요약

최근 경기
2,706-2,696-36
기록
49.76%
승률
Roles and LanesFrom Recently Analyzed Matches
89% 핵심
미드레인
정글
핵심 Breakdown:
46% 미드레인
42% 정글
7% 로밍
4% 오프레인
1% 세이프레인
11%
지원 Breakdown:
36% 오프레인
27% 로밍
27% 미드레인
9% 정글
0% 세이프레인
많이 플레이한 영웅모든 기간
매치
892
승률 %
53.92%
KDA
5.30
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%90 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 95.56%86 미드레인
 • 2.22%2 정글
 • 1.11%1 오프레인
 • 1.11%1 세이프레인
매치
378
승률 %
52.38%
KDA
4.10
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%23 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 82.61%19 세이프레인
 • 8.70%2 오프레인
 • 4.35%1 정글
 • 4.35%1 미드레인
매치
371
승률 %
55.26%
KDA
5.82
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%68 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 66.18%45 미드레인
 • 30.88%21 세이프레인
 • 1.47%1 정글
 • 1.47%1 오프레인
매치
328
승률 %
46.65%
KDA
2.72
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%18 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 83.33%15 세이프레인
 • 11.11%2 미드레인
 • 5.56%1 로밍
매치
282
승률 %
51.77%
KDA
3.48
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 64.71%11 핵심
 • 35.29%6 지원
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 47.06%8 미드레인
 • 23.53%4 로밍
 • 23.53%4 세이프레인
 • 5.88%1 오프레인
매치
246
승률 %
61.79%
KDA
4.44
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 60.00%9 지원
 • 40.00%6 핵심
레인
Roaming
  Ratio매치 전선
 • 53.33%8 로밍
 • 20.00%3 정글
 • 20.00%3 오프레인
 • 6.67%1 미드레인
매치
211
승률 %
53.08%
KDA
3.33
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%36 핵심
레인
Safe Lane
  Ratio매치 전선
 • 58.33%21 세이프레인
 • 25.00%9 미드레인
 • 16.67%6 정글
매치
200
승률 %
50.50%
KDA
6.87
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 98.72%77 핵심
 • 1.28%1 지원
레인
Jungle
  Ratio매치 전선
 • 100.00%78 정글
매치
184
승률 %
47.83%
KDA
6.93
역할
핵심
  Ratio매치 역할
 • 100.00%10 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 60.00%6 미드레인
 • 20.00%2 오프레인
 • 10.00%1 정글
 • 10.00%1 세이프레인
매치
165
승률 %
46.67%
KDA
3.32
역할
지원
  Ratio매치 역할
 • 53.33%8 지원
 • 46.67%7 핵심
레인
Mid Lane
  Ratio매치 전선
 • 40.00%6 미드레인
 • 26.67%4 로밍
 • 20.00%3 세이프레인
 • 13.33%2 오프레인
최근 게임
영웅
슬라크
집정관II
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
10:25
KDA
15/1/10
영웅
슬라크
전설I
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
10:10
KDA
3/6/2
영웅
슬라크
집정관I
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
18:47
KDA
14/3/11
영웅
퍼지
집정관II
결과
패배
종류
일반 매치
Turbo
플레이
21:29
KDA
1/6/9
영웅
퍼지
집정관III
결과
승리
종류
일반 매치
Turbo
플레이
23:15
KDA
5/2/18
영웅
슬라크
집정관II
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
10:15
KDA
11/4/7
영웅
슬라크
집정관V
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
08:24
KDA
9/3/9
영웅
슬라크
집정관I
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
10:49
KDA
16/2/7
영웅
슬라크
집정관II
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
20:31
KDA
25/6/18
영웅
슬라크
집정관I
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
10:03
KDA
4/6/3
영웅
슬라크
집정관III
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
13:39
KDA
10/4/14
영웅
슬라크
전설I
결과
승리
종류
Unknown
Custom Game
플레이
13:43
KDA
17/2/17
영웅
슬라크
집정관I
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
16:59
KDA
13/3/9
영웅
슬라크
집정관IV
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
14:16
KDA
6/3/6
영웅
슬라크
집정관I
결과
패배
종류
Unknown
Custom Game
플레이
11:35
KDA
9/7/4
4,310 도전과제 점수최근 달성한 도전과제
활동지난 3 달
4월

2022-04-01

Record: 0-0

2022-04-02

Record: 6-6

2022-04-03

Record: 7-3

2022-04-04

Record: 0-0

2022-04-05

Record: 0-0

2022-04-06

Record: 0-0

2022-04-07

Record: 0-0

2022-04-08

Record: 0-0

2022-04-09

Record: 0-0

2022-04-10

Record: 1-1

2022-04-11

Record: 0-0

2022-04-12

Record: 1-4

2022-04-13

Record: 1-0

2022-04-14

Record: 3-2

2022-04-15

Record: 5-6

2022-04-16

Record: 1-0

2022-04-17

Record: 7-6

2022-04-18

Record: 0-0

2022-04-19

Record: 0-0

2022-04-20

Record: 0-0

2022-04-21

Record: 0-0

2022-04-22

Record: 0-0

2022-04-23

Record: 2-0

2022-04-24

Record: 0-0

2022-04-25

Record: 0-0

2022-04-26

Record: 0-0

2022-04-27

Record: 0-0

2022-04-28

Record: 0-0

2022-04-29

Record: 0-0

2022-04-30

Record: 0-0
5월

2022-05-01

Record: 0-0

2022-05-02

Record: 0-0

2022-05-03

Record: 0-0

2022-05-04

Record: 0-0

2022-05-05

Record: 0-0

2022-05-06

Record: 0-0

2022-05-07

Record: 0-0

2022-05-08

Record: 0-0

2022-05-09

Record: 0-0

2022-05-10

Record: 0-0

2022-05-11

Record: 0-0

2022-05-12

Record: 0-0

2022-05-13

Record: 0-0

2022-05-14

Record: 4-5

2022-05-15

Record: 6-8

2022-05-16

Record: 3-8

2022-05-17

Record: 0-1

2022-05-18

Record: 0-0

2022-05-19

Record: 1-2

2022-05-20

Record: 1-0

2022-05-21

Record: 0-1

2022-05-22

Record: 0-0

2022-05-23

Record: 0-0

2022-05-24

Record: 0-0

2022-05-25

Record: 1-1

2022-05-26

Record: 0-0

2022-05-27

Record: 0-0

2022-05-28

Record: 0-0

2022-05-29

Record: 0-0

2022-05-30

Record: 0-0

2022-05-31

Record: 0-0
6월

2022-06-01

Record: 0-0

2022-06-02

Record: 1-0

2022-06-03

Record: 0-0

2022-06-04

Record: 3-2

2022-06-05

Record: 0-0

2022-06-06

Record: 1-2

2022-06-07

Record: 0-0

2022-06-08

Record: 0-0

2022-06-09

Record: 1-0

2022-06-10

Record: 1-0

2022-06-11

Record: 1-5

2022-06-12

Record: 0-0

2022-06-13

Record: 0-0

2022-06-14

Record: 0-0

2022-06-15

Record: 1-0

2022-06-16

Record: 0-0

2022-06-17

Record: 0-0

2022-06-18

Record: 2-3

2022-06-19

Record: 2-1

2022-06-20

Record: 0-0

2022-06-21

Record: 0-0

2022-06-22

Record: 0-0

2022-06-23

Record: 1-0

2022-06-24

Record: 0-0

2022-06-25

Record: 3-5

2022-06-26

Record: 1-5

2022-06-27

Record: 1-1

2022-06-28

Record: 0-0

2022-06-29

Record: 0-0

2022-06-30

Record: 0-0
7월

2022-07-01

Record: 0-0
대전 기록모든 기간
요약매치승률
기록된 경기6,458
49.60%
기록되지 않은 경기71
29.58%
매치 유형매치승률
랭크 매치4,398
50.59%
일반 매치1,958
48.01%
게임 모드매치승률
자유 선택4,952
50.14%
능력 조합823
51.03%
그 외534
45.13%
진영매치승률
레디언트3,240
51.91%
다이어3,218
47.27%
지역매치승률
동남아시아6,419
49.71%
그 외39
30.77%
Data Quality
Sorry, we're still back-filling your profile. Please check back soon for updated stats.
C
TrueSight Data Overview
Recent Matches AnalyzedB
Total Matches AnalyzedC-
Plus Subscriber
친구이번 주
친구매치승률
최근 친구들과 플레이 한 게임이 없음
닉네임STEAM_0:1:171785648
이름마지막 사용
Willow's OldAcc
boboNajib
Willow's OldAcc (...
Practice - Road t...
PracticeAcc

최근 업데이트